Skip to main content

VoorBaarn is tegen woningbouw…?

images/programma/DJI_0197.jpg

Dit wordt wel een wat langer verhaal dan wij normaal plaatsen. Maar dit is noodzakelijk, omdat wij een aantal punten moeten verduidelijken. De laatste dagen krijgen wij te horen, dat VoorBaarn tegen (sociale) woningbouw zou zijn. Dit schijnt men af te leiden van ons standpunt ten aanzien van de Drie Eiken (Tolweg) en onze gedachten over de Baarnsche Zoom.

Laten wij helder zijn: Wij zijn een GROOT VOORSTANDER van (sociale)WONINGBOUW!!! Hopelijk is dit helder genoeg. Echter met wel een aantal kanttekeningen. En wij zijn ervan overtuigd, dat iedereen deze zou plaatsen.

Dan nu de feiten aangaande de Tolweg. Voorgesteld waren drie woontorens, waarvan een met 39 sociale huurwoningen, een met 35 middelhuurwoningen en een derde toren met 35 koopappartementen. Volgens de voorstanders van dit project wordt de Baarnse woningzoekenden een kans gegeven om in het dorp te blijven wonen. En daarmee wordt de woonvisie van de gemeente gevolgd. Echter in de Huisvestingsverordening Baarn 2019 is opgenomen dat de gemeente slechts 25% van de sociale huurwoningen kan “claimen” voor eigen inwoners. Dus van de 109 appartementen betekent dit, dat er 8% (oftewel: ongeveer NEGEN appartementen) beschikbaar komen. Dus hoezo een kans voor Baarnse woningzoekenden? Dat geldt niet voor de vrije sector huurwoningen en al helemaal niet voor de koopwoningen. Waar dus ook mensen op af kunnen komen, die de prijs van de appartementen in vergelijking met bijvoorbeeld Amsterdam of Utrecht een “koopje” vinden. En wij gunnen iedereen een fijne plek om te wonen, maar daar zijn de Baarnse woningzoekenden niet mee geholpen.

En waar te parkeren? Op het bedrijventerrein of in de Schilderswijk? En kinderen die op straat gaan spelen terwijl er (vracht)bestemmingsverkeer rijdt? En waar moeten de ondernemers heen die nu al tijden op zoek zijn naar bedrijfsruimte? Als dat in Baarn niet te vinden is gaan zij hun heil elders zoeken. Met ook uiteraard gevolgen voor de werkgelegenheid. En sponsoring. En …..

Ook zijn wij verre van tegenstander van woningen op de Baarnsche Zoom. Zoals al gemeld zijn wij een groot voorstander van woningbouw. Maar wel met inachtneming van de gezondheid van toekomstige bewoners. Wij willen goed onderbouwd hebben, dat er geen gezondheidsproblemen kunnen ontstaan door omgevingsfactoren. En dat valt pas te beoordelen als de plannen van de ontwikkelaars door het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad worden gepresenteerd. VoorBaarn gaat daarbij zeker kijken naar de (voor ons minimale) 30%-norm voor sociale woningbouw. En staan ook niet onwelwillend staan tegenover een hoger percentage. Wel daarbij de kanttekening, dat wij concreet willen regelen, dat er – binnen de grenzen van de regels – zoveel mogelijk Baarnaars een woning kunnen toegewezen krijgen.

Hopelijk geeft dit meer duidelijkheid over waar VoorBaarn voor staat. En zoals bekend gaan wij graag met de inwoners het gesprek aan. Wij zien u graag morgen op de Brink of in de Laanstraat 42, waar wij vandaag ook nog tot 17.00 uur zijn.

Wethouder

Wethouder VoorBaarn


Als grootste partij van Baarn en coalitieleider heeft VoorBaarn ook een wethouder geleverd, namelijk Mark Veldhuizen.

Wilt u contact opnemen met de Mark dan kan er een e-mail gestuurd worden naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Mark Veldhuizen

Wethouder

Taken:

  • Communicatie
  • Ruimtelijke ontwikkeling
  • Welstand en monumenten
  • Kunst en cultuur
  • Evenementenbeleid
  • Economische zaken
  • Volkshuisvesting en wonen
  • Levendig centrum
  • Eerste locoburgemeester

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees meer

Welkomstavond Gemeente Baarn

Welkomstavond Gemeente Baarn

Gisterenavond was de 1e van de 3 welkomstavonden voor onze nieuwe inwoners. Dit na 2 jaar door de coronapandemie, maar beter te laat dan nooit. Dit kunnen we concluderen door de opkomst dat ruim 120 man was dit zowel jong als oud.

Het college van B&W, kinderburgemeester, gemeentesecretaris en de griffier hebben de nieuwkomers welkom geheten. Namens VoorBaarn waren Lieke en Muhammed aanwezig.
Gesprekken verliepen heel goed, met wie wij gesproken hebben zijn blij dat ze zijn komen wonen in onze mooie Baarn. Sommige wisten niet hoe ze een organisatie konden vinden of bereiken, deze hebben wij geholpen met een doorverwijzing naar wat zij zochten.
Hierbij verwelkomen wij alle nieuwe inwoners van Baarn.
Ben je uitgenodigd voor de komende 2 avonden? Dan zien we je graag daar tegemoet.
 
01008d0492d355a528a7fdfb2bf7e38bbdc47b23b4

Lees meer

Drukke dag Michel

Drukke dag Michel

Ons razende raadslid Michel van Grinsven had gisteren een drukke dag. Maar liefst 3 bijeenkomsten heeft hij bezocht.

De afscheidsreceptie van Irene de Jong, de bijeenkomst over het centrum verkeerscirculatie plan en daarna nog de raadsbijeenkomst over oa Aquathermie.
Over de laatste 2 komen we inhoudelijk nog even terug.
“Namens VoorBaarn bij de afscheidsreceptie van Irene de Jong. De jeugdsportcoordinator van de gemeente Baarn gaat na 9 1/2 jaar weer terug naar het onderwijs als gymjuf. Wij wensen haar heel veel plezier en succes met deze nieuwe uitdaging.”
Wij bedanken Irene voor de geweldige inzet die ze deze jaren met volle overgave voor onze gemeente heeft gedaan.
 
01eb885e4820775a3a038416bb4b274177cc6838ee

Lees meer

Uit de media "De Schoolstraat (Pasveerterrein)"

Uit de media "De Schoolstraat (Pasveerterrein)"

Wat een mooi bericht in de Baarnsche Courant van gisteren.

Waar eerst er een patstelling dreigde te ontstaan is door intensief duwen en trekken toch een opening gevonden waarbij woningbouw het uitgangspunt is en blijft.
Dat wethouder Mark Veldhuizen een iets afwijkende procedure wil volgen om wel de snelheid er in te houden, maar zeker de ruimte blijven geven voor inspraak etc en het besluit uiteraard daar laat waar het hoort, namelijk de raad is wat VoorBaarn betreft te prijzen.
In een raadsinformatie brief schrijft hij er het volgende over:
“De bedoeling van de wetgever is dat het college de voorbereiding van een bestemmingsplan inclusief het ter inzage leggen uitvoert. Dit is dus juridisch mogelijk, maar verschilt van de procedure die uw raad gewend is. Doorgaans wordt een principeverzoek en/of ontwerpbestemmingsplan aan u voorgelegd. De keuze om het bestemmingsplan wel of niet vast te stellen blijft uiteraard aan uw raad.
Het college zal uw raad actief op de hoogte houden van de belangrijke stappen die in dit proces worden gezet en hoopt eind dit jaar een passend en gedragen plan met meerwaarde voor de gemeente ter besluitvorming aan te kunnen bieden aan uw raad.”
Dit is precies waar wij voor staan, pragmatische en snelle aanpak zonder de participanten en raad buitenspel te zetten.

Lees meer

Algemene beschouwingen 2022

Algemene beschouwingen 2022

Geacht college, geachte gemeenteraad, geachte ambtelijke organisatie, maar bovenal zeer geachte inwoners van Baarn!

In 2014 sprak ik mijn eerste algemene beschouwingen uit als steunfractielid van LTS Baarn. Dat was best bijzonder, want zover ik weet had nog niet eerder een niet fractievoorzitter dit gedaan in Baarn. Inmiddels ruim 8 jaar verder sta ik hier voor u, als fractievoorzitter van de grootste politieke partij van Baarn, VoorBaarn.

Tijdens mijn voorbereiding voor deze algemene beschouwingen, heb ik een aantal oude nog eens terug gelezen en als er iets van een rode of zo u wil paarse draad te vinden is, dan is dat de telkens constructieve houding, het komen met oplossingen en kritisch als het echt moet. Daarom wil ik u een zin uit mijn eerste Algemene beschouwingen in 2018 die ik uitsprak namens VoorBaarn niet onthouden “ik sta hier niet om zuur te zijn, daarvoor is Baarn te leuk en u heeft daar niets aan. Wij moeten het tenslotte samen doen.”

Een aantal weken geleden was ik bij het afscheidsconcert van De Dijk, ik heb deze band vaak live gezien en ook nu viel mij weer op wat een geweldige teksten zij in hun liedjes verwerken, over klare taal gesproken. Aan de hand van wat soms verbasterde citaten neem ik u mee in de gedachten van VoorBaarn.

Citaat 1: “Wakker in een vreemde wereld wat gebeurt hier allemaal?” Deze tekst kan je makkelijk hanteren als je kijkt naar de geopolitieke problematieken, of in gewone mensentaal, kijkend naar de puinhoop in de wereld. Maar, plak het op de Baarnse politiek en het klopt ook, want ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de gemiddelde inwoner van Baarn denkt “wat een gelul allemaal” of wat zie ik er nou van? Of erger nog ga eens wat doen! Zoals inmiddels ook onze collega’s zeggen die overigens zelf jaren aan het roer hebben gestaan en nou moeten wij binnen een half jaar leveren? Zoals gezegd een vreemde wereld.

Citaat 2: “Wij zijn overal voor te porren, in voor ieder goed idee. Als de geest er is, de hartstocht, doen wij niets liever dan mee.” Dat zou u op kunnen vatten als een oproep aan u, maar niet u als raadslid per definitie, of u als oppositie, of coalitie, of college, maar vooral aan u als inwoners en ondernemers. Ideeën hebben wij als VoorBaarn natuurlijk ook, soms berucht om het grote, zoals De Speeldoos, De Trits, Creatief met het Maarschalksbos zonder het verleden uit het oog te verliezen, maar ook bekend om het oog voor het kleine, maar niet minder groots, altijd bereid tot een luisterend oor te bieden of het 1 op 1 gesprek. Fijn om al na een paar maanden vanuit het dorp te horen dat het nieuwe college dit ook uitdraagt. Hoewel de inkt van het coalitieakkoord pas net droog is, blijft er natuurlijk altijd iets te wensen over, de grootste wens die wij waarschijnlijk met z’n allen delen is dat de wereld weer normaal gaat doen, daar kunnen we als VoorBaarn slechts een beetje aan bijdragen. Toch hebben wij gemeend om volgende week een aantal moties in te dienen. 1. Deze had u misschien al zien aankomen, maar wij halen onze motie voor een Fixie app van de plank, omdat wij er van overtuigd zijn dat dit stukje digitale gereedschap bijdraagt aan het welzijn van onze inwoners, omdat je bijvoorbeeld makkelijk die uitgelopen populieren kan melden, maar ook omdat het werkdruk verlichtend zal werken voor de ambtelijke organisatie. 2. Een inhaalslag bij verduurzaming van de sociale woningvoorraad, of als dit niet mogelijk is, een compenserende huurverlaging ten behoeve van de stijgende energie lasten. 3. Een subsidie regeling ten aanzien van de aanschaf van een regenton. In navolging van veel andere gemeenten. Past in het afkoppelen van het riool ten behoeve van regenwater en de watertekorten in de zomer.

4. Een kleine subsidie voor een heus Baarns schaaktoernooi vernoemd naar de helaas ons te vroeg ontvallen Baarns schaakjournalist, Baarns historicus en fervent volger van de Baarnse politiek Johan Hut. Wat juist hier in deze raadszaal bekrachtigd wordt en zichtbaar zal zijn door middel van een messing bordje op 1 van de schaaktafels in de Pekingtuin. Natuurlijk heeft VoorBaarn ook grootse en wilde plannen in de maak, zoals onder andere, eindelijk een eigen osso voor de jeugd en da’s wat ons betreft geen fattoe, of spreiding van het recreatie aanbod over meerdere plekken binnen Baarn, om zo drukte te verdelen, of toch die reclamemast?

Citaat 3: “ik k-kan het niet alleen” Laat ook dat helder zijn, daarom dank aan mijn eigen fractie van VoorBaarn, dank aan coalitiegenoten GroenLinks, PvdA en D66, maar hopelijk ook dank aan VVD, CDA, 50plus, Christen Unie en dhr. Jonkers. We moeten het samen doen! Niemand kan het alleen!

Maar ik kan niet anders dan eindigen met waar het ooit om begonnen is Citaat 4: “Kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor je zijn?” Dat geldt voor Baarn in het algemeen, maar voor Baarnaars en Barinezen in het bijzonder en dat moet altijd het uitgangspunt zijn van welke politieke stroming dan ook! Dank voor de aandacht!

Namens VoorBaarn

Tino Schouten

Lees meer

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief