Skip to main content

Update formatie coalitie 2022

Baarn 12 april 2022,
 
Informateur Harry Helwegen heeft op 7 april zijn onderzoek naar de meest passende, vernieuwende en gedragen coalitie afgerond met het overhandigen van zijn onderzoeksverslag aan Tino Schouten en Henk van Esch van VoorBaarn.
Dhr. Helwegen heeft op 3 momenten gedurende de afgelopen weken met de 8 fracties gesproken.
Middels 6 algemene vragen is iedere partij gevraagd wat de verkiezingsuitslag voor hen betekent en welke stappen er gezet moeten worden om tot een nieuwe coalitie te komen.
 278437762 289534420025566 3941586289450226346 n
In de conclusie schrijft hij: “De Baarnse kiezers hebben duidelijk aangegeven dat ze verandering willen. Uit het verslag valt op te maken dat de kiezers er vertrouwen in hebben dat de partijen die de afgelopen 4 jaar oppositie hebben gevoerd, die noodzakelijke verandering weten te realiseren.”
Tevens komt dhr. Helwegen tot de conclusie dat gezien de winst van VoorBaarn, PvdA en Groen Links, die allen tot die oppositiepartijen behoorden, er recht aan gedaan wordt om met deze partijen verder te praten over een mogelijke coalitie.
50+ heeft op voorhand aangegeven dat ze het nog te vroeg vinden voor een coalitie deelname.
Dhr. Helwegen komt daarom in zijn rapport tot het volgende voorstel:
“Op basis van alle informatie die de fracties mij tijdens de gesprekken hebben verstrekt, stel ik voor dat VoorBaarn, GroenLinks en de PvdA met elkaar in gesprek gaan om tot een coalitieakkoord te komen.” Voor een goede balans tussen nieuwkomers en ervaring, en het hebben van een ruimere meerderheid adviseer ik als vierde partij het CDA bij de gesprekken te betrekken.”
 
Ook zegt hij in datzelfde voorstel de coalitie VoorBaarn, GroenLinks en D66 kansrijker te vinden aangezien de programmatische verschillen en het stemgedrag van de PvdA op de grote dossiers in de afgelopen 4 jaar lijnrecht stond ten opzichte van VoorBaarn.
Als grootste partij heeft VoorBaarn Henk van Esch gevraagd de formatiegesprekken voor te zitten en te begeleiden om zo te komen tot een stabiele en vernieuwende coalitie bestaande uit tenminste de partijen VoorBaarn en GroenLinks. Om tot een meerderheid te komen in de raad is tenminste 1 andere partij noodzakelijk. Op basis van de verkiezingsuitslag kan dat de PvdA zijn, op basis van de partijprogramma’s kunnen dat D66 en CDA zijn. Beide partijen zouden ook de voorgestelde 4e partij kunnen zijn.
 
Op verzoek van VoorBaarn wordt er door GroenLinks een co-formateur toegevoegd. Zij hebben dhr. Ruud Grondel voorgedragen, die een ruime bestuurlijke ervaring heeft in diverse gemeenten. Deze co-formateur kan gezien zijn algemene kennis en ervaring als met formele processen en ambtelijke organisaties een waardevolle bijdrage leveren aan het formatieproces. De precieze taakverdeling tussen formateur en co-formateur wordt onderling verder uitgewerkt.
Het voorlopig streven is om het coalitieakkoord eind mei in de raad te kunnen presenteren.
 
Namens VoorBaarn
 
Tino Schouten

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief