Skip to main content

VoorBaarn Geschiedenis


De initiatiefnemers van VoorBaarn, Cok de Zwart, Edwin Kouwenberg, Bram van Ommen & Tino Schouten

Weer een nieuwe Lokale Baarnse politieke partij?

Wat gaat deze nieuwe partij dan toevoegen? Een vraag die wij in 2017 regelmatig kregen. Er was tenslotte al de Bop, de LTS en op dat moment nog Nú Baarn,  Daarnaast waren er ook nog een aantal oud LTS-ers zoals Edwin Kouwenberg en Tino Schouten die misschien wel een eigen lokale Baarnse partij wilde beginnen. Dat zou betekenen dat er aan de verkiezingen van 2018 maar liefst 4 lokale partijen zouden deelnemen. Dat was niet een wenselijke situatie. Het ideaal beeld was om met 1 grote Baarnse lokale politieke partij deel te nemen, maar dat bleek al snel een utopie. Zowel de LTS als ook de Bop gaven snel te kennen hier geen heil in te zien.

Het eerste oriënterende gesprek tussen Bram en Tino

Al snel werd er een afspraak gemaakt om eens van gedachten te wisselen onder het genot van een kopje koffie. Bram van Ommen en Tino Schouten bespraken kort de intenties en eventuele hobbels, maar al snel werd duidelijk dat een samenwerking mogelijk moest zijn.
Wat volgde waren vele gesprekken met oa Cok de Zwart, Bram van Ommen, Edwin Kouwenberg en Tino Schouten. Een nieuwe lokale Baarnse politieke partij VoorBaarn was geboren! Maar, er moest nog veel werk verzet worden, standpunten bepalen, breekpunten benoemen, de wat als bespreken en hoe te werken aan een serieuze politieke partij. In september 2017 werd ons nieuws wereldkundig gemaakt:

Daarna ging het snel. Al vrij vlot werden gegadigden voor een bestuur gevonden en allen waren gelijk enthousiast. Henk van Esch, Sandra Lunstroo en Hans Klijn namen deze verantwoordelijke uitdaging op zich. Inmiddels is het bestuur uitgebreid met Eric Gremme en is er 1 vacature.

De volgende stap was zowel het verkiezingsprogramma en natuurlijk een lijst met kandidaten. VoorBaarn was dan ook blij verrast dat Peter Blokker (voormalig wethouder en ook fractievoorzitter van de PvdA) openstond voor een overstap. Als nieuwe partij waren wij zeer content met een ervaren politicus als Peter. De nummers 1, 2 & 3 van de lijst waren nu duidelijk.

Artikel in de Baarnsche Courant over overstap van Peter Blokker

De kieslijst werd verder samengesteld en de statuten gedeponeerd bij de notaris. VoorBaarn was klaar om vol elan aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 deel te nemen. En dat elan werd uitbetaald met maar liefst 3 zetels, een resultaat om als nieuwe partij trots op te zijn.

Zo heeft u een klein stukje geschiedenis kunnen lezen over onze partij. Belangrijk want zonder historie geen toekomst en dat is waar we vooral nu mee bezig zijn, want voor je het weet is het 2022 en tijd voor nieuwe verkiezingen. Waar VoorBaarn natuurlijk weer met minimaal hetzelfde elan aan deel gaat nemen!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief