Skip to main content

Kunst en Cultuur

Baarn heeft een hoog voorzieningenniveau op het gebied van kunst en cultuur.
Met een eigen theater, tal van actieve culturele verenigingen en jaarlijks terugkerende festivals.
Daar moeten we met z’n allen zuinig op zijn.
Wat ons betreft wordt er niet op kunst en cultuur bezuinigd.

 1. Kennismaking met kunst en cultuur begint al op jonge leeftijd.
  Wij willen culturele projecten op de basisscholen stimuleren, waarbij de gemeente waar nodig faciliteert.
 2. Subsidie wordt aan de hand van een checklist verstrekt aan instellingen en verenigingen.
  Vooral voor terugkerende culturele evenementen en tentoonstellingen wordt er gekeken naar een periode van vier jaar.
 3. De culturele belangstelling van ouderen en jongeren verschilt sterk. Dit verschil is van alle tijden. Aangezien de ouderen aan de gemeentelijke knoppen draaien, dreigt te weinig rekening gehouden te worden met wat de jeugd graag wil. De gemeente moet een open oog en oor hebben voor de culturele eisen en wensen van de Baarnse jongeren en hun initiatieven faciliteren.
  Jongeren worden uitgenodigd om een eigen cultuurnota op te stellen.
 4. Vanuit de gemeente wordt er een Cultureel Consulent aangesteld, die optreedt als mediator tussen de gemeente en de culturele organisaties. Om zodoende tijd, geld en energie te besparen en ergernissen te voorkomen. De Cultureel Consulent is leidend in het proces en de communicatie.
 5. De gemeente dient een open houding te hebben naar mensen en instellingen die culturele evenementen willen organiseren.
  Het zal een houding moeten zijn van ‘Ja, mits’ in plaats van ‘Nee, tenzij’.
  Uiteraard moet er worden uitgegaan van de ‘Baarnse maat’ en niet van grootstedelijke aanbevelingen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief