Skip to main content

Gemeentelijke organisatie

De gemeenteraad vormt het hoogste orgaan in de gemeente.
De ambtelijke organisatie is de voorbereidende en uitvoerende partij.
Het is daarom van groot belang dat deze organisatie staat als een huis.

 1. Als dienstverlener behoort de gemeente haar inwoners op professionele wijze als klant te behandelen.
 2. In navolging van andere gemeenten willen wij het mogelijk maken dat ambtenaren op afspraak bij de bewoners thuis komen. Veel documenten kunnen online bij de gemeente aangeleverd worden en dan thuis ondertekend.
 3. Wij zijn geen voorstander van een gemeentelijke fusie, maar zijn wel voor een intensievere samenwerking met buurgemeenten op het gebied van administraties en inkoop.
  Daar waar mogelijk wordt samengewerkt op loketniveau.
 4. De afgelopen twee jaar is er geïnvesteerd in de managementlagen binnen de gemeentelijke organisatie.
  Dit is tegen de landelijke trend van zelfsturende teams in en het kost bovendien veel geld. De vraag is of Baarn hier veel mee opschiet; we zullen het kritisch volgen.
 5. De gemeente is de eerst verantwoordelijke voor de openbare orde en de veiligheid van haar inwoners. Daarin wordt geïnvesteerd o.a. door een betere zichtbaarheid van de Boa’s en een betere handhaving.
 6. Lage Vuursche en Eembrugge behoren tot de gemeente Baarn.
  Ook deze inwoners moeten gehoord worden, zodat hun woongenot gewaarborgd blijft.
  De contactcommissie Lage Vuursche is hierin een belangrijk adviserend, democratisch gekozen orgaan. Wij vinden dat deze commissie zeer serieus genomen moet worden, de commissieleden weten immers het beste wat er binnen de Vuursche gemeenschap leeft.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief