Hoeveel is de huidige Trits ons waard?

Hoeveel is de huidige Trits ons waard?

In november stond een aangevraagde lening van de Trits op de raadsagenda. Met 1 ton kan de Trits een wellness hoek bouwen en uitbreiden voor de sporters en zwemmers. Maar moeten wij als gemeenschap dat financieren? Wij denken van niet.

exploitatie van de sporthal en zwembad is langgeleden uitbesteed aan een stichting. Maar om niet helemaal afhankelijk te zijn van gemeentelijke subsidies mag de Trits ook commerciƫle activiteiten ontplooien. Daar is op zich niks mis mee, maar die dubbele pet geeft de Trits wel een concurrentievoorsprong ten opzichte van andere aanbieders van wellness en fitness. Bovendien is de ingediende berekening van de terugverdiencapaciteit erg wankel en gebaseerd op aannames. Meer lezen