Skip to main content

Blog Lieke April 2024

April doet wat ze wil! Helaas was het flink koud deze maand, dus hadden de fractieleden vaak een dikke trui aan. Desondanks zaten we er weer: op de social sofa (elke eerste dinsdag van de maand)

Op het bankje bespraken we zeer verschillende thema's, vragen en klachten van inwoners. Onder andere over het kunnen bezoeken van dierbaren op het kerkhof na sluitingstijd. En over de zorgen van inwoners van De Leuning in verband met het intredende JGZ. Gesprekken met ambtenaren hierover brachten een oplossing, wat met hulp van VoorBaarn raadsleden werd gerealiseerd. Dat is de kracht van korte lijnen tussen inwoners en raadsleden!

In de raadszaal hadden we weer de nodige vastgoedvraagstukken uit te pluizen. De indexering Baarnsche Zoom stond met stip op 1. Een taai verhaal. Wat doe je als de bouwers zeggen: voor deze oude woningprijzen redden we het niet meer. Opnieuw beginnen? Dat geeft jaren uitstel. Net als een aantal andere fracties hebben we hard gezocht naar financieringsmogelijkheden voor starters. De motie daarover van CDA samen met Groenlinks, hebben we van harte gesteund. 

Nog meer vastgoed: het plan voor het vastgoed van de gemeente. Dat plan moest aangepast worden. Het Nutsgebouw wordt voorlopig toch niet verkocht. We zijn blij dat er hierdoor weer perspectief is voor onder andere het Rode kruis, Lokaal O, Theaterhuis Marc van Driel en de Dam- en schaakvereniging. Eindelijk duidelijkheid, maar dat heeft te lang geduurd. Daarom hebben we een amendement op initiatief van het CDA mede ingediend, dat meer duidelijkheid geeft wat de opdracht van de gemeente als pandeigenaar is.  

Helaas bleek ook dat de Historische Kring Baerne (HKB) nog geen perspectief is geboden. Reden voor ons raadslid Mylou Deurloo om dat aan de orde te stellen in de debatraad. Want het erfgoed dat de HKB beheert vinden wij van grote waarde. Sterker nog, we zouden graag zien dat veel meer mensen er van kunnen genieten. Het liefst in een klein museum over de Baarnse geschiedenis!

Huizen kunnen niet zonder stroom, en al helemaal niet als je warmtepompen installeert. Maar er dreigt netcongestie. Samen met 50Plus nam ondergetekende daarom het initiatief tot een motie over batterijen. Samen met Groen Links. Want kleine batterijen, thuis en in de buurt, kunnen helpen. Deskundigen vertelden ons dat netbeheerder Stedin veel kennis heeft die inwoners en buurten kan helpen. Helaas vond de wethouder dat hij de motie moest ontraden. We hebben de motie daarom ingetrokken, zodat we het later nogmaals aan de orde kunnen stellen. Dat gaan we zeker doen. 

Ook buiten de raadszaal waren we volop present. Fractie-assistent Tiemen Tuinstra was onze waarnemer bij de presentatie over het onderzoek naar verkeersproblemen in Eembrugge. Raadslid Michel van Grinsven ondersteunt al jaren de realisatie van de nieuwe skatebaan langs de Geerenweg. Vorige week beleefde Michel de volgende stap: de bespreking van het ontwerpvoorstel! Steunfractielid Dave Kolt was samen met Maike te horen bij Radio Eemland 1 over de huisvesting van maatschappelijke organisaties en ook over de toekomst van de lokale omroep. En niet te vergeten: fractie-voorzitter Maike Koenders maakte zich sterk voor betere afspraken over de zwarte veiligheidshekken bij het Koningsdag-evenement in de Peking tuin. Ook stelde zij hierover schriftelijke vragen aan het college. Want VoorBaarn zet zich graag in voor alle Baarnse evenementen. Zo ook voor koningsdag.

Kortom, volop VoorBaarns teamwerk weer. Reden ook waarom we als fractie met elkaar een half dagje teamtraining hebben gedaan. Echt een aanrader: als je elkaar net iets beter begrijpt, dat werkt gewoon beter.

Komende week hebben we een kort reces, maar daarna weer vol gas verder. Om te beginnen op dinsdag 7 mei: social sofa om …. uur.  Tot dan?

Hartelijke groet,

Lieke Sluis-Hoogerwerf

steunfractielid VoorBaarn

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief