VoorBaarn is tegen woningbouw…?

images/programma/DJI_0197.jpg

Dit wordt wel een wat langer verhaal dan wij normaal plaatsen. Maar dit is noodzakelijk, omdat wij een aantal punten moeten verduidelijken. De laatste dagen krijgen wij te horen, dat VoorBaarn tegen (sociale) woningbouw zou zijn. Dit schijnt men af te leiden van ons standpunt ten aanzien van de Drie Eiken (Tolweg) en onze gedachten over de Baarnsche Zoom.

Laten wij helder zijn: Wij zijn een GROOT VOORSTANDER van (sociale)WONINGBOUW!!! Hopelijk is dit helder genoeg. Echter met wel een aantal kanttekeningen. En wij zijn ervan overtuigd, dat iedereen deze zou plaatsen.

Dan nu de feiten aangaande de Tolweg. Voorgesteld waren drie woontorens, waarvan een met 39 sociale huurwoningen, een met 35 middelhuurwoningen en een derde toren met 35 koopappartementen. Volgens de voorstanders van dit project wordt de Baarnse woningzoekenden een kans gegeven om in het dorp te blijven wonen. En daarmee wordt de woonvisie van de gemeente gevolgd. Echter in de Huisvestingsverordening Baarn 2019 is opgenomen dat de gemeente slechts 25% van de sociale huurwoningen kan “claimen” voor eigen inwoners. Dus van de 109 appartementen betekent dit, dat er 8% (oftewel: ongeveer NEGEN appartementen) beschikbaar komen. Dus hoezo een kans voor Baarnse woningzoekenden? Dat geldt niet voor de vrije sector huurwoningen en al helemaal niet voor de koopwoningen. Waar dus ook mensen op af kunnen komen, die de prijs van de appartementen in vergelijking met bijvoorbeeld Amsterdam of Utrecht een “koopje” vinden. En wij gunnen iedereen een fijne plek om te wonen, maar daar zijn de Baarnse woningzoekenden niet mee geholpen.

En waar te parkeren? Op het bedrijventerrein of in de Schilderswijk? En kinderen die op straat gaan spelen terwijl er (vracht)bestemmingsverkeer rijdt? En waar moeten de ondernemers heen die nu al tijden op zoek zijn naar bedrijfsruimte? Als dat in Baarn niet te vinden is gaan zij hun heil elders zoeken. Met ook uiteraard gevolgen voor de werkgelegenheid. En sponsoring. En …..

Ook zijn wij verre van tegenstander van woningen op de Baarnsche Zoom. Zoals al gemeld zijn wij een groot voorstander van woningbouw. Maar wel met inachtneming van de gezondheid van toekomstige bewoners. Wij willen goed onderbouwd hebben, dat er geen gezondheidsproblemen kunnen ontstaan door omgevingsfactoren. En dat valt pas te beoordelen als de plannen van de ontwikkelaars door het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad worden gepresenteerd. VoorBaarn gaat daarbij zeker kijken naar de (voor ons minimale) 30%-norm voor sociale woningbouw. En staan ook niet onwelwillend staan tegenover een hoger percentage. Wel daarbij de kanttekening, dat wij concreet willen regelen, dat er – binnen de grenzen van de regels – zoveel mogelijk Baarnaars een woning kunnen toegewezen krijgen.

Hopelijk geeft dit meer duidelijkheid over waar VoorBaarn voor staat. En zoals bekend gaan wij graag met de inwoners het gesprek aan. Wij zien u graag morgen op de Brink of in de Laanstraat 42, waar wij vandaag ook nog tot 17.00 uur zijn.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Heeft u net als ik het beste voor met Baarn, Lage Vuursche en Eembrugge?
Stem dan VoorBaarn!

De Baarnse lokale partij


Volg ons

Speerpunten