Skip to main content

Toerisme

Baarn is altijd al een geliefde plaats geweest om te recreëren.
Al in het begin van de vorige eeuw kwamen hele families uit ‘de stad’ om hier de zomermaanden door te brengen.
De talloze villa’s en de verhalen over illustere hotels en pensions spreken boekdelen.
Het toerisme is veranderd en de hotels en pensions zijn jammer genoeg verdwenen.
Maar Baarn heeft nog steeds veel te bieden!

 1. Baarn zal zich gastvrij moeten opstellen.
  De aantrekkelijkheid van ons dorp zit hem niet alleen in de naamgeving ‘vorstelijk’ maar ook in de houding die alle betrokkenen aannemen. Om die reden zullen toeristische informatiepunten moeten worden gefaciliteerd in het centrum van het dorp, in de Lage Vuursche en op plekken waar veel mensen komen.
  Denk aan een Mobiel VVV kantoor op de Trotsmarkt of in de Lage Vuursche tijdens het Houthakkersfeest.
  Wel moet de gemeente ervoor waken dat de toeristenindustrie niet ongebreideld haar gang kan gaan. Ook het woongenot van haar inwoners gaat haar immers ter harte.
 2. De gemeente moet samen met ondernemers en instellingen inventariseren waar het eventueel aan ontbreekt om Baarn toeristisch aantrekkelijker te maken.
  Daar waar onvoldoende voorzieningen worden geconstateerd in het recreatieve en toeristische aanbod, gaat de gemeente actief op pad om partijen te enthousiasmeren (binnen of buiten Baarn) die voorzieningen in te vullen.
  Denk hierbij bijvoorbeeld aan overnachtingsmogelijkheden.
 3. Met paleis Soestdijk heeft Baarn een toeristische trekpleister van jewelste binnen haar grenzen. Met de nieuwe exploitanten van het paleis komen er vele kansen voor Baarn op allerlei gebied. De gemeente moet hierin een positieve, maar als het nodig is ook kritische houding aannemen ten aanzien van de reeds bekende plannen, maar ook de komende plannen. Uitgangspunt blijft ‘Ja, mits’ en daarnaast vinden wij overleg en een goede afstemming over de plannen en invulling van de openbare ruimte rond het paleis met buurgemeente Soest belangrijk.
  Wel blijft Baarn de regie houden, aangezien het paleis geheel binnen de gemeentegrenzen valt.
 4. Regionale samenwerking op toeristisch en recreatief gebied met buurgemeenten zowel in ’t Gooi, Eemland en op de Utrechtse Heuvelrug is van groot belang.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief