Skip to main content

De tweede motie van VoorBaarn van de vergadering juli 2021.

(Ingediend door VoorBaarn, CDA Baarn, PvdA Baarn en ondersteund door GroenLinks Baarn. Tegen stemde: VVD Baarn, D'66 Baarn, BOP Baarn en CU/SGP Baarn. Stemverhouding 8-11)
Een motie die in de wandelgangen al "eigen volk eerst" wordt genoemd en hoewel dat een wat negatieve lading. Deze motie gaat over het voorrang geven aan onze Baarnse woningzoekenden en dan niet alleen de wettelijk toegestane 25%, maar juist te kijken wat we meer kunnen doen. De geldt voor zowel huurwoningen, als ook voor koopwoningen in het lage en midden segment.
De inleidende tekst:
"Deze motie gaat zoals aangekondigd over het feit dat Baarnse woningzoekenden of dat nou voor een huurwoning is of voor een koopwoning in het goedkope of midden segment, steeds vaker achter het net lijkt te vissen. Om de Baarnse woningzoekende op zijn minst een gelijk speelveld te bieden is het zaak om goed op een rijtje te hebben wel mogelijkheden en/of instrumentaria wij hiervoor kunnen hanteren. Dit door middel van een actieplan in het eerste kwartaal 2022 aan de raad te presenteren. Niet kijken wat niet mogelijk is, maar samen met Baarnse makelaars en Eemland wonen te kijken wat wel mogelijk is, zoals in omliggende gemeenten zoals Amersfoort, Barneveld en Leusden ook is gedaan."
Na enig debat bleek al snel dat de motie het niet zou halen, de meerderheid van de raad durft het niet aan, want eng en misschien wel wettelijk niet haalbaar. Een vorm van slappe knieën vinden wij en vooral niet getuigen van voor de Baarnse inwoners/woningzoekenden opkomen.
In de tweede termijn werd GroenLinks nog geraakt door de woorden van Tino "Dat het op dit moment teveel uitmaakt waar je wieg heeft gestaan, of je in Baarn kan blijven wonen"
De motie heeft het niet gehaald, maar u kan er vanuit gaan dat VoorBaarn blijft strijden voor meer voorrang voor onze Baarnse woningzoekenden en als dat langs de randjes van de wet schuurt, dan is dat maar zo. En als VoorBaarn kunnen we alvast een toezegging doen, dit wordt een speerpunt in ons komende verkiezingsprogramma. Want, waar een wil is, is altijd een weg te vinden. Dat zie je in steeds meer Nederlandse gemeenten.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief