Nieuws

Voor Baarn ondertekent het Baarns Klimaat Akkoord

 

foto: Alexander Sanchez van Pictorista

Op 2 november werd het Baarns Klimaat Akkoord ondertekend in het Bomencentrum in Baarn. Een feestelijk moment waarop ruim 70 deelnemers hun handtekening hebben gezet onder de ambitie om individueel en gezamenlijk te streven naar een klimaatneutraal Baarn. Onder de ondertekenaars bevinden zich Baarnse ondernemers en verenigingen, de gemeente en inwoners. Ook de politieke partijen hebben zich verbonden aan dit streven.

Namens Voor Baarn ondertekende Bram van Ommen het akkoord. Het spreekt voor zich dat wij ons ook hard willen maken voor een klimaat neutraal Baarn. In ons verkiezingsprogramma hebben wij daarom punten opgenomen die bij moeten dragen aan de verduurzaming van de Baarnse samenleving. Wij willen de ontwikkeling van “Tiny Houses” stimuleren. Dit zijn huizen van maximaal 70 m2 en een bouwprijs van € 50.000. Het concept is ontwikkeld om een duurzamer leven te leiden met een kleinere ecologische voetafdruk. De gemeente is een van de ondertekenaars, wat ons betreft geeft de gemeente ook het goede voorbeeld door al het vastgoed te verduurzamen. Voor nieuw te bouwen woningen stellen wij strenge eisen op voor het toepassen van verduurzamende bouwtechnieken en elementen. Zo zien wij het liefst dat nieuwe huizen niet aan het gasnet gekoppeld worden en stimuleren wij het gebruik van warmtewisselaars, gescheiden watersystemen en zonnepanelen.

Het Baarns Klimaat Akkoord is een initiatief van Energiek Baarn.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *