Skip to main content

Algemene beschouwingen 2023

Geacht college, geachte gemeenteraad, geachte ambtelijke organisatie, maar bovenal zeer geachte inwoners van Baarn!

In 2018 sprak ik mijn eerste algemene beschouwingen uit namens VoorBaarn, in dat jaar mochten wij het spits afbijten, omdat we de grootste oppositie partij waren. Het was voor het eerst dat ik een citaat uit de muziek gebruikte, namelijk eentje van mijn muzikale held Ramses Shaffy “Wie geen dromen heeft, heeft evenmin een werkelijkheid”

Vorig jaar citeerde ik een aantal keer uit de poëtische werken van De Dijk, waarvan “Kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor je zijn?” het dichts bij mij en VoorBaarn past.

Niet zo verwonderlijk dus dat bij de voorbereiding van deze algemene beschouwingen ik weer nadacht over een muzikaal citaat en ik kwam weer uit bij de onvolprezen Rames Shaffy en dit keer samen met Liesbeth List “Het gras zal altijd groener zijn Aan de andere kant van de heuvels”

Het perspectief wat geboden wordt, is helaas minder idyllisch en de boodschap zeker niet, want een flinke OZB stijging, uiteraard de onvermijdelijke en jaarlijks terugkerende verhoging van de afvalstoffenheffing en dan nog maar te zwijgen over het naderende financiële ravijnjaar. Je zou er zuur van worden, maar dat past niet bij deze lokale partij, daar hadden we ooit een andere voor.

Het worden dus zware jaren en daarom heeft VoorBaarn besloten dit jaar geen enkele motie in te dienen, noch een motie te steunen die geen direct positief gevolg heeft voor Baarn. Daarnaast zijn onze moties die wij bij de vorige algemene beschouwingen hebben ingediend nog niet allemaal uitgevoerd.

Maar, 1 daarvan gaan we voorlopig zelf fixen, door middel van het lanceren van VoorBaarn Pakt Aan, via onze website, en speciaal gestarte social media kanalen kunnen inwoners en ondernemers meldingen doen, vragen stellen, opmerkingen poneren, over de gemeente Baarn niet perse zijnde het instituut gemeente die wij dan als VoorBaarn op pakken of doorzetten naar Laanstraat 1. Wij gaan dit meldpunten noemen!

Daarmee willen wij er als VoorBaarn nog meer zijn voor de inwoners, ondernemers en verenigingen van de gemeente Baarn. VoorBaarn pakt Aan! Gewoon een prettige ervaring met de gemeente horen we ook graag, er gaat meer dan genoeg wel goed!

Heeft VoorBaarn dan verder geen wensen en/of dromen meer? Natuurlijk wel en we bruisen van de ideeën, maar wij gaan nadrukkelijker de samenwerking zoeken met inwoners en ondernemers. VoorBaarn pakt dus de handschoen op, soms letterlijk en graag samen met u.

Onze speerpunten blijven onveranderd, waarbij een van de belangrijkste accenten op wonen blijft liggen. We zijn blij dat steeds meer woningen gereed zijn en de eerste bewoners hun intrek nemen, veel staat nog in planning, zelfs woonprojecten die bijna niet door dreigde te gaan, dat is mooi nieuws, maar in plannen kan je nog niet wonen. We roepen het college dan ook op om vaart te zetten met projecten zoals het oude Montini terrein, waar de ontwikkelaar al begonnen had moeten zijn, anders kan de grond de verkoop weer in. Het doet ons als VoorBaarn pijn te lezen dat er flexwoningen in hallen staan te verkrotten en dat terwijl er veel vraag is, kan het college niet nog eens creatief kijken naar grond, zoals bijvoorbeeld de aangekochte grond bij de zoutopslag?

De zorg blijft nog steeds een zorg, al heeft dat vooral te maken met het achterblijven van de benodigde financiële middelen vanuit Den Haag, om zodoende in Baarn goede zorg te blijven bieden. Het lokaal team lijkt de boel goed op orde te hebben en VoorBaarn juicht het toe dat er ook afspraken zijn gemaakt met lokale zorgaanbieders. Punt van aandacht wat we het college mee willen geven, is de schijn van dat als je de weg weet of mondig genoeg bent de gewenste zorg geboden wordt, maar hoe zit het met de minder mondige groep hulpvragers?

Om te genieten van kunst en cultuur is geld nodig dat weten we allemaal en dat is ook prima wat ons betreft, maar wij lezen ook dat het potje voor de culturele sector zo goed als op gesoupeerd is. Regelmatig wordt de culturele sector ingezet ter ondersteuning van andere belangrijke zaken, maar zou het dan niet logischer zijn om een dergelijk initiatief vanuit het betreffende domein te financieren?

Wat voorheen door ons vaak werd aangestipt is “Communiceren kan je leren” inmiddels in de moderne tijd komt daar wat VoorBaarn betreft “Participeren kan je leren” Dat geldt voor alle kanten van de participatie, waar de ene deelnemer denkt waarom doen ze niet wat ik heb aangedragen en luisteren ze niet? Dat heb ik overigens ook wel eens. Heeft de andere deelnemer een goede start gemaakt, maar ontbreekt soms de terugkoppeling of tussentijdse update naar die ene, of is de opdracht niet helder genoeg. Het college heeft een mooie eerste stap gezet.

Ik ga afronden, maar niet eerder dan dat ik namens VoorBaarn, maar ik denk dat ik voor elke partij kan spreken, al die vrijwilligers wil bedanken voor het draaiende houden van ons mooie dorp. Want, zonder hen geen sport, geen muziek op de Brink, geen gezellig kopje koffie in het verzorgingshuis, geen Historisch archief, geen festival, geen radio, geen Nederlandse les, geen avondvierdaagse.

Zonder hen komt Baarn pas echt piepend en krakend tot stilstand!

Zie dat tevens als oproep aan u beste inwoners van Baarn, want als er geen nieuwe vrijwilligers opstaan, zal er op termijn een hoop verdwijnen en daar kan de gemeente weinig tot niets aan doen. Daar ligt een verantwoording voor u.

Als we het samen doen, worden we er allemaal een beetje gelukkiger van.

Dank voor uw aandacht!

Namens VoorBaarn

Tino Schouten

 

 

 

 

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief