Skip to main content

Sport

Sport is belangrijk voor Baarn en haar inwoners.
Alle sporters moeten op gelijke wijze gefaciliteerd worden.
De vraag is wat ons betreft: “wat heeft Baarn over voor sport ?” en niet “hoe verdelen we het geld onder meerdere verenigingen?”

 1. Als subsidies herverdeeld worden onder verenigingen, gaat dat zo eerlijk mogelijk.
  Dat betekent onder alle gebonden sporters en niet alleen onder die (binnen- en buiten)sporters die gebruik maken van faciliteiten op gemeentelijke grond. Commerciële sportinitiatieven worden wel uitgesloten van subsidie.
  De sportnota wordt daarom aangepast volgens dit principe, zonder hierbij de reeds gemaakte afspraken te schenden.
 2. Wij willen een gedegen onderzoek naar nieuwbouw en verplaatsing van de Trits.
  Het huidige gebouw heeft zijn langste tijd gehad en zal op termijn dusdanig aangepast moeten worden dat nieuwbouw wat ons betreft een serieuze optie is.
  Hiermee komen we ook tegemoet aan de vraag van diverse zaalsporters naar meer ruimte, minder nevenzaaltjes en betere openingstijden.

  Wij stellen voor de Trits te verplaatsen naar de overkant van de Geerenweg om zodoende de huidige locatie te kunnen gebruiken voor (sociale) woningbouw.

 3. Om subsidie te kunnen ontvangen, al dan niet onder de paraplu van een overkoepelende stichting, dienen verenigingen elk jaar hun exploitatierekening te overleggen aan de gemeente.
 4. De ijsbaan willen wij verharden, bijvoorbeeld door te asfalteren. Hierdoor zijn er meer mogelijkheden met dit terrein. In de winter (bij lichte vorst) is er slechts een dun laagje water nodig om te kunnen schaatsen en in de zomer kan er bijvoorbeeld een skeelerbaan aangelegd worden of kan het dienstdoen als evenemententerrein.
 5. Schoolzwemmen wordt weer ingevoerd.
  In een waterrijk land als Nederland is het belangrijk dat iedereen op zijn minst een basis zwemvaardigheid bezit.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief