Skip to main content

Assepoester, geen knip voor de neus waard en de gemeenteraad

Assepoester, geen knip voor de neus waard en de gemeenteraad

U zult zich afvragen, wat dit sprookje en spreekwoord met onze gemeenteraad te maken heeft. Dat ga ik u proberen uit te leggen.

Assepoester is een oud volkssprookje, dat over onrechtvaardige behandeling (van meestal personen) gaat. “Geen knip voor de neus waard” zijn betekent: helemaal niets waard zijn, nergens voor deugen. Probeert u dit even vast te houden.

Mocht u denken, dat de vergaderingen van de Baarnse gemeenteraad saai en niet te volgen zijn, dan kan ik het voor een deel met u eens zijn. Zoals afgelopen woensdag toen er gesproken zou gaan worden over zonne- en windenergie.

U leest het goed “zou gaan worden”. Dat liep allemaal even wat anders. Drie partijen (VVD, CDA en VoorBaarn) hadden vooraf met elkaar afgesproken een verzoek in te dienen het collegevoorstel niet te bespreken, maar in diezelfde vergadering met een motie te komen.

En waarom deden zij dat ? Zij waren het voor een deel niet eens met dit voorstel en wilden ook andere keuzes aan de Raad voorleggen. Een werkwijze, die (soms) vaker voorkomt.

Toen de voorzitter dit verzoek voorlegde aan de Raad liep een fractievoorzitter groen en rood aan van woede. “Schandalig” en “dit uitstel kunnen wij onze kinderen niet aandoen”.

Meerdere partijen protesteerden, wat het CDA deed besluiten het verzoek niet te (blijven) steunen. Grote verwarring bij de VVD en VoorBaarn en grote irritatie bij de andere partijen.

Het grote-Zwarte-Pieten-spel was begonnen !

Later op de avond werd dit belangrijke onderwerp toch besproken en, mede vanwege het late tijdstip én te geringe voorbereiding, besloten de besluitvorming uit te stellen tot de december-vergadering.

Over één punt was iedereen het met elkaar eens: de behandeling van dit onderwerp verdiende niet de schoonheidsprijs.

Het venijn zat ‘m in de staart van de vergadering.

Één van de fractievoorzitters voelde zich geroepen zijn collega-raadsleden even de les te lezen en te diskwalificeren met termen als “politiek geen knip voor de neus waard” en “te veel eer voor deze partijen”.

En dan kom ik even terug op mijn inleiding. U zult zich afvragen wie de Assepoester is in dit verhaal en of de bejegening terecht is. Alle partijen hebben, ieder op hun manier, hun uiterste best gedaan om de vele meningen, opvattingen en belangen van onze inwoners in hun politieke overweging en standpunt mee te nemen

Tijdens de vergadering hebben àlle partijen het belang van een zorgvuldige behandeling onderkend. Dat deze vergadering niet vlekkeloos verliep, daar was ook iedereen het over eens.

Bij politiek hoort mijns inziens echter ook het uitgangspunt “hard op de inhoud en zacht op de persoon”. De kwalificatie van de knip en neus is dan ook absoluut misplaatst.

Het positieve slot van deze vergadering is, dat partijen elkaar alsnog gaan benaderen om in december tot een hopelijk breed gedragen voorstel te komen.

En ja…. misschien rest voor sommigen:

Wie de schoen past, trekke hem aan.

Peter Blokker

Raadslid VoorBaarn

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief