Skip to main content

Programma
2018

“Baarn Onderneemt”

Economie

De burgemeester en de wethouder van Economische Zaken krijgen als
ambassadeurs van ondernemend Baarn een actieve taak in het aantrekken van nieuwe bedrijven en instellingen. Niet wachten op initiatieven van buitenaf, maar proactief handelen.

Wonen

Er is een groot tekort aan sociale woningen en starterswoningen in Baarn. De gemeente gaat een actief beleid voeren om zogeheten “tiny houses” te bouwen. Baarn gaat actief bedrijven helpen met verhuizen naar buiten het centrum, om zodoende inbreidingslocaties te realiseren.

Kunst en Cultuur

Jongeren worden uitgenodigd om een eigen cultuurnota op te stellen. Stichtingen die structureel subsidie ontvangen krijgen deze toekenning ook voor meerdere Jaren.

Zorg

De zorg moet terug naar de wijk met wijkverpleegkundigen en wijkcentra. De gemeente investeert in handen aan het bed en niet in extra managementlagen.

Toerisme

Baarn moet zich gastvrij opstellen en locale initiatieven actief ondersteunen. Initieert een mobiel VVV kantoor, om zodoende daar te zijn waar het druk is.

Jong & Oud

Wij zijn voor het instellen van een Jongerenraad. Ouderen zijn belangrijk voor de samenleving, de gemeente voert een actief beleid om vereenzaming tegen te gaan.

Duurzaamheid

Nieuw te bouwen woningen moeten aan hoge energienormen voldoen en bij voorkeur niet meer aangesloten worden op het gasnet. De gemeente geeft het goede voorbeeld, door haar eigen vastgoed als eerste te verduurzamen.

Sport

Sport is belangrijk voor Baarn en haar inwoners.
Schoolzwemmen wordt weer ingevoerd. Het verplaatsen van de Trits is een serieuze optie, om zodoende zaalsporters beter te kunnen faciliteren, maar ook om grond vrij te maken voor woningbouw.

Communicatie

Een betere communicatie van de gemente is nodig met bewoners, bezoekers en belangstellenden. Communicatie is altijd tweerichtingsverkeer.

Gemeentelijke organisatie

Als dienstverlener behoort de gemeente haar inwoners op professionele wijze als klant te behandelen. Lage Vuursche en Eembrugge zijn ons even dierbaar als de kern van Baarn zelf. Er wordt geinvesteerd in uitvoering en niet zozeer in extra management

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief