Skip to main content

Economie

 • Baarn ligt gunstig aan zowel de A1 als aan de A27.
  Dat is voor veel ondernemingen een interessante locatie.
  De burgemeester en de wethouder van Economische Zaken krijgen als ambassadeurs van ondernemend Baarn een actieve taak in het aantrekken van nieuwe bedrijven en instellingen om zich in Baarn te vestigen.
  Basisvoorwaarde is wel dat de beschikbare bedrijventerreinen, zoals de Noordschil en de Drie Eiken in rap tempo worden opgeknapt.
  Dit is gunstig voor de uitstraling van Baarn en zorgt voor werkgelegenheid.
 • Baarn is altijd een aantrekkelijke vestigingsplaats voor de detailhandel geweest, mede vanwege de regionale functie.
  Maar het het koopgedrag van de consument verandert; er wordt meer aangekocht via internet ten koste van fysiek winkelen.
  Het winkelbestand krimpt. Landelijk, en ook in Baarn. Wij zullen ons hier ondernemend moeten tonen door duidelijke keuzes te maken: concentratie van winkels in de Laanstraat, aangevuld met dienstverlening.
  Wij zien de de kop van de Laanstraat, de Brinkstraat en de Nieuwstraat als aanloopstraten. Deze zijn van groot belang, zeker voor startende ondernemers.
  De wethuder van Economische Zaken speelt een actieve rol in het aantrekken van nieuwe detailhandel. Daarvoor werkt hij samen met pandeigenaren en makelaars.
 • Om Baarn een economische impuls te geven, wordt grootschalige detailhandel op de Drie Eiken en de Noordschil toegestaan vanaf 1000 m2 vloeroppervlak.
 • Baarn kent relatief veel zzp’ers.De gemeente steunt actief initiatieven tot de oprichting van bedrijfsverzamelgebouwen waar kleine, startende bedrijfjes hun activiteiten kunnen ontplooien.
 • Om de aantrekkelijkheid als verblijfplaats te vergroten blijven openbare voorzieningen, zoals de bibliotheek en de Historische Kring in het centrum, liefst in de Laanstraat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief