Skip to main content

Coalitieakkoord 'Samen Baarn' 2022-2026

Op maandag 13 juni is het coalitieakkoord 'Samen Baarn' ondertekend op het gemeentehuis van Baarn. 

Coalitieakkoord Samen Baarn ondertekening 2022   kopie

Dit gebeurde tijdens een persbijeenkomst, waarbij RTV Baarn, Baarnsche Courant, AD / Amersfoortse Courant aanwezig waren. 
Vooraf is het volgende persbericht gestuurd, met daarin een korte samenvatting;

PERSBERICHT

Baarn 13-6-2022

Namens de onderhandelaars van VoorBaarn, GroenLinks Baarn, PvdA Baarn en D66 Baarn
sturen wij u hierbij het eindbericht over de coalitievorming.
Afgelopen donderdagavond 9 juni is tijdens een wederom prettige bijeenkomst de laatste
hand gelegd aan het coalitieakkoord ‘Samen Baarn’. Het is daarom dat wij u met veel plezier
en voldoening dit mooie, eerlijke en ambitieuze akkoord presenteren. Als bijlage bij het
akkoord treft u ook het voorstel aan voor de portefeuilleverdeling voor de kandidaatwethouders.
Hiermee sluiten wij een zorgvuldig formatieproces af, dat goed en professioneel werd
begeleid door de formateurs Henk van Esch en Ruud Grondel. De misschien niet direct voor
de hand liggende samenwerking - waarvoor het zaadje is geplant door informateur Harry
Helwegen - tussen VoorBaarn, GroenLinks Baarn, PvdA Baarn en D66 Baarn is daarmee een
feit. Er is tijdens de besprekingen vooral gekeken naar wat de partijen verbindt, waarmee
niet gezegd is dat lastige onderwerpen uit de weg zijn gegaan. Ook over deze onderwerpen
hebben de partijen goede afspraken kunnen maken.

Tijdens het schrijven van het coalitieakkoord is gekozen om gebruik te maken van vijf
schrijftafels. Aan deze schrijftafels nam vanuit elke fractie een afgevaardigde deel. Deze
grote betrokkenheid vanuit de diverse fracties vonden wij belangrijk en de juiste weg om tot
een breed gedragen coalitieakkoord te komen.

Samen
In het coalitieakkoord hebben VoorBaarn, GroenLinks Baarn, PvdA Baarn en D66 Baarn
elkaar gevonden in de wens om inwoners en ondernemers meer te betrekken bij het
ontwikkelen en uitvoeren van gemeentelijk beleid. Wij streven naar het beste voor Baarn.
Dat doen wij vanuit een positieve houding van vertrouwen in mensen en de kracht van de
Baarnse gemeenschap. Dat vraagt om heldere en doordachte communicatie, waarbij de
gemeente niet alleen zendt, maar ook - en vaak eerst - informatie ophaalt uit de
samenleving.

Daarom willen we de komende vier jaar stappen zetten op het gebied van:
• bestuurlijke vernieuwing gericht op een open en samenhangende werkwijze van het
bestuur);
• dienstverlening (gericht op een dienstbare werkwijze van de gemeentelijke organisatie);
• participatie (gericht op het actief betrekken van inwoners bij besluitvorming);
• communicatie (gericht op een constructieve uitwisseling van informatie, belangen en
opvattingen).
Daarnaast heeft de coalitie stevige ambities op het gebied van wonen en leefomgeving,
preventie en welzijn, duurzaamheid, veiligheid en een levendig centrum. We willen deze
ambities waarmaken binnen een gezond en duurzaam financieel kader. Waar we specifieke
ruimtelijke visies introduceren of herijken, borgen wij deze in de op te stellen
Omgevingsvisie. Het is aan het nieuwe college om één en ander te concretiseren in een
uitvoeringsprogramma.
De coalitiepartijen staan klaar om met energie en enthousiasme aan de slag te gaan en om
samen met de inwoners, ondernemers en organisaties te werken aan een beter Baarn.
Het coalitieakkoord ‘Samen Baarn’ wordt maandag 13 juni a.s. om 19.00 uur ondertekend
door de fractievoorzitters van de coalitiepartijen. Daarna wordt het akkoord aangeboden
aan de voorzitter van de gemeenteraad ter behandeling in de bijzondere
gemeenteraadsvergadering op dinsdag 21 juni a.s. .

Namens
VoorBaarn          GroenLinks Baarn     PvdA Baarn            D66 Baarn
Tino Schouten     Jeroen Bosman        Sandra Bruijstens   Hanneke Struijk-Cramer

IMG 1452

 Het volledige coalitieakkoord vindt u hier in PDF Coalitieakkoord 2022 - 2026 voorbaarn groenlinks pvda d66 10-6-2022.pdf

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief