Skip to main content

Algemene beschouwingen 2024

Tussen droom en werkelijkheid

‘De onmogelijke droom’. Dat is vrij vertaald de titelsong uit de Broadway musical ‘De Man van La Mancha’. In dit verhaal vindt er een botsing plaats tussen de ideale wereld van Don Quichot en de werkelijke wereld van zijn helper Sancho Pancha. Dit is eigenlijk niet anders voor ons als raadsleden: ook op onze reis deze vier jaar wegen wij steeds af tussen onze idealen en de haalbaarheid daarvan in Baarn.

Vanavond maken wij voor u de balans op. We zijn halverwege, en ja, ondertussen is ons aantal raadszetels bijna gehalveerd. Een stevige tegenslag na de verkiezingszege in 2022 die VoorBaarn maar liefst 5 zetels opleverde. En toch ligt er zeker geen half verhaal. We hebben afgelopen jaar ook zeker geen halve maatregelen gezien van dit college. Bovendien zijn de 5 raads- en steunfractieleden van VoorBaarn trouw aan de koers gebleven. Er staat een enthousiast en gedreven team dat voor u het verschil in Baarn wil maken. We staan stevig: níet met het najagen van de onmogelijke droom, maar steeds weer alle zaken praktisch afwegend en kijkend naar wat wél mogelijk is.

Om nog dichter bij de inwoners van Baarn te staan, lanceerden wij dit jaar een laagdrempelige, maandelijkse ontmoeting met onze inwoners, om iedere eerste dinsdagochtend van de maand met elkaar te kunnen spreken. In deze tijd van social media, kiezen wij voor de Social Sofa voor het gemeentehuis. Dit blijkt een groot succes om direct in verbinding te staan, verantwoording af te kunnen leggen, vragen te stellen of wensen voor het voetlicht te brengen. We denken nu ook aan het organiseren van Politieke Cafés om nog dieper op thema’s in te kunnen gaan. Want, VoorBaarn is een lokale partij die zich niet door het Rijk of de provincie laat dirigeren, maar alleen door onze inwoners laat inspireren!

Laten we beginnen om met u terug te kijken naar een aantal van onze dromen die al zijn uitgekomen.

WONEN

Woningbouw was vrijwel vastgelopen in Baarn. In het eerste jaar is op Ruimtelijke Ordening de boel vlot getrokken. In dit tweede jaar zien we de resultaten: in totaal zijn er nu 420 nieuwe woningen en appartementen in voorbereiding. Denk hier bijvoorbeeld aan mooie projecten als Uphill, het BaarnHuis en het Pasveercomplex aan de Schoolstraat. Niet alleen dure, maar ook betaalbare koop of huur en sociale huur. Bovendien heeft Baarn nu een nieuw Volkshuisvestingsprogramma en ook meer instrumenten om ervoor te zorgen dat onze eigen inwoners zoveel mogelijk voorrang krijgen om in Baarn te kunnen blijven wonen.

Kortom, dit college bouwt zeker geen luchtkastelen. Vooruitblikkend zullen we echter ook moeten gaan doen wat we nu nog te weinig doen en dat is de bestaande aantal m2 aan woonoppervlakte beter benutten. Met het Parapluplan is daar al de eerste stap mee gezet en nu moeten we hiermee ook in de praktijk aan de slag door verhuur van kamers, woningsplitsing of ombouw van panden. Ook naar het locatieonderzoek naar tiny houses voor starters dit najaar kijken we reikhalzend uit.

FINANCIËN

Wat betreft de financiën is het goed dat Baarn vet op botten heeft: de jaarstukken voor 2023 laten een positief financieel resultaat zien en we hebben een goed gevulde Algemene Reserve waardoor we de komende, lastiger jaren met een gezonde dosis vertrouwen tegemoet kunnen zien. Dit college let dus goed op onze portemonnee. Maar ook wordt het plaatje van de financiële uitdagingen waar we voor staan steeds duidelijker. We zien dat het Rijk de gemeente Baarn opzadelt met zware taken, zonder de daarvoor benodigde knaken, dus zullen we er scherp op moeten zijn om bijtijds te bezuinigen waar dat kan, maar ook waar we van buiten Baarn extra geld kunnen binnenhalen.

VoorBaarn houdt vast aan het coalitieakkoord dat we de Onroerende Zaak Belasting (OZB) niet meer laten stijgen dan met een inflatiecorrectie. Eventuele voorstellen voor verhoging van de OZB zijn alleen bespreekbaar als ze cijfermatige kunnen worden onderbouwd en nodig zijn om essentiële voorzieningen in stand te kunnen houden. Wat wij bovendien willen, is dat iedere belastingbetalende inwoner beter weet waar we dit geld aan besteden. Daarom komen wij met een motie 'Waar voor je geld’, met als doel een OZB-aanslag waarop je in hoofdlijnen kunt zien wat er met jouw belastinggeld wordt gedaan.

LEVEN

En dan zijn er nog tal van kleinere dromen die zijn uitgekomen. Denk hierbij aan het verplaatsen van de markt, waardoor het gezelliger en functioneler in ons centrum is geworden. En natuurlijk de skatebaan, die bijna klaar is en de veilige oversteekplaats voor alle kinderen die naar de sportvelden gaan. Met volharding en snelheid zijn deze door ons raadslid Michel van Grinsven tot stand gebracht. En dan het eerste Frisfeest dat inmiddels succesvol heeft plaatsgevonden. Wat ons betreft gebeurt er nog steeds veel te weinig voor onze jeugd en we zullen vaart moeten maken met het inzetten van meer faciliteiten en activiteiten voor jongeren. We denken daarom na over verschillende moties. En dan natuurlijk al onze vrijwilligers die de onmisbare steunpilaren en smeerolie in onze Baarnse gemeenschap zijn. Wij koesteren hen, maar willen ook aandacht voor ondersteuning, want zij maken in ons dagelijks leven het verschil als mantelzorger, vrijwilliger bij de sport, op school, in de buurt of bij alle mooie evenementen die Baarn rijk is.

Tot zover ons terugkijken, maar de komende twee jaar hebben we ook zeker nog toekomstdromen die we belangrijk vinden.

PARTICIPATIE

We zijn er trots op dat het college sinds twee jaar veel aandacht besteedt aan het ophalen van informatie bij onze inwoners en ondernemers op diverse thema’s. Het nieuwe initiatief van de buurtcheques heeft inwoners gestimuleerd tot mooie acties waar buurten beter van werden. Belangrijk dat dit geen eendagsvlieg is maar wordt herhaald, want sterkte buurten zorgen voor zelf-, maar vooral ook samenredzaamheid. En dat is heel hard nodig als we 1 miljoen moeten bezuinigen op het sociaal domein. Geld dat juist zo nodig is voor het bestrijden van eenzaamheid, kwetsbaarheid en ook schuldhulpverlening en gezondheidsbevordering.

DUURZAAMHEID

Hoe enthousiast we ook zijn over participatie, we twijfelen aan het nut van een burgerberaad over duurzaamheid in het algemeen. Want, de energietransitie, prachtig wat op papier staat, en ook dat er tijdelijk extra gelden beschikbaar zijn, maar wat betekent het concreet voor onze inwoners? Bij hen heerst veel verwarring. VoorBaarn ziet dus liever dat geld doelgericht wordt ingezet op het maken van stappen samen met onze inwoners voor de energietransitie, ofwel in Eemdal-Noord ofwel juist in buurten die nog lang niet aan de beurt zijn. Of dat het geld doelgericht worden besteed aan energiecoaches en enthousiaste vrijwilligers die de wijk in gaan en inwoners benaderen en helpen bij concrete maatregelen om hun woning te verduurzamen, te isoleren of anders energie (en dus geld) te besparen.

Wat betreft onze prachtige, groene omgeving, kiest VoorBaarn in de regio helder en duidelijk voor Natuur & Recreatie. Ons groene erfgoed is ons lief en dat wordt nog te veel voor lief genomen. We blijven ons verzetten tegen windturbines en zonneweides in onze kwetsbare natuurgebieden en op agrarische gronden (wat overigens nu ook wettelijk niet meer is toegestaan). Met alle aantrekkingskracht van ons groene erfgoed, trekt Baarn steeds grotere aantallen recreanten. Dat is zeker geen geringe regionale taak om deze bezoekers goed te kunnen faciliteren (goed dat we nu dus ook een Bed & Breakfast beleid hebben), de natuur goed te beheren en te beschermen tegen steeds heviger overlast en criminaliteit.

BAARNSE ‘PARELS’

De uitspraak van de Raad van State heeft de plannen voor paleis Soestdijk tot luchtkasteel gemaakt. Maar blijven er nog toekomstdromen? Jazeker, nu eerst start de broodnodige renovatie van het paleis en vanaf de zomer zullen er weer heerlijke concerten worden gehouden. We blijven de droom koesteren dat er in de toekomst een levendige, maar wellicht kleinschaliger, passende invulling voor het paleis zal komen.

Ook voor de Wintertuin zal een goede invulling moeten worden gevonden, zodanig dat de gemeente geen geld zal hoeven blijven bijdragen en onze inwoners er ten volle van kunnen genieten. Wij zien voldoende kansen en mogelijkheden om tot een goede exploitatie van deze prachtige botanische kas te komen. Wij zien ernaar uit dat de mensen die zich hebben aangemeld met goede ideeën, de gemeenteraad hiervoor concrete plannen gaan aanleveren, waarna een stichtingsbestuur ook formeel aan de slag kan gaan.

Tot slot, onze prijswinnende kleine parel: De Speeldoos. VoorBaarn wil een ambitieus geprogrammeerd theater absoluut behouden, dat is het uitgangspunt. En liefst in het centrum, als gangmaker van brede cultuureducatie voor jong en oud, en van levendigheid in het centrum. Dat was en is onze droom, dat leek een onmogelijke droom, en toch, morgen debatteren we in deze raad hoe een cultuurhuis locatie-onderzoek past bij die droom. Maar met dromen zijn we ook wel klaar. Concrete en praktische stappen zijn nu nodig en hoe dan ook zal eind dit jaar een definitief besluit moeten vallen. De reis van blijven praten moet ten einde komen. Concrete stappen die groots verschil maken in de ingezette reis met deze coalitie, ook daar zullen wij ons de komende twee jaar vol voor inzetten. 

Hartelijk dank voor uw aandacht.

Namens VoorBaarn, Maike Koenders-van de Vrugt

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief