Skip to main content

Onderwijs en bovenwijs

Onderwijs en bovenwijs

Tijdens de raadsvergadering van woensdag jl. kwam het Integraal Huisvestings Plan (IHP) aan de orde.

In dit plan wordt huisvesting van basis- en voortgezet onderwijs in Baarn voor de komende 20 jaar vastgelegd. Onze gemeente heeft een veelheid aan schoolgebouwen; moderne, hedendaagse gebouwen ( NBS, Baarnsche Lyceum) én oude, historische en zelfs monumentale panden (Aloysiusschool).

Alle scholen en de inrichting daarvan moeten “meegroeien” met de onderwijsontwikkelingen en die van de kinderen. Niet alle (oude) scholen zijn in die zin toekomstbestendig.

Kortgezegd, verbouw, renovatie of mogelijk nieuwbouw zal moeten plaatsvinden. En welke keuzes worden de komende jaren hierbij gemaakt ?

De fractie van VoorBaarn heeft in deze vergadering duidelijk aangegeven, dat deze keuze altijd moet samengaan met de onderwijskundige ontwikkelingen én sociaal-pedagogische behoeften van kinderen.

Om een voorbeeld te noemen. Vandaag de dag wordt de leerstof op verschillende manieren aangeboden, kinderen werken in (niveau)groepjes of individueel op eigen niveau en snelheid. Dit alles vraagt een andere indeling en inrichting van een schoolgebouw.

Terug naar de raadsvergadering.

De komende jaren zal de politiek in haar besluiten over de vraag “een school slopen en nieuwbouw of renoveren ?” dus naar de historische waarde van een gebouw én onderwijsontwikkelingen moeten kijken.

VoorBaarn zal dan het belang van historisch besef voorop zetten. Goed, passend en divers onderwijs kunnen aanbieden in Baarn is belangrijk. Behoud van mooie, monumentale gebouwen ook !

Om tot goede besluiten te komen moet men van boven wijs zijn.

Met enige valse bescheidenheid kan ik zeggen: Dat zit bij VoorBaarn wel goed !

Peter Blokker

Raadslid VoorBaarn

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief