Skip to main content

Windturbines Bij Lage Vuursche?

Naar aanleiding van verontrustende berichten in de media heeft VoorBaarn vragen gesteld aan het college over het plaatsen van 240mtr hoge windturbines nabij Lage Vuursche. Dit idee is ontstaan en geopperd in een onderzoek wat gedaan is in opdracht van de gemeente De Bilt.

Hieronder vindt u de vragen: Onderwerp :
Plaatsing windturbines in de Bilt Uit de media hebben we vernomen dat er in de gemeente de Bilt sprake is van mogelijke plaatsing van 6 grote windturbines vlakbij Lage Vuursche. Er wordt gesproken over 240 meter hoge windmolens dichtbij de kern van Lage Vuursche die beeldbepalend zullen zijn. Ook veroorzaken deze molens mogelijk veel geluidsoverlast en trillingen. Het zou toch niet zo mogen zijn dat een dergelijk omvangrijk besluit zonder medeweten van buurgemeente Baarn genomen kan worden.

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:
1) Is het college op de hoogte van de ontwikkelingen in de Bilt ?

2) Gaat het college hierover contact opnemen met de gemeente de Bilt ?

3) Hoe staat het college tegenover het plaatsen van windmolens op deze plek ?

4) Deelt het college de zorgen van de inwoners in Lage Vuursche voor het plaatsen van deze 240 meter hoge windmolens in de Bilt

Toelichting: In de ruimtelijke haalbaarheidsonderzoek windenergie van de gemeente de Bilt komt het gebied ten westen van Lage Vuursche(800 meter van de dorpsstraat) als mogelijke locatie voor 6 windturbines. Dit betekent dat deze windmolens uit het zicht blijft voor de inwoners van de Bilt maar niet voor het natuur en recreatiegebied waar Lage Vuursche onder valt. Plaatsing van windturbines op deze locatie zal grote gevolgen hebben voor de ecologische waarden volgens dit onderzoek.

Ondertekening en naam,
Namens de Fractie van VoorBaarn
Michel van Grinsven Raadslid

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief