Dossier Soestdijk

Paleis Soestdijk (deel 1)

Het zal jullie niet ontgaan zijn, maar volgende maand (september) staat Paleis Soestdijk op de raadsagenda.

Nou is dit een groot dossier (inmiddels ruim 2000 pagina’s) en misschien wel uniek in zijn soort, zeker voor Baarn. Daarom hebben wij als VoorBaarn bedacht jullie mee te nemen in het proces. Dus vanaf nu in kleine hapjes de plannen, onze afwegingen, overwegingen en eventuele twijfels, (maar ook een stukje terug in de tijd) en de deel gebieden (zoals verkeer, natuur, wonen, etc.) met jullie te delen en toe te lichten.

Dit is mede ingegeven door de soms wat eenzijdige berichtgeving of eenzijdige geluiden vanuit een deel van de samenleving. Wel willen we een paar kleine spelregels meegeven (geldt voor onze Facebookpagina):
1. We houden het altijd netjes! (Op schelden, insinuaties en anderzijds wordt niet gereageerd)

2. Wij blijven bij het onderwerp wat bovenaan het bericht staat, dus hebben we het over verkeer, dan gaan we het niet over de natuur hebben.

3. Er kan soms niet direct gereageerd worden (we werken ook nog 😉)

Voor de goede orde, VoorBaarn is geen spreekbuis van Paleis Soestdijk of de Meijer Bergman erfgoed groep. Maar, wij willen met jullie open en transparant onze afwegingen en interpretaties delen.
Mocht je sowieso al een onderwerp weten, wat niet onbenoemd mag blijven, dan graag hieronder aangeven (zie Facebook).
Wij hopen jullie in ieder geval op deze manier iets meer inzicht te geven.
Paleis Soestdijk (deel 2)

Feit: Paleis Soestdijk is verkocht aan een private partij namelijk Meijer Bergman Erfgoed Groep (MBEG), dat is een gegeven en hadden wij als VoorBaarn misschien ook wel liever anders gezien, dat heeft overigens niks met gebrek aan vertrouwen naar MBEG te maken, maar vooral het idee dat het rijk wat trotser had mogen zijn op 1 van haar iconische Koninklijke paleizen en dus zelf had moeten zorgen voor dit monument, zoals in andere landen wel gebruikelijk is.
Kunnen we het lang over hebben, maar het is wat het is.
Door de tegenstanders wordt vaak de suggestie gewekt, of de oplossing genoemd, doe het paleis maar terug naar het Rijk. Niks is onmogelijk, maar gezien de beantwoording op recente vragen van tweede kamerlid Leijten, lijkt het niet aannemelijk en dan drukken we het voorzichtig uit.
Alternatief is, dat Paleis Soestdijk opnieuw in de verkoop gaat, met wederom een jarenlange procedure. Daar wordt het paleis en overige gebouwen niet beter van en die zijn nu al in slechte staat.
Daarnaast weet je niet wat een eventuele nieuwe eigenaar voor plannen neer gaat leggen.
Wat VoorBaarn betreft is teruggaaf geen optie en gezien grotere onzekerheid en verlies van kostbare tijd niet wenselijk.
Dus, dealen met het plan wat voor ligt.
In het volgende bericht zoomen we in op de plannen zoals bij de bieding gepresenteerd.
Paleis Soestdijk (deel 3)

Het Bidbook,

Eigenlijk hoe het allemaal begon.
Toen de regering had besloten om Paleis Soestdijk af te stoten is er een "wedstrijd" uitgeschreven waarop (naar wij menen) zo'n 120 partijen hebben gereageerd. Van deze partijen zijn er uiteindelijk 4 over gebleven die hun ideeën verder mochten uitwerken. Deze partijen hebben hun plannen destijds ook aan de gemeenteraad van Baarn gepresenteerd.

Ten aanzien van het Bidbook waarmee Made by Holland (MBEG) uiteindelijk deze "wedstrijd" heeft gewonnen is er wel het e.e.a. veranderd als je kijkt naar de huidige plannen.
Om te voorkomen dat dit bericht enorm lang wordt, noemen we nu de belangrijkste wijzigingen en gaan we daar separaat in volgende berichten dieper op in.

1. Woningbouw Alexanderkwartier (marechaussee terrein), aantal woningen en benodigde cq gewenste grond.

2. Hotelfunctie in het Paleis en aan de overkant (Parade) ten opzichte van nieuwbouw hotel aan de Parade

3. Ontvangstruimte voor bijeenkomsten, seminars, recepties, etc. ten aanzien van in huidige plannen genoemde auditorium.

4. Verkeersafwikkeling is in het Bidbook al een groot vraagteken en is ook in de huidige plannen nog niet geheel duidelijk

5. Evenementen waaronder concerten Royal Parc

Volgens ons zijn dit de belangrijkste wijzigingen. Mochten jullie daar nou anders over denken, dus in de algemeenheid laat het dan hieronder weten.

Voor de diehards die graag ook zelf het e.e.a. lezen hierbij de link naar het genoemde Bidbook.
Paleis Soestdijk (deel 4)

Woningbouw!

Misschien wel het meest beladen onderwerp in het dossier Paleis Soestdijk, namelijk woningbouw en dan met name op het Alexanderkwartier, beter bekend als het marechaussee terrein. Hoewel we ons best doen zoveel mogelijk te benoemen, vergeten we vast wel iets, of vinden wij het minder relevant in onze afwegingen.

In dit bericht gaat het vooral over woningbouw en daar hoort enigszins het bouwen in het bos bij, al vinden wij het meer bij het onderwerp natuur passen. Dan gaan we daar namelijk dieper op in.

Alexanderkwartier:
Waarom wil MBEG woningen bouwen? Eigenlijk een simpele verklaring, namelijk voor de restauratie van het Paleis, de exploitatie hiervan inclusief het gehele plan en het dure onderhoud van zowel gebouwen en ook bos, tuin en al het overige op het landgoed is geld nodig en dan praten we niet over een paar ton, maar vele miljoenen elk jaar weer. Dit werd tot voor kort overigens door u betaald, maar dan verdisconteerd in uw belastingen.

In het bidbook staat het volgende oa vernoemd: in totaal 65 grondgebonden woningen (veelal 2 onder 1 kap, of vrijstaand en enkele appartementen. Op een totaal grondoppervlak van 6,1 hectare, met een geschat opbrengend vermogen van 21 miljoen euro.
(Ruimtelijk kader 2019) Na het verwerven van het landgoed en onderzoek bleek dat de vraag naar dergelijke woningen minder was en vooral vanwege de beoogde perceel grote. Want, aangezien de woningen in het bos liggen is de behoefte aan een grote tuin minder groot, dus kunnen er kleinere percelen uitgegeven worden, maar minder tuin = minder waarde, dus minder opbrengst.

Daarom is besloten door MBEG om meer kavels uit te geven, waardoor opbrengst gelijk blijft. Dat resulteerde in 98 veelal grondgebonden woningen op 6,1 hectare grondgebied.
Al in het begin is gesproken over een zogenaamd zoekgebied van 6,1 hectare, dat dit gegeven volgens sommige pas veel later bekend werd, is absolute onzin, of men heeft zitten slapen. Wat mee kan werken in de juiste gedachte is dat ik persoonlijk het terrein goed ken en als dusdanig kan en kon beoordelen dat dit niet “slechts” het marechaussee terrein was. (zie ook sheet uit presentatie 2018).

Tijdens behandeling van het ruimtelijk kader is er een motie aangenomen (zie bijlage) door een meerderheid van de raad waarin het kader wordt gesteld dat er alleen binnen de contouren van het marechaussee terrein mag worden gebouwd en met het principe rood voor rood. Met andere woorden alleen daar bouwen waar nu ook bebouwing staat. Om meerdere redenen heeft VoorBaarn tegen deze motie gestemd, maar de belangrijkste zijn: te beperkend in het toenmalige stadium en gezien de begrootte opbrengst kon het niet anders dat de woningen weliswaar op minder grond moesten komen, maar per definitie het volume niet zou afnemen.

(Voorontwerp bestemmingsplan 2020) Wat te verwachten was, kwam ook uit. Het aantal woningen was wel iets minder, maar alsnog 80 op 4,8 hectare. Dit keer geen grondgebonden woningen meer, maar 10 appartementen gebouwen met een maximale hoogte van 15 meter en als nog in een stukje bos wat oorspronkelijk niet tot het marechaussee terrein hoort, het inmiddels wereldberoemde Borrebos.
Het opbrengend vermogen was inmiddels ook afgenomen, want een appartement levert nou eenmaal minder op dan een vrijstaand huis. Dus het volume was nodig, en dan is er maar 1 optie en dat is de hoogte in.
Waren wij als VoorBaarn hier blij mee? Nee geenszins, maar als de meerderheid van de raad een beperkende motie aanneemt en dit de consequentie hiervan is, dan moet je ook B zeggen, anders vinden wij het getuigen van onbehoorlijk bestuur.

(Ontwerp bestemmingsplan 2021) Aangezien er veel kritiek is en was op onder andere het bouwen in het Borrebos, is het plan voor de woningbouw wederom aangepast. Het te bebouwen gebied is verkleind tot (zoals ook de eerder genoemde motie aangaf) 3,1 hectare en is zo goed als gelijk aan het huidige marechaussee terrein. Ook het aantal woningen is aangepast, want een kleinere footprint (oppervlakte wat zeg maar een verdieping groot is) betekend minder grote appartementen en ook minder per verdieping mogelijk. Om toch een goed opbrengend vermogen te garanderen is er gekozen voor kleinere appartementen maar wel meer in aantal, in dit geval 98 stuks.

Conclusie: Als VoorBaarn zijn wij er steeds van overtuigd geweest dat een grote kostendrager van het gehele plan woningbouw moest zijn. Andere opties, zijn minder gegarandeerd en dus risicovol. Door het bijstellen van de plannen door MBEG naar aanleiding van marktonderzoek, een aangenomen motie en kritiek uit de samenleving is het woningbouwplan naar onze mening minder fraai geworden, maar acceptabel. De suggestie dat op het Alexanderkwartier ook sociale woningbouw moet komen is ons inziens zeer discutabel, al is het alleen maar vanwege de geringe opbrengst en het feit dat er dan nog meer wooneenheden moeten komen voor een zelfde financieel resultaat.

Overigens even in perspectief gesteld, het totale landgoed is 165 hectare, waarvan in het laatste voorstel ongeveer 1,5% bebouwd wordt.
Paleis Soestdijk (deel 5)
 
De Parade
Recht tegenover het Paleis ligt wat nu wordt genoemd de Parade, wij noemden dat vroeger simpelweg de overkant, maar dat klinkt minder natuurlijk. Alle gekheid op een stokkie, op deze Parade staan een aantal gebouwen, sommige oud en van waarde, andere minder oud en vooral geen waarde, in cultuur historische zin wel gesproken.
De stallen hebben bijvoorbeeld wel waarde, maar de garage is een gebouw uit eind jaren ’60 en is niet veel meer van 4 muren met een dak er op. Deze Parade moet straks dienst doen als een soort van 1e entree tot het Paleis, of juist als afsluiter na een bezoek aan het Paleis. Hier komt vooral horeca (incl. overnachtingsmogelijkheid), een toeristisch informatiepunt, ondersteunende winkels, etc., een levendig geheel dus.
Het hotel! Daar waar de meeste roering over is, is wel het hotel en de hoeveelheid kamers. Volgens sommige wijkt dit enorm af van de eerder in het bidbook genoemde aantal, maar is dat zo?
Feit: In het bidbook staat genoemd, 40 kamers in de dienstwoningen, 6 kamers in het herenhuis (intendance), 6 kamers in de voormalige boerderij en een niet nader genoemd aantal boven de stallen, niet nader genoemd omdat men deze ruimte niet heeft kunnen bezichtigen voor het bod werd gedaan. Nou ken ik persoonlijk deze ruimtes wel en laat ik het voorzichtig schatten tussen de 10 en 15 kamers moet goed mogelijk zijn. Dat brengt het totaal op ongeveer 65 kamers in de bestaande gebouwen.
In het huidige ontwerpbestemmingsplan staat “Op de Parade komt een hotel met maximaal 120 kamers. Deze kamers zijn verspreid over een aantal bestaande gebouwen (de koninklijke stallen, het koetshuis, logisverblijven) en nieuwbouw.” Gezien bovenstaande komen er in de nieuwbouw dus zo’n 60 kamers, dat is al een stuk minder dan bijvoorbeeld de Witte Bergen zoals vaak als voorbeeld genoemd wordt. Dat kan ook niet anders gezien het volume, maximaal 1600m2 footprint en maximaal 2 verdiepingen met kap.

Een ander belangrijk punt is de suggestie dat het hotel (overigens ongelukkig gekozen, want hotel is alles bij elkaar en niet slechts de nieuwbouw) in of in ieder geval dicht tegen het Baarnse bos gebouwd wordt. Dat is pertinent niet waar, want juist de ontsluiting van de Parade loopt langs de bosgrenzen zoals nu ook het geval is. Daarnaast komt de nieuwbouw achter de interdantswoning, nu herenhuis genoemd, daar waar vroeger het zwembad voor het personeel was. Dit is inmiddels sinds het verdwijnen van dit zwembad een grote open vlakte ingezaaid met gras, niet meer en niet minder en biedt derhalve voldoende ruimte aan de nieuwbouw.

Overigens komt deze nieuwbouw niet naast alle bestaande gebouwen, maar in plaats van, met andere woorden er worden niet veel stenen toegevoegd ten opzichte van wat het nu is.

Een andere tegenstelling ten opzichte van het bidbook is dat er in deze bieding gesproken wordt over “een hotel met nieuwbouw, zoals we dat in de regio al voldoende hebben, biedt geen uitzicht op een gezonde exploitatie. Maar wie wil er niet een keer slapen in het Paleis van de Koninklijke familie, in de vroegere villa van de Intendant, boven de Koninklijke Stallen of de Koninklijke boerderij? ”Het slapen in het Paleis is technisch gezien en veiligheid technisch gezien niet mogelijk gebleken, na inspectie en sleuteloverdracht. Het andere staat nog overeind en goed bezien hebben wij in Baarn alleen wat kleinschalige mogelijkheden voor een overnachting. Overigens is dit een directe opbrengst voor de gemeente Baarn, aangezien over overnachtingen toeristenbelasting wordt geheven.

Als VoorBaarn vinden wij het wel jammer dat de verbeelding zo aan de magere kant is, want hoe gaat de nieuwbouw er uit zien? Is dit zoals de stallen, of modern? Dat maakt nogal een verschil, maar hoewel wij hier meermaals op gewezen hebben, is de goede tekening er nog steeds niet.

Paleis Soestdijk (deel 6)

Verkeer,

Nou wordt het lastig, niet zozeer omdat het feitelijk lastig uitleggen is, maar omdat verkeer ook altijd met gevoel te maken heeft. Want wat is druk? Daarnaast kan je de weg rustiger willen maken door middel van maatregelen, maar vaak wordt de alternatieve route daarna drukker. Dus wat is goed?

Laten we er niet omheen draaien, als de plannen wat betreft Paleis Soestdijk doorgaan, wordt het drukker. Dat is niet misschien! De vraag is dan ook, of het acceptabel drukker wordt? Daar zit wat VoorBaarn betreft de afweging. Maar, dat het drukker wordt staat als een paal boven water en niet alleen in Baarn, maar ver daarbuiten zo staat te lezen in een van de vele rapporten hierover. Dat klinkt gek, maar is eigenlijk logisch te verklaren. Want, als iemand in Groningen besluit een bezoekje te brengen aan het Paleis, komt er 1 auto extra op de ring Groningen en deze extra auto is statistisch toe te schrijven aan Paleis Soestdijk. Al hebben wij daar hier natuurlijk geen last van. Dit om maar aan te geven hoe ver een dergelijk rapport soms gaat.

In dit geval hebben we natuurlijk te maken met verschillende wegen die uiteindelijk op de Amsterdamsestraatweg uitkomen. We noemen de Biltseweg, de Hilversumsestraatweg, de Praamgracht, de Luitenant Generaal van Heutzlaan, natuurlijk de Amsterdamsestraatweg en de Vredenhofstraat te Soest. De ingewikkeldheid laat zich gelijk zien, want hier heb je ook te maken met diverse wegbeheerders zoals provincie Utrecht, gemeente Baarn en gemeente Soest, dus 3 verschillende overheden.

Logischerwijs zal de meeste drukte ontstaan op de Amsterdamsestraatweg en dan tussen kruispunt Trier en de Oranjeboom. Daarna zal het verkeer zich meer gaan spreiden, want de 1 gaat richting Utrecht via Biltseweg en de ander gaat naar Hilversum of via Praamgracht richting Baarn om zodoende de A1 te bereiken. Hoe dan ook, hoe verder weg van het Paleis, hoe meer het verkeer zich verspreid. Waar wij als VoorBaarn dit “probleem” zeker niet mee willen bagatelliseren. Maar, is elk probleem straks toe te schrijven aan MBEG? Of zijn deze problemen er nu ook al? Bijvoorbeeld het opstellen bij de stoplichten Oranjeboom vanuit richting Soest, afslaand naar Van Heutzlaan, deze opstelstrook is nu al aan de korte kant. De verschillende gehanteerde maximum snelheden hier 50, daar 80 en dan weer 50, de onoverzichtelijkheid is niet slechts toe te schrijven aan MBEG. Dus is het goed dat er naar het hele tracé wordt gekeken, om zodoende het oud zeer ook gelijk aan te pakken en wat ons betreft mag de provincie hier ook wel iets meer hand in eigen boezem steken.

Dan de ontsluiting bij de Parade en bij het Alexanderkwartier en daarbij de oversteek voor voetgangers tussen Paleis en Parade. Hoewel eerder nog uitgegaan werd van een rotonde, want dat is de wens van de provincie, lijkt er nu gekozen te worden voor gelijkvloerse kruisingen. Dit heeft met een aantal zaken te maken zoals minder belastend voor het gebied, beter in stand houden van huidige laanstructuur, niet uitvoerbaar, verkeersveiligheid of en hoe kan het ook anders simpelweg de kosten. Dat laatste argument is voor ons het minst zwaarwegend overigens. Nou lijkt het zo te zijn dat kruisingen met stoplichten misschien wel veiliger zijn, maar ook belemmerend kunnen zijn voor het doorgaande verkeer. De studies laten zien dat dit wel meevalt, want de maximum extra reistijd komt uit op zo’n 1,5 minuut en dat lijkt ons te overzien. Door middel van het creëren van een groene zone bij 60km per uur lijkt er ook gelijk een “natuurlijke” snelheidsbeperking te ontstaan. Wel moet zoals aangegeven goed gekeken worden naar alle reeds bestaande knelpunten die door de plannen van MBEG nog meer urgent lijken te worden.

De voetgangerspassage is nu ook op deze kruising (bij de Parade) bedacht en niet zoals gewenst (tenminste door ons) door middel van een tunnel of anders een brug. De brug lijkt teveel ruimte in beslag te nemen door de helling die wenselijk is om zodoende de brug ook toegankelijk te maken voor minder valide mensen. Hierdoor neemt deze optie veel m2 bos in beslag en dat conflicteert weer met andere beleidsvelden. Dat geldt in minder mate voor een tunnel, maar daar lijkt vooral het kostenaspect zwaar te drukken op de wenselijkheid. Al vinden wij dat zoals eerder vermeld minder relevant.

De komende weken laten wij ons verder informeren over verkeer en het is dus niet ondenkbaar dat wij als VoorBaarn hier nog iets mee gaan doen in de vorm van een motie of een amendement en het wel haast zeker dat wij ook hier nog een keer terugkomen op dit onderwerp.

Mocht u in dit deel het onderdeel parkeren missen? Dat klopt, want daar willen wij een apart deel aan besteden, anders wordt dit wel een heel lang verhaal.

Wilt u nog meer info en die is zeer de moeite waard, kijk dan eens naar de diverse rapporten ook over mobiliteit. Deze zijn te vinden op Vergadering Informatie in de Raad 01-09-2021 Gemeente Baarn (raadsinformatie.nl)

Paleis Soestdijk (deel 7)
Parkeren
Voorop gesteld, als alle plannen van MBEG doorgaan, wordt het drukker bij het Paleis dan ten tijde van de bewoning door Juliana en Bernhard. Dat is een gegeven en zal bij elk ander plan ook zo zijn.
Tijdens de reguliere opstelling, zeg maar het bezoek aan tuin, het Paleis zelf of een combinatie daarvan, zal het qua parkeerdruk wel meevallen. Met zo’n 330 plekken op de huidige parkeerplaats in het bos en daarnaast zo’n 230 plekken op de Parade straks, zal dit in de regel voldoende zijn.

Maar, tijdens een grootschalig evenement wordt het soms wel wringen denken we. Dat staat of valt natuurlijk met een goede organisatie. Uitgangspunt is dat de grote evenementen niet meer dan 5000 bezoekers per dag hebben en dat was 10.000 bezoekers. Daar win je natuurlijk al veel mee.
Met de 560 reguliere parkeerplekken, daarbij een uitbreidingsmogelijkheid van ongeveer 450 op het overloop terrein (een weiland, wat achter de huidige parkeerplaats ligt), is het saldo van eigen plekken dus op het landgoed ongeveer 1010.
Extern wordt er uitgegaan van nog eens 4000 parkeerplekken, maar dat klopt inmiddels niet meer helemaal. Want door recente sloop en herinrichting vervallen er bij Nijhof zo’n 400. Daarnaast zijn er een aantal plaatsen niet altijd bruikbaar met slecht regenachtig weer. Althans dat geeft een risico. Volgens ons kan je reëel uitgaan van ongeveer 1000 plekken op het landgoed en zo’n 3000 elders. Dan kom je op een slordige 4000 plekken en dat afgezet tegen een maximum bezoekersaantal van 5000 ben je een eind op weg.

Maar, wij zijn allen Nederlanders, dus ergens je auto parkeren tegen betaling of je karretje gewoon in een wijk zetten en dan gratis? Tja, dat zal zeker geprobeerd worden en dat is voor de omwonenden natuurlijk niet fijn. Het is aan de organisatie van dit evenement om toe te zien dat dit niet gebeurd en vooral ook dit te voorkomen. Want overlast voor de buurt is niet wat je wil.

Daarnaast en misschien wel het belangrijkste is bezoekers van evenementen verleiden om met het openbaar vervoer te komen, maar dan moet je wel iets meer bieden als alleen ons eigen station in Baarn. Want als je met de trein aangekomen bent, wat dan? Lopend naar het Paleis? Wij weten dat er gewerkt wordt aan oplossingen hiervoor, maar het is ons inziens essentieel om hier een goede, maar ook aansprekende oplossing voor te vinden.
Met het parkeren lijkt het dus wel goed te komen, maar voldoende is het nog niet. Veel zal gaan blijken “in het werk” en met Royal Parc is hier natuurlijk al de nodige ervaring mee en bijkomend voordeel is dat daar al heel veel mensen vanuit Baarn, Soest, etc. op de fiets komen.

Parkeren, volgens VoorBaarn dus voldoende plekken, dan wel met overloopterrein, maar blijven werken om zoveel mogelijk de overlast te voorkomen en het vooral ook leuk maken om met OV te komen.

01 Cb 33 Eb 81 Aa 82535 A 8 Dad 18 F 41 C 0 Edbcbfffa 59 C 9

Paleis Soestdijk (deel 8)

Natuur

Laten we helder zijn, ook VoorBaarn is geen voorstander van het nodeloos kappen van bomen, het zonder reden verstoren van de natuur, of de natuur naar eigen hand zetten. Natuur is niet maakbaar, maar wel breekbaar.

Na twee inspraak avonden zijn een aantal zaken duidelijker geworden en dat is natuurlijk altijd winst. Zo blijkt dat er met diverse invalshoeken naar natuur gekeken kan worden en welke “deskundige”, deskundiger is, doet eigenlijk niet ter zake. Waar de een zegt, absoluut niks bouwen, verstoren (evenementen) of herinrichten, zegt de ander ga alstublieft zo snel mogelijk beginnen, want er is veel geluisterd en aangepast en weer een ander zegt, “het is kortweg een prachtig gebied om te wonen, waarbij de natuurwaarde tot zijn recht kan komen en zelfs versterkt kan worden.” Het is met veel zaken zo, zoveel deskundigen, zoveel meningen en daar moeten wij als VoorBaarn een juiste afweging bij maken.

De meeste discussie gaat over het Alexanderkwartier, wat deels ligt in het inmiddels wereldberoemde Borrebos, waar voorheen nog nooit iemand van gehoord had. De woningbouw was in eerste instantie gepland op 6,1 hectare (niet alleen Borrebos), daarna 4,8 hectare en uiteindelijk nu 3,1 hectare. Waarvan 0,5 hectare nieuw is toegevoegd aan het huidige marechaussee terrein, dit moet je eigenlijk afzetten tegen de totale omvang van het landgoed = 165 hectare.
Daarbij mogen we niet vergeten dat dit terrein jaren in gebruik is geweest door de Koninklijke marechaussee, met jeeps, tanks, pantser voortuigen en daarbij uiteraard de nodige bemensing voor zowel kazerne, als ook omliggend. Voor de helderheid, een brigade zoals marechaussee Soestdijk bestaat doorgaans uit zo’n 2000 – 3000 personen.

Voor de kap van bomen gelden strenge regels, ook voor het compenseren van deze kap. Zo is de compensatiefactor 2, dus voor elke m2 bos die gekapt wordt, moet er 2 m2 terug geplaatst worden. In dit geval wordt dat gedaan bij het Ijsselsteinse bos (provincie Utrecht). Daarnaast worden de te kappen bomen (zo rond de 57) 1 op 1 gecompenseerd op het eigen landgoed Soestdijk.

Voor elke tuin geldt dat je onderhoud moet plegen, dat betekend soms een beetje snoeiwerk, maar eens in de zoveel tijd moet je rigoureuzer aan de gang. Dat is voor een landgoed niet anders, waar sommige natuurliefhebbers roepen dat elke boom moet blijven staan, dood of niet want goed voor de diversiteit, gaan er gemakshalve aan voorbij dat hier ook mensen wonen of werken, sommige bomen zijn zo slecht dat een ongeluk niet ondenkbeeldig is. Dan is soms kap de enige juiste remedie. Dat laatste geldt ook voor een gedeelte van de Parade, vooral naast de laan(weg) langs het grasveld, zijn de bomen oud en vooral slecht, ook deze kunnen op termijn een gevaar opleveren.

Geluid en natuur? Vooral evenementen en dan vooral grootschalige met versterkt geluid roepen weerstand op en daarbij wordt dan vaak de natuur gehaald. Is dat terecht? Een vogel zal zich inderdaad terugtrekken wanneer er op een plek veel geluid te horen is, dat is zeker. Maar, voorzien juist deze plannen hier niet in? Want, het Paleis bos blijft ongemoeid en zelf niet openbaar toegankelijk. Dat betekend zoveel als dat er een natuurlijk omgeving is waar de vogels en anderzijds zich terug kunnen trekken, om vervolgens en dat blijkt uit het verleden weer te laten zien op het moment dat de “overlast” voorbij is. Gezien het geringe aantal geluid dragende evenementen maken wij ons hier niet direct grote zorgen over.

Hoewel wij een discussie niet snel uit de weg gaan, is de discussie over voldoende of onvoldoende maatregelen voor de natuur er eentje die je volgens ons heel lastig te voeren is. Want wat voor de 1 een acceptabel offer is, is voor de ander volstrekt onvoldoende rekening houdend met de natuur. Waar wij als VoorBaarn iets kunnen voorstellen bij compensatie voor kap, een fauna passage of het zonder ingrijpen laten groeien van de natuur, kunnen dat minder bij vleermuis kastjes met muziek en nee dat is geen verzinsel van ons.

Nogmaals en we kunnen dat niet genoeg benadrukken, ook VoorBaarn heeft hart voor de natuur, maar de invalshoek is alleen anders en soms is er een klein offer nodig om een flinke stap voorwaarts te maken. Daarnaast en ook dat willen wij benadrukken dat wij veel respect hebben voor de diverse insprekers die met hart en ziel ten alle tijden hun best doen voor de natuur, deze insprekers zien wij namelijk ook bij de kleinere dossiers in de gemeenteraad.

Title

01 Cb 33 Eb 81 Aa 82535 A 8 Dad 18 F 41 C 0 Edbcbfffa 59 C 9

Alexanderkwartier Borrebos Compact

Alexanderkwartier 2

Appartementen Borrebos

Borrebos 1

Borrebos 2

Marechausse Soestdijk

Paleis Soestdijk (deel 9)

Samenvattend,

Zijn met de vorige 8 hoofdstukken alle vragen beantwoord? Nee, vast niet en 1 vraag komt telkens terug “wat heeft Baarn er aan?” What’s in it for me? Want dat is de vraag eigenlijk. Hoewel wij als VoorBaarn deze vraag vooral willen beantwoorden bij onze conclusies en dat zou hoofdstuk 10 zijn. Gaan we ook niet flauw doen, want flexibel als wij zijn, geven we nu alvast een schot voor de boeg.

Wat heeft Baarn aan de plannen met Paleis Soestdijk? Een zeer terechte vraag en andersom geredeneerd, wat kost het Baarn? Wat kost het u als inwoner van Baarn?
Naar onze stellige overtuiging zorgt een mooi gerestaureerd Paleis, waar weer leven in zit en een stukje van de oude grandeur weer terug heeft gekregen voor een betere uitstraling van heel Baarn zorgt. Zoals het vroeger ook deed, want waren wij als Baarn niet enorm trots op ons Paleis Soestdijk en natuurlijk onze Juliana en Bernhard? Hebben onze ondernemers, winkeliers de afgelopen decennia niet volop gebruik gemaakt van “slechts” het binnen onze gemeentegrenzen hebben van dit iconische Paleis? Is het juist niet aan dit Paleis en hun bewoners in het verleden te danken dat Baarn een welvarend dorp is geworden, met stadsrechten dat dan weer wel.
Is dit allemaal verleden tijd? Of, is het door de komst van nieuw elan rondom het Paleis weer actueel? Kunnen onze ondernemers, maar ook die bijvoorbeeld van Soest (zoals ook in het verleden) meeliften op het succes van Paleis Soestdijk? Kan door de komst van meer levendigheid bij het Paleis, bijvoorbeeld ook het OV interessant worden voor veelal private ondernemingen in het openbaar vervoer en is de bereidheid om hierin te investeren groter, omdat het simpelweg drukker en dus interessanter wordt. Kan de Baarnse Horeca mee profiteren van de drukte bij het Paleis, vanwege het simpele feit dat ook een symposium bezoeker ook wel eens zijn benen wil strekken en niet altijd zijn diner wil nuttigen in het bijzijn van zijn mede bezoekers. Met andere woorden, als het daar regent dan kan het in ons centrum druppelen. Het is dan aan onze ondernemers deze druppels te vangen. Daarnaast kunnen wij als Baarn blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe klinkers in de Laanstraat, maar zullen de plannen meer bijdragen aan extra voetstappen in de winkelstraat dan welke klinker dan ook, dat ooit zal kunnen.
Is dat door een roze bril kijken, of hoopvol denken? Ja! Maar, stilstaan is geen optie, want dan levert het sowieso niets op voor Baarn. De andere vraag, wat kost het Baarn? In principe niets. Baarn draagt in geldelijke zin niet bij aan de plannen van Soestdijk, ja er wordt op dit moment veel tijd geïnvesteerd, maar dat wordt later weer verrekend met de leges. Natuurlijk draagt Baarn ook bij, en misschien is dat wel een offer. Kost het u als inwoners van Baarn iets? Simpel gesteld nee, of nog simpeler gesteld, de restauratie van Paleis ’t Loo kost u meer, want u betaald ten slotte belasting en daar wordt die restauratie van betaald. Of dat het waard is? Dat is aan u!
Op een later tijdstip gaan we graag nog dieper in op de vraag wat levert het Baarn op, want als VoorBaarn zien wij de voordelen voor heel Baarn wel en daar mag u het trouwens gewoon mee oneens zijn.

Samenvattend, eigenlijk zijn de voorgaande 8 hoofdstukken een samenvatting van ruim 2500 pagina’s die dit dossier inmiddels kent. Om dit nog kleiner te maken is bijna onmogelijk zonder afbreuk te doen aan al deze stukken. Daar gaan wij ons dan ook niet aan wagen.

Toch nog even;

  • Het eerste plan (bidbook) wijkt in essentie niet veel af van het huidige, of andersom.
  • Het niet doorzetten van hotelkamers in het Paleis had een andere reden dan economische, namelijk technisch en monument technisch
  • De 120 hotelkamers op de parade zijn niet extra en komen niet in 1 gebouw, maar worden verdeeld over de diverse gebouwen en ongeveer de helft daarvan in nieuwbouw wat overigens niet in het Baarnsche bos wordt gebouwd.
  • De woningbouw (Alexanderkwartier) zo goed als gereduceerd is tot binnen de rode contouren van het huidige marechaussee terrein
  • De opoffering van natuurwaarden wettelijk gezien in balans is met de compensatie hiervan
  • VoorBaarn zich wel nog zorgen maakt over de afwikkeling van het verkeer, maar hiervoor nog een onderzoek loopt van de provincie waar de uitkomsten pas einde dit jaar bekend zijn, maar voor het vaststellen van het definitieve bestemmingsplan.
  • Parkeren op eigen terrein of in de nabije omgeving geregeld is.
  • De Meijer Bergman Erfgoed Groep inmiddels vele aanpassingen heeft gedaan aan het oorspronkelijke plan, op uitdrukkelijk verzoek van gemeenteraad of provincie.

In de wetenschap dat een dergelijke opsomming nooit compleet zal zijn, is dit wel de kern wat VoorBaarn betreft. In een volgend hoofdstuk en waarschijnlijk laatste zullen wij onze conclusies graag delen.

(Kleine voetnoot voor de meelezende en soms meediscussiërende journalisten, mocht u een quote willen of ons een uitspraak willen ontlokken? Zoals altijd bereid tot een interview, u heeft ons nummer.) ;-)

Paleis Soestdijk (deel 10)

Als 10e en voorlopig laatste hoofdstuk delen wij het betoog van Tino tijdens de besluitraad van 29 september 2021. 
Waarschijnlijk tot februari 2022 kan het dossier Paleis Soestdijk weer de kast in, althans voor de raad. Het college, de Meijer Bergman Erfgoed Groep, maar zeker ook de provincie Utrecht, hebben voldoende huiswerk meegekregen. 

Betoog uitgesproken tijdens de besluitraad door Tino Schouten:

"Ik zou kunnen beginnen met het voorlezen van een stukje poëzie, of een voordracht uit een oud boek, maar als VoorBaarn blijven we liever dichter bij de feiten.
En om maar gelijk het plot van ons verhaal te verklappen, VoorBaarn zal straks voor het ontwerpbestemmingsplan stemmen!

Ook deze stap is weer een hoofdstuk op zich, inmiddels de 6e vergadering in successie over Paleis Soestdijk, meer dan 2500 pagina’s tekst, verbeelding, grafieken, onderzoeksresultaten en rapporten. Ruim 40 insprekers die elk hun stinkende best hebben gedaan om de raad te overtuigen van hun standpunt, hun zorgen, of soms zelfs hun waarheid. Zorgen die wij als VoorBaarn ook begrijpen en soms zelfs delen, standpunten die soms niet de onze zijn, maar in het licht bezien van de inspreker een logisch standpunt. Waarheden die vaak kloppen, maar soms ook volstrekt uit de lucht gegrepen zijn of feitelijk onjuist. Toch hebben wij als VoorBaarn naar elke inspreker geluisterd, hebben wij elk verhaal meegenomen in onze afwegingen. Om zo ons eigen opstel te schrijven. Daar mag men het mee eens zijn of niet, maar diskwalificeer dit niet als gebrek aan kennis! Slechts een verschil van inzicht.

VoorBaarn houdt zoals vaker de rug recht en heeft de nek uitgestoken om ook de inwoners simpel mee te nemen in het proces, daarmee hebben wij ons kwetsbaar opgesteld, maar ook transparant. Voor deze aanpak kregen wij vaak een pluim, maar soms ook hoon en dat is prima.
Hebben wij als VoorBaarn dan helemaal geen twijfel? Zeker wel en hoe dichter wij bij de definitieve beslissing komen, neemt de twijfel misschien wel toe. Vooral twijfel over het verkeer en de ontsluiting daar van, maar daar lopen nog onderzoeken over en is het lastig vooruitlopend op de uitslagen daarvan een definitief oordeel te vellen. Een vorm van koudwatervrees? Misschien maar, op dit moment geven wij dus het voordeel van de twijfel, want zonder vertrouwen kom je nergens.
Toch houden wij ons het recht voor om afhankelijk van de meegenomen aanbevelingen, als dan niet verwoord in moties of amendementen, of aangegeven in de diverse vergaderingen en hoe dit straks verwerkt wordt in het definitieve bestemmingsplan. Daar ligt niet alleen een rol voor de Meijer Bergman Erfgoed Groep, maar ook voor de Provincie en Gemeente.

Twijfel die soms ook gevoed wordt door een statenbrief die ineens opduikt. Een statenbrief die wij als Lokale partij normaal gesproken niet zo snel zien, aangezien wij geen lijntje hebben met Utrecht. Vervelend is wel dat de inhoud van deze brief impliceert dat er al verder gaande afspraken zijn over bijvoorbeeld de kruisingen en dat wij als Raad van Baarn voor de kat z’n viool zitten te debatteren. Dat doet wat met twijfel, maar ook met vertrouwen. Is dat te verwijten aan de Meijer Bergman Erfgoed Groep, nee, maar wel aan het college die deze brief niet gedeeld heeft, maar zeker ook aan de provincie die wat ons betreft ook een actieve informatieplicht heeft en wij niet afhankelijk moeten zijn van welwillende collega raadsleden.

Voorzitter, ik ga afronden!
Aangezien de grootste zorg bij VoorBaarn het verkeer is en de afwikkeling daarvan, maar wij ook afhankelijk zijn van de resultaten van een nu lopende netwerk analyse, hebben wij toch gemeend om via een motie een richting mee te geven betreffende het verkeer en dan specifiek de oversteek tussen de Parade en het Paleis.

 Alvorens de motie voor te lezen, het volgende ter afsluiting:

Het boek Paleis Soestdijk is nog niet klaar en dan doel ik niet op dit hoofdstuk betreffende het bestemmingsplan, want dat is eigenlijk door de eeuwen heen slechts een voetnoot, een belangrijke, want het betekend nieuw leven voor een iconisch Paleis, wat jaren verwaarloosd is door het Rijk.
Nieuw leven geeft nieuwe energie en dat hebben wij allen nodig om er samen iets moois van te maken, zodat wij als Baarn met trots nog steeds de titel Vorstelijk kunnen dragen. Voor VoorBaarn is het boek nog niet dicht, maar kijken wij vol spanning uit naar de volgende bladzijden en hoofdstukken die in de toekomst toegevoegd worden aan een nu al indrukwekkend verhaal."

(voor de volledigheid is de genoemde motie ook als afbeelding gepubliceert) 

01 Cb 33 Eb 81 Aa 82535 A 8 Dad 18 F 41 C 0 Edbcbfffa 59 C 9

Motie Ongelijkvloerse Oversteek Soestdijk September 2021

01 A 88822 Be 8301115 C 316 C 79 Ece 4 Ff 965256560 E 7 B

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Heeft u net als ik het beste voor met Baarn, Lage Vuursche en Eembrugge?
Stem dan VoorBaarn!

De Baarnse lokale partij


Volg ons

Speerpunten