Skip to main content

Duurzaamheid

Duurzaamheid is van crucial belang voor de toekomst.
Wij willen ons inzetten voor een duurzame en groene gemeente.
Samen kunnen we in het kader van duurzaamheid grote stappen zetten.

 1. Uiteraard ondersteunen wij het Baarns Klimaat Akkoord voor een klimaatneutraal Baarn in 2030.
 2. Het streven van de gemeente Baarn om een duurzame en groene gemeente te worden, verdient navolging.
  De gemeente gaat het goede voorbeeld geven en daarom haar eigen vastgoed als eerste verduurzamen.
 3. Subsidies worden alleen verstrekt aan organisaties en instellingen die aantoonbaar zo veel als mogelijk klimaatneutraal bouwen of verbouwen.
  De gemeente kan hier een rol spelen door een gezamenlijk inkoopbeleid te stimuleren.
 4. Nieuw te bouwen woningen moeten aan hoge energienormen voldoen en bij voorkeur niet meer aangesloten worden op het gasnet.
  Ook moet het gebruik van warmtewisselaars en zonnepanelen worden gestimuleerd als ook gescheiden watersystemen en het hergebruik van consumptiewater als spoelwater.
 5. Onkruidbestrijding doet de gemeente zo veel als mogelijk duurzaam en milieuvriendelijk, maar als een methode niet blijkt te werken, moet er snel overgestapt worden op betere en effectievere methoden.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief