Skip to main content

Update formatie: VoorBaarn, GroenLinks, PvdA en D66 samen verder

Na verschillende gesprekken komen formateurs Henk van Esch (VoorBaarn) en Ruud Grondel (GroenLinks) vandaag met een update naar buiten.

In overeenstemming met het advies van de informateur, Harry Helwegen, hebben de formateurs de partijen VoorBaarn, GroenLinks en de PvdA uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan om de mogelijkheid te onderzoeken samen een coalitie te vormen. Na een aantal gesprekken, die in een open en prettige sfeer verliepen, hebben zij vervolgens D66 gevraagd om ook deel te nemen aan de verkennende gesprekken. Uit deze uitvoerige en inhoudelijke gesprekken is gebleken dat alle vier de partijen voldoende vertrouwen hebben in de mogelijkheid om samen een succesvolle en vernieuwende coalitie te vormen. Wat hen bindt is de uitdrukkelijke wens om als gemeentebestuur dichter bij de inwoners van Baarn te staan.

De volgende stap is dat er, samen met de diverse fractieleden, een aantal schrijftafels rond de belangrijkste thema’s van het beoogde coalitieakkoord worden gevormd om zodoende een breed gedragen consensus te krijgen.

De formateurs:
Henk van Esch
Ruud Grondel

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief