Skip to main content

Eigen-aardig

Gisteren sprak de overbuurman mij aan over de raadsvergadering van woensdag. Hij had gekeken en was een aantal dingen opgevallen.

“Wat zijn jullie aardig tegen elkaar en vooral de voorzitter”. “Wat bedoel je daarmee ?” vroeg ik hem. “Ik heb zeker wel dertig keer “dank u wel voorzitter”, “voorzitter dank u wel” gehoord.

Ik vertelde hem, dat dit een ongeschreven regel is binnen de Raad. Net als een inspreker bedanken voor zijn of haar verhaal. Ook de wethouder wordt bedankt voor de beantwoording van de vragen.

“Ook als een wethouder toegeeft, dat er 8 ton door het riool/putje is “weggelopen” zonder bij het bedrijf ondeugdelijk werk te kunnen claimen ? Dat hoef ik op mijn werk niet te doen. Ik vind dat een eigenaardige gang van zaken”. De overbuurman liep hoofdschuddend weg.

Ik loop al weer een aantal jaren mee in de Baarnse politiek. In het begin dacht ik, dat weinig mensen geïnteresseerd waren in hetgeen er in het gemeentehuis allemaal wordt besproken en besloten. Ik weet na deze lange periode wel beter.

Barinezen en Baarnaars (er is zeker een verschil) zijn zeer betrokken bij hun dorp of is het toch een stad ? De meesten beperken hun op- en aanmerkingen tot bij verjaardagen of aan de bar in de voetbalkantines of het hockeyclubhuis (waar komt dat verschil toch vandaan ?). Echter, bij onderwerpen die een grote impact hebben op het wel en wee van Baarn, dan laten veel mensen hun mening duidelijk horen. Wel of geen cultuurhuis in het centrum, bouwen in het bos naast paleis Soestdijk ? Al deze belangen, meningen, protesten moeten door de raadsleden worden afgewogen en uiteindelijk in een eigen standpunt vatten.

De gemeenteraad; een eigenaardig wereldje, waarin 19 mannen en vrouwen beslissen over b.v. (soms) grote ruimtelijke projecten, onderhoud van de openbare ruimte, woningbouw, zorgvraagstukken en openbare orde en veiligheid. Natuurlijk zijn de meningen tussen de partijen verschillend. Hierbij is van wezenlijk belang, dat je je openlijk durft uit te spreken, soms “ heilige huisjes” omverduwt en niet spaart en “ benoemt” en niet “ verbloemt”.

De fractie van VoorBaarn slaagt daar goed in en heeft (vaak) een duidelijk, helder, eigen standpunt. Altijd aardig ? Nee, maar wel met de intentie de juiste keuzes te maken voor ons prachtige Baarn.

In aanloop naar de lokale verkiezingen in voorjaar ‘21 zijn ook wij op zoek naar mensen, die met ons mee willen denken over de toekomst van ons dorp. Wilt u meepraten, -denken en -beslissen, neem dan contact op met ondergetekende of het bestuur. Wij ontvangen u met open armen !

Oh ja, toen de overbuurman wegliep riep hij nog na “en dat allemaal van mijn belastingcenten”.

Natuurlijk blijft het een aardige man !

Peter Blokker

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief