Skip to main content

Openbaar onderwijs in Baarn in gevaar ?

Deze maand kwam de toekomst van het openbaar onderwijs in de gemeenteraad ter sprake. Naar aanleiding van de meerjarenbegroting van de stichting Eemvallei Educatief (STEV) werd duidelijk, dat het aantal leerlingen van openbare basisschool “de Uitkijck” de afgelopen jaren sterk is teruggelopen. Op dit moment ca. 120, verdeeld over 6 groepen.

En de prognoses voor de toekomst zijn ook niet om over te juichen. In 2025 worden 125 leerlingen verwacht. Natuurlijk veel te weinig om
De faciliteiten (prachtig schoolgebouw, enthousiast en deskundig team) zijn ruimschoots aanwezig, maar hebben nog niet tot meer leerlingen geleid.
Wij hebben deze maand onze zorgen aan wethouder onderwijs dhr. Prakke voorgelegd, met het dringende verzoek het bestuur van STEV aan te sporen tot meer ambitieuze plannen en meer geld in het openbaar onderwijs in Baarn te steken.

De wethouder was van mening, dat het handhaven van het huidige aantal leerlingen al een prestatie gaat worden en dacht aan een imagoprobleem ! Voor onze fractie absoluut onacceptabel. Dit laat weinig ambitie zien en geeft onvoldoende perspectief voor het openbaar onderwijs in Baarn.
Tot onze grote verbazing (en opluchting) ontvingen wij een paar dagen later van het stichtingsbestuur, nog voor de besluitvorming door de gemeenteraad, een nieuwe toekomstvisie voor “de Uitkijck”. (De Uitkijck)

Deze visie omvat een nieuw Dalton Kindcentrum voor kinderen van 2 t/m 12 jaar. Naast onderwijs dus ook kinderopvang en activiteiten, bedoeld voor deze wijk en natuurlijk Baarn.

Nu wij deze nieuwe plannen hebben gehoord, hebben wij woensdag jl. in de besluitraad ons vertrouwen in de toekomst van het openbaar onderwijs uitgesproken.
Wij wensen iedereen, die betrokken is bij het opzetten en uitvoeren van dit nieuwe Kindcentrum, veel succes !

Namens de fractie van
VoorBaarn
Peter Blokker

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief