Skip to main content

Zorg

Sinds 2015 is de zorg de verantwoordelijkheid van de lokale overheid.
De eerste jaren was het wennen, immers de zorgsector wordt gekenmerkt door haar eigen dynamiek, processen en procedures.
Het is niet gemakkelijk om daar als lokale overheid snel grip op te krijgen, dat gaat met vallen en opstaan.
Nu is de volgende fase aangebroken waarin we de zorg terugbrengen naar de ‘wijk’.

 1. De rijksoverheid stelt de gemeenten geld beschikbaar om zorg voor hun burgers in te kopen. Die geldstroom is gelabeld en mag niet zomaar worden besteed.
  De gemeente zorgt ervoor dat dat geld zo effectief en efficiënt mogelijk wordt uitgegeven, zodat de Baarnse burger verzekerd is van een kwalitatief hoogwaardige en gemakkelijk bereikbare zorg. Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor zorginnovatie om de effectiviteit van de zorg d.m.v. moderne technologie te vergroten.
 2. Zorg moet terug naar de zorgbehoefte.
  De handen aan het bed zijn leidend en de gemeente faciliteert hierin.
  Niet door managementlagen toe te voegen, maar door te bieden wat de zorgverleners nodig hebben.
 3. De zorg moet terug naar de wijk met wijkverpleegkundigen en wijkcentra, zij moeten het aanspreekpunt worden voor zowel de gemeente als de buurt.
  Zij hebben een signaalfunctie en bepalen mede het zorgplan.
  Meldingen over eenzaamheid, verwaarlozing en mishandeling kunnen direct en adequaat worden op- en aangepakt.
 4. De gemeente stelt een gastvrouw of gastheer aan, die naar het juiste loket verwijst en ook na het gesprek nagaat of alles naar wens is gegaan.
  Hij of zij is het eerste, maar ook het laatste aanspreekpunt. Om zo de kwaliteit van de gevraagde en geboden zorg te waarborgen.
 5. PIT Baarn moet een breed loket worden waarvan ook het Zorgloket, WMO loket, BBS en Wonen onderdeel gaan uitmaken.
  Eén plek voor alle zorgvragen en antwoorden, bij voorkeur gevestigd in de Laanstraat.
 6. Hulpmiddelen die door de gemeente zijn gefinancierd en herbruikbaar zijn, verdienen een tweede leven. De gemeente voert hierin een actief beleid, bijvoorbeeld door samen te werken met de Kringloopwinkel.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief