Skip to main content

VoorBaarn valt Speeldoos bij en laten het doek niet vallen...

VoorBaarn valt Speeldoos bij en laten het doek niet vallen...

Als VoorBaarn hebben wij altijd vooraan gestaan om de cultuursector in Baarn te ondersteunen waar nodig omdat wij nut en noodzaak van cultuur zien. Het is vaak het smeersel in de raderen van onze gemeenschap en als dat geld moet kosten dan is dat zo. Niet voor niets heeft wethouder Veldhuizen, die op voorspraak van VoorBaarn in het college zit, de portefeuille cultuur in zijn pakket.

Het dossier De Speeldoos speelt al vele jaren en er zijn een aantal opties voorbij gekomen om het gebouw te revitaliseren om zodoende tot een gezonde exploitatie te komen.

Het meest aansprekende plan was de nieuwbouw op de Brink. Dit, door VoorBaarn, geïnitieerde plan, waar het theater en de bibliotheek samen in een gloednieuw pand konden intrekken werd omarmd door een groot deel van de bevolking, maar sneuvelde in de raadszaal.

Na weer jarenlang getouwtrek over waar, met wie, voor hoelang en vooral voor hoeveel mag de Speeldoos haar rode loper uitleggen, maar het lijkt nu toch af te stevenen op een laatste ‘open doekje’!

VoorBaarn gaf enkele weken geleden gehoor aan deze ‘last call’ van het bestuur van theater de Speeldoos.

Als eerste gaf fractievoorzitter Tino Schouten aan dat zijn jaarlange inspanning op dit dossier misschien nu spanning zou kunnen opleveren in de diverse onderhandelingen en deed omwille van het resultaat een stapje terug en gaf het stokje over aan Mylou Deurloo (portefeuillehouder cultuur) en Maike Koenders (vice-fractievoorzitter).

Er werd direct besloten een motie in te dienen om voor 2 jaar een verhoging van het subsidiegeld met maximaal € 120.000,- per jaar toe te zeggen om de programmatie en dus de exploitatie voor de komende seizoenen te waarborgen. Deze motie werd afgelopen woensdag aangenomen.

Hiervoor kregen we donderdag van de directie van de Speeldoos een zeer vriendelijk dank je wel.

Vervolgens kwam VoorBaarn énige partij met een nieuw, realistisch en snel uitvoerbaar plan om de Speeldoos wellicht al vóór aanvang van het nieuwe theaterseizoen rendabeler te maken!

Uitgaande van de motie van afgelopen februari om 4 miljoen beschikbaar te stellen voor een periode van tenminste 10 jaar kwamen we met een nieuwe manier van ‘omdenken’ om heel simpel en creatief te willen onderzoeken wat er wél mogelijk is op zeer korte termijn”.

Laat een duur onderzoek (€ 190.000,-) om te kijken naar oplossingen voor 10, 20 en 40 jaar zitten want er ligt al een hele stapel onderzoeken.

Stel een expertteam samen vanuit de Speeldoos en de gemeente, stof de oude rapporten af en kijk nauwkeurig, maar vooral creatief naar oplossingen die passen binnen het budget van € 4.000.000,- waarvoor je een toekomstbestendig gebouw kunt realiseren. We hebben deze zomer zelf een onderzoek gedaan naar de kosten van diverse onderdelen van de verbouw en menen dat het voor die 4 miljoen moet kunnen.

Met creatief bedoelen wij om ook eens ‘out of the box’ te denken. Kijk eens wat voor landelijke subsidies je kunt krijgen, laat een aannemer eens kijken of bepaalde bouw niet goedkoper kan, laat energiek Baarn eens kijken wat zij op het gebied van duurzaamheid kunnen adviseren etc etc. Uiteraard kost zo’n onderzoek ook geld, maar volgens ons moet dat kunnen voor de helft van het bedrag.

Als directie en bestuur ja hadden gezegd tegen ons voorstel was het krediet vanaf donderdag beschikbaar geweest en hadden ze bij wijze van spreken direct kunnen beginnen.

In een plezierig gesprek met het voltallige bestuur en directie van theater de Speeldoos werd dit plan zeer positief ontvangen, echter wilden zij niet uitgaan van een vastgesteld bedrag, maar met een ‘open cheque’ wat ons inziens niet acceptabel is. Ook de overige coalitiepartijen vonden het een verrassend plan, maar ook zij wilden geen ‘vastgesteld’ budget meegeven aan dit praktische plan.

Het tegenvoorstel bleek vooral gestoeld op de ‘kapitaallasten verdeling’: 4 miljoen over 10 jaar afschrijven is immers ‘duurder’ dan 10 miljoen over 40 jaar!

Klopt, alleen hoe je het ook verrekent, 10 miljoen blijft 10 miljoen.

VoorBaarn vindt dat je de Speeldoos niet kunt laten bungelen en dat er snel, heel snel moet worden begonnen aan een toekomstbestendig gebouw voor 10/15 jaar, maar ook willen wij afwachten hoe de Visie Kunst en Cultuur in Baarn eruit komt te zien. Echter daarop vooruitlopen en dan 10 miljoen durven toe te zeggen gaat ons een brug te ver.

Woensdagavond is besloten dat er een specialistisch onderzoek komt, dat het onderzoek bedrag geminimaliseerd wordt en dat resultaten van dit onderzoek zo snel mogelijk worden gepresenteerd aan de raad.

Tot die tijd blijft ons motto; zolang er nog geen Kunst en Cultuur visie is, dan ook geen grote bedragen uitgeven, maar kijken wat er wél op korte termijn mogelijk is om de Speeldoos snel te revitaliseren en rendabeler te maken.

Wat ons betreft staande ovaties voor alle mooie voorstellingen van de Speeldoos, maar geen ‘carte blanche’ van óns gemeenschapsgeld.

Team VoorBaarn

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief