Skip to main content

Communicatie

Een goede communicatie tussen de gemeente en de burger is van essentieel belang.
Hoewel we de laatste jaren enige vooruitgang zien, valt hier nog veel te verbeteren.

  1. Een goede communicatie met bewoners, bezoekers en belangstellenden is nodig.

De communicatie moet goed verzorgd en voor iedereen gemakkelijk te begrijpen zijn.
Niet alleen via internet, maar ook op papier en via sociale media.

  1. Sociale media zijn per definitie interactief, de communicatie verloopt in twee richtingen.
    Burgers en gemeente kunnen op deze manier sneller en beter onderling informatie uitwisselen.
  2. In Baarn worden steeds meer evenementen georganiseerd.
    Dat vinden wij een goede ontwikkeling voor bewoners en ondernemers.
    Maak deze evenementen zichtbaar op informatieborden langs de toegangswegen.
  3. Hoewel de samenleving in razend tempo digitaliseert, zijn er ook bewoners die geen gebruik van de computer kunnen maken. Daarom moet de gemeente ook blijven inzetten op klantvriendelijke mogelijkheden om gemeentelijke zaken anders dan digitaal te kunnen regelen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief