Skip to main content

VoorBaarn is tegen woningbouw…?

Dit wordt wel een wat langer verhaal dan wij normaal plaatsen. Maar dit is noodzakelijk, omdat wij een aantal punten moeten verduidelijken. De laatste dagen krijgen wij te horen, dat VoorBaarn tegen (sociale) woningbouw zou zijn. Dit schijnt men af te leiden van ons standpunt ten aanzien van de Drie Eiken (Tolweg) en onze gedachten over de Baarnsche Zoom.

Laten wij helder zijn: Wij zijn een GROOT VOORSTANDER van (sociale)WONINGBOUW!!! Hopelijk is dit helder genoeg. Echter met wel een aantal kanttekeningen. En wij zijn ervan overtuigd, dat iedereen deze zou plaatsen.

Dan nu de feiten aangaande de Tolweg. Voorgesteld waren drie woontorens, waarvan een met 39 sociale huurwoningen, een met 35 middelhuurwoningen en een derde toren met 35 koopappartementen. Volgens de voorstanders van dit project wordt de Baarnse woningzoekenden een kans gegeven om in het dorp te blijven wonen. En daarmee wordt de woonvisie van de gemeente gevolgd. Echter in de Huisvestingsverordening Baarn 2019 is opgenomen dat de gemeente slechts 25% van de sociale huurwoningen kan “claimen” voor eigen inwoners. Dus van de 109 appartementen betekent dit, dat er 8% (oftewel: ongeveer NEGEN appartementen) beschikbaar komen. Dus hoezo een kans voor Baarnse woningzoekenden? Dat geldt niet voor de vrije sector huurwoningen en al helemaal niet voor de koopwoningen. Waar dus ook mensen op af kunnen komen, die de prijs van de appartementen in vergelijking met bijvoorbeeld Amsterdam of Utrecht een “koopje” vinden. En wij gunnen iedereen een fijne plek om te wonen, maar daar zijn de Baarnse woningzoekenden niet mee geholpen.

En waar te parkeren? Op het bedrijventerrein of in de Schilderswijk? En kinderen die op straat gaan spelen terwijl er (vracht)bestemmingsverkeer rijdt? En waar moeten de ondernemers heen die nu al tijden op zoek zijn naar bedrijfsruimte? Als dat in Baarn niet te vinden is gaan zij hun heil elders zoeken. Met ook uiteraard gevolgen voor de werkgelegenheid. En sponsoring. En …..

Ook zijn wij verre van tegenstander van woningen op de Baarnsche Zoom. Zoals al gemeld zijn wij een groot voorstander van woningbouw. Maar wel met inachtneming van de gezondheid van toekomstige bewoners. Wij willen goed onderbouwd hebben, dat er geen gezondheidsproblemen kunnen ontstaan door omgevingsfactoren. En dat valt pas te beoordelen als de plannen van de ontwikkelaars door het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad worden gepresenteerd. VoorBaarn gaat daarbij zeker kijken naar de (voor ons minimale) 30%-norm voor sociale woningbouw. En staan ook niet onwelwillend staan tegenover een hoger percentage. Wel daarbij de kanttekening, dat wij concreet willen regelen, dat er – binnen de grenzen van de regels – zoveel mogelijk Baarnaars een woning kunnen toegewezen krijgen.

Hopelijk geeft dit meer duidelijkheid over waar VoorBaarn voor staat. En zoals bekend gaan wij graag met de inwoners het gesprek aan. Wij zien u graag morgen op de Brink of in de Laanstraat 42, waar wij vandaag ook nog tot 17.00 uur zijn.

"Provincie Utrecht vraagt jouw advies"

"Provincie Utrecht vraagt jouw advies"

"Provincie Utrecht vraagt jouw advies"

Natuurlijk is het vragen van de mening en input van inwoners een goede zaak! Althans zo lijkt het meestal, maar als je dan naar de vraagstelling kijkt, die niet alleen sturend, maar zeker ook eenzijdig is, dan mag je je gerust afvragen of deze enquete niet slechts voor de bühne is. Want er is geen enkele ruimte voor alternatieven, dus geen zon op dak, geen aquathermie, geen geothermie, laat staan kernenergie. Dus alleen wind!

Windmolens dus, waarvan steeds meer duidelijk wordt dat deze niet alleen een enorme impact hebben op de omgeving qua horizonvervuiling, kijk ’s avond maar een richting Bunschoten over de polder heen. Het lijkt de rooie brug wel in haar hoogtij dagen. Daarnaast is inmiddels bewezen dat windturbines (windparken) ook een grote impact op de biodiversiteit.
“Windmolens vormen bij grote aantallen een ernstige bedreiging voor vogels, vleermuizen en insecten. Uit recent onderzoek blijkt dat de gevolgen voor vogelpopulaties vooral op langere termijn nog veel groter zijn dan eerder gedacht. Voor vleermuizen zijn windturbines nu al de grootste doodsoorzaak. Windturbines blijken ook een grote bijdrage te leveren aan de teruggang van het aantal insecten”

Als klap op de vuurpijl is gisteren (hoe verrassend) dat de aanleg van windparken veel duurder gaat uitpakken en wie mag dat dan weer betalen? Want, teveel horen we in dit soort discussie “verdienmodel” of “businesscase” met andere woorden, wat kunnen de energiereuzen er aan verdienen?

Toch vindt de provincie Utrecht het nodig om met suggestieve en sturende vragen een enquête open te stellen, waarvoor een 30.000 mensen actief zijn aangeschreven om deel te nemen, wie zijn dan die mensen en hoe zijn ze geselecteerd? Heeft u een uitnodiging ontvangen? Wij horen het graag. Natuurlijk iedereen mag de enquête invullen, veel ruimte voor een afwijkende mening is er niet, dus hoe representatief is het dan?
Waarna er een 100tal inwoners van de provincie Utrecht (1,3 miljoen inwoners) er via een burgerforum nog over geraadpleegd gaan worden en gaan adviseren en meebeslissen? Wat is de democratische legitimiteit van deze groep? Waarom niet een honderd per gemeente? Wie waakt er over een objectieve samenstelling? Want je kunt jezelf aanmelden, de fanatieke klimaatridders hebben dat vast al gedaan.

Uiteraard zijn wij als VoorBaarn ook voor duurzame energie en moeten we allemaal ons steentje bijdragen aan het klimaat, maar laten we het wel realistisch en vooral fair doen.

Lees meer

Klimaatproblemen school Noorderbreedte !!

Klimaatproblemen school Noorderbreedte !!

VoorBaarn werd op de hoogte gebracht (via ons meldpunt VoorBaarn Pakt Aan!) door verontruste ouders dat er klimaatproblemen zijn op de school. Raar, want de school is pas 7 jaar oud !

Regelmatig wordt het in de zomer te warm in en ´s-winters te koud in de lokalen. En dat omdat de klaslokalen geen eigen thermostaat hebben.
Sinds de Corona periode hangen er verplicht Co2 meters in de lokalen en als die een te hoge uitstoot aangeven moeten de ramen open. Als je kijkt naar de afgelopen warme weken dan haal je de hitte naar binnen wat niet bevorderlijk is voor het concentratie vermogen van de leerlingen.
Er is tijdens de bouw geen koelinstallatie aangebracht wat wel heel wenselijk zou zijn.

Het bijzondere is dat bij de bouw van de nieuwe NBS (1 jaar eerder) wél dit soort faciliteiten aangebracht. Is dat betaald uit eigen middelen of heeft de gemeente hier aan mee betaald ?
Voorts lijken er ook problemen te zijn met de teruggave van een teveel aan stroom van de zonnepanelen aan Stedin.

Genoeg redenen voor de fractie van VoorBaarn om hierover schriftelijke vragen te stellen aan het college. Zij hebben 30 dagen de tijd om te antwoorden.
Wij houden jullie op de hoogte !

Team VoorBaarn.

Lees meer

Duurzaamheid? Baarn pakt het aan.

Duurzaamheid? Baarn pakt het aan.

Duurzaamheid?
Baarn pakt het aan.

Wij bij VoorBaarn merken dat vele inwoners en ondernemers wat aan duurzaamheid doen. Plastic uitbannen, recycling van afval en gifloos tuinieren, bijvoorbeeld. Wie met de trein reist, heeft een eigen koffiemok bij zich, dat is heel normaal. En ook komen er steeds meer zonnepanelen, isoleren we huizen en bedrijfspanden, en draaien we de verwarming wat lager. Binnenkort publiceert stichting BaarnDuurzaam de cijfers, waaruit blijkt wat we vorige winter bespaard hebben met z’n allen.

Van de gemeente verwachten we, dat er alles aan gedaan wordt om inwoners hierbij te helpen. En dan lijkt het misschien raar, dat wij als VoorBaarn weinig belang hechten aan een raadsinformatiebrief over de gemeenteplannen. Op initiatief van D66 was de wethouder in juni in een motie gevraagd om inzicht in mijlpalen en tijdspad. Deze motie hebben wij niet gesteund. De reden was simpel: vragen naar de plannen van de gemeente, is vragen naar de bekende weg. Dan schrijft een ambtenaar op wat we als raad al lang weten over de ‘geplande route’ naar een zo klimaatneutraal mogelijk Baarn.

In het debat op 13 september jl. waren we er duidelijk over: wat wat heb je aan plannen als we niet weten wat er concreet al gebeurt. Wat inwoners en ondernemers doen en waar ze tegen aan lopen. En wat hen dan zou helpen. Al eerder hebben we gezegd dat belangrijk is dat de gemeente meer gaat participeren in wat inwoners en ondernemers zelf al doen of willen doen. Die ‘omgekeerde participatie’ ontbrak nog in de kaders voor de warmtetransitie die in december 2022 besproken zijn. Het bleef ook onderbelicht in de participatievisie die in januari op de raadstafel lag.

Oprecht willen weten wat er gebeurt wat er speelt. En dan oplossingen zoeken. Elkaar verder helpen. Dat vinden wij als VoorBaarn belangrijk. Want verduurzaming is soms best een puzzel, en dan helpt 21% korting op een regenton niet genoeg. Elk financieel voordeel is zeker prachtig, maar praktische hulp is net zo belangrijk. Wat dan echt helpt is een middag bij De Groene Inval, waar je alles hoort over regentonnen en afkoppelen van je regenpijp. Wat ook helpt als de energiecoaches en andere deskundigen van BaarnDuurzaam een avond verzorgen over warmtepompen. Of met humor vertellen hoe monument-eigenaren en VVE’s het verduurzamen van hun pand stapje voor stapje kunnen aanpakken.

Maar dat stond niet in de raadsinformatiebrief over onze ‘route naar klimaatneutraal’. Er stond niets over wat inwoners en ondernemers al doen, over wat daarbij lastig is en waar de gemeente bij kan helpen. Bijvoorbeeld over wat de energiecoaches van (tegenwoordig) BaarnDuurzaam hebben gedaan voor naar schatting zo’n 1000 woningeigenaren. En over wat zij aan problemen signaleren. Of over geleerde lessen van de isolatie-klusactie bij 700 huishoudens, uitgevoerd door een extern bureau. Over hoe de winstuitjewoning-acties van de gemeente voor mensen uitpakken. Of wat de gemeente kan doen voor initiatieven, die ‘van onderop’ komen. Zo zijn er meerdere initiatieven in lokale energie-opwek en warmte-opslag. En wat te denken van de schoonmaakactie van de Eem die de Rotary Club jaarlijks organiseert. Of de Energybattle met (sport)verenigingen die met subsidie voor de tweede keer in Baarn plaatsvindt. Anderen die aan de weg timmeren zijn het Kringloopcentrum, de Weggeefwinkel, het Repaircafé en de Bermbrigade. De centrumwinkeliers zetten ook belangrijke stappen, bijvoorbeeld met milieuvriendelijker verpakkingen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Het is niet onze bedoeling om een op zich nette raadsinformatiebrief af te kraken. Maar wie de verkeerde vraag stelt krijgt het verkeerde antwoord. Vragen naar de bekende weg geeft geen nieuw inzicht. De vraag waar wij antwoord op willen zien is: wat doen inwoners en ondernemers, maar ook scholen en andere maatschappelijke organisaties al aan verduurzaming? En wat is dan nodig, wat kan de gemeente daarin betekenen? Loop je ergens tegen aan, laat het ons gerust weten, via: VoorBaarn pakt aan. https://voorbaarn.nl/voorbaarn-meldt

Lees meer

Niet alleen...

Niet alleen...

Niet alleen…

Het was weer een enerverende maand en dat is misschien wel een understatement. Waar ik nog vol goede moed begon aan de eerste maand van het nieuwe politieke jaar, moest ik noodgedwongen ook even verstek laten gaan omdat mijn lijf even zei, tot hier en niet verder. Wondroos was mijn deel en dat moet je serieus nemen, dus zelfs een weekje geen werk, eigenlijk geen politiek althans zeker geen fysieke aanwezigheid, maar bewust een soort van rust en de antibiotica kuur een kans geven. Voor als het u interesseert, het gaat een stuk beter nu.

Juist deze maand stond een voor VoorBaarn belangrijk dossier op de agenda, die belangrijkheid zit hem niet alleen dat ook wij (zoals altijd beweerd) De Speeldoos een warm hart toedragen, maar ook omdat altijd helder is geweest dat VoorBaarn niet zomaar een blanco cheque geeft, dat is overigens wat anders dan serieus geld uitgeven aan een Cultuurhuis op een centrale plek in het centrum, waar (horeca) ondernemers een graantje kunnen meepikken, waardoor de bibliotheek in de kern blijft, waar meer ruimte is voor maatschappelijk en waardoor bovendien er ruim 50 woningen gebouwd kunnen worden in een woonwijk. Daar staan wij niet alleen in, zo is gebleken tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen en vechten voor het kunnen uitvoeren van een verkiezingsbelofte is tegenwoordig voor een smaldeel van de samenleving ook niet meer goed genoeg, al laten de voorstanders zich soms iets te weinig tijdens de discussie openlijk horen, dat geldt overigens voor meer dossiers.

Niet vanwege de eerder geschetste gezondheid, maar strategisch heb ik me deze maand op een gegeven moment teruggetrokken als woordvoerder / portefeuille houder Speeldoos. Ik merkte dat mijn persoon een bepaalde aversie opriep in dit dossier, zowel bij bestuur en directie Speeldoos, maar ook bij de coalitie partners. Tja ik heb een stevige mening en die zal ik altijd ventileren, maar omwille van het resultaat was het beter naar mijn idee om een flinke stap terug te doen. Het stokje overgeven aan Mylou en Maike, met daarbij op de achtergrond begeleiding van Edwin. Natuurlijk werd ik op de hoogte gehouden, gaf mogelijke opties aan als er een impasse leek te ontstaan, maar liet het verder bewust los. VoorBaarn is meer dan Tino Schouten alleen, dat is wel gebleken. Want, het uiterste is geprobeerd om iets van resultaat te boeken, keihard gewerkt door iedereen, maar Mylou, Maike en Edwin in het bijzonder. Dan is de uiteindelijke uitkomst erg mager, maar dat ligt niet aan hen. De fractie van VoorBaarn is hierdoor sterker geworden, dus dat is winst.

Je alleen voelen, terwijl je een geheel zou moeten zijn, dat is eigenlijk het gevoel wat blijft hangen, want als je partners niet begrijpen wat belangrijk is, geen ruimte willen geven, dan kan je je erg alleen voelen, roepende in een woestijn en op momenten eenzaam. Dan trek je terug naar de omgeving waar je je prettig voelt, waar je kan renderen, maar ga je vooral kijken hoe je het alleen gevoel weer weg kunt nemen.

Maar, de lokale politiek bestaat uit meer dan alleen de Speeldoos of andere grote dossiers. Het gaat ook om mensen die echt alleen staan, of eenzaam zijn. Die het alleen even niet redden, met een vraagstuk wat hen direct aangaat. Daarin staan zij wat mij betreft niet alleen en zal ik helpen daar waar ik kan, politiek, zakelijk of persoonlijk. Dat doe ik misschien wel dagelijks, kijken waar je het verschil kunt maken zonder dat daar de direct de theatrale spotlights op staan.

Tino Schouten

Lees meer

Wethouder

Wethouder

Wethouder VoorBaarn


Als grootste partij van Baarn en coalitieleider heeft VoorBaarn ook een wethouder geleverd, namelijk Mark Veldhuizen.

Wilt u contact opnemen met de Mark dan kan er een e-mail gestuurd worden naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Mark Veldhuizen

Wethouder

Taken:

  • Communicatie
  • Ruimtelijke ontwikkeling
  • Welstand en monumenten
  • Kunst en cultuur
  • Evenementenbeleid
  • Economische zaken
  • Volkshuisvesting en wonen
  • Levendig centrum
  • Eerste locoburgemeester

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees meer

Welkomstavond Gemeente Baarn

Welkomstavond Gemeente Baarn

Gisterenavond was de 1e van de 3 welkomstavonden voor onze nieuwe inwoners. Dit na 2 jaar door de coronapandemie, maar beter te laat dan nooit. Dit kunnen we concluderen door de opkomst dat ruim 120 man was dit zowel jong als oud.

Het college van B&W, kinderburgemeester, gemeentesecretaris en de griffier hebben de nieuwkomers welkom geheten. Namens VoorBaarn waren Lieke en Muhammed aanwezig.
Gesprekken verliepen heel goed, met wie wij gesproken hebben zijn blij dat ze zijn komen wonen in onze mooie Baarn. Sommige wisten niet hoe ze een organisatie konden vinden of bereiken, deze hebben wij geholpen met een doorverwijzing naar wat zij zochten.
Hierbij verwelkomen wij alle nieuwe inwoners van Baarn.
Ben je uitgenodigd voor de komende 2 avonden? Dan zien we je graag daar tegemoet.
 
01008d0492d355a528a7fdfb2bf7e38bbdc47b23b4

Lees meer

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief