Baarns Cultuurhuis krijgt een kans

Baarns Cultuurhuis krijgt een kans

Nadat wij in juni tijdens de Algemene Beschouwingen een balletje opgooiden om een Baarns Cultuurhuis te realiseren, is het hard gegaan. Binnen de kortste keren begon de projectontwikkelaar samen met architecten en kostenspecialisten te rekenen en te tekenen. Op 18 september kreeg de gemeenteraad schetsen gepresenteerd voor zowel het ontwerp van het theater/bibliotheek gebouw tegenover het gemeentehuis op de Brink als voor de inrichting van het huidige Speeldoos terrein.

Mooi, maar nog niet af. Dat mag toch wel de conclusie zijn. In 8 weken tijd tot zo’n presentatie komen, terwijl de rest van Nederland “gewoon” op vakantie is, vinden wij een hele prestatie. Geen wonder dat niet alles nog op papier staat. Gelukkig is de meerderheid van de gemeenteraad het hiermee eens. PvdA heeft er geen vertrouwen in dat het financieel haalbaar is en kiest er daarom nu al voor om tegen verdere uitwerking te stemmen. “Beter nu nee zeggen, dan straks wanneer er extra werk is verricht en het toch niet blijkt te kunnen.” De Baarnse Onafhankelijke stemden ook tegen verdere uitwerking van de plannen. Het is al langer de droom van de fractievoorzitter een cultuurhuis in de Speeldoos te realiseren.

Wij hadden een motie voorbereid om in stemming te brengen, waarbij de projectontwikkelaar in het eerste kwartaal van 2020 zijn plannen kon presenteren, maar de coalitiepartijen kwamen met hun eigen variant en gaven tot 1 december de tijd. Er zijn projecten die minder omvangrijk zijn die meer tijd krijgen om uitgewerkt te worden. Opvallend was de voorzichtige bewoording die alle fractievoorzitters van de coalitiepartijen gebruikten. De toonzetting was vooruitlopend op een negatief besluit in januari erg behoudend. “Dan kunnen we in januari niet zeggen dat we niet naar de inwoners hebben geluisterd”, is wat wij er voortdurend in terug hoorden.

De VVD zegt: “Enkele maanden geleden hebben we als raad besloten om de Speeldoos te verbouwen en de bibliotheek en de volksuniversiteit in het nieuwe gebouw aan de Rembrandtlaan een plek te geven. Dat is een proces van jaren geweest, waarin vele afwegingen zijn gemaakt en ik kan wel zeggen, op een zorgvuldige manier.” en “Dit is de kans voor de Speeldoos in het centrum, zeiden veel Baarnaars. Dáárom waren wij bereid om de projectontwikkelaar de kans te geven zijn plannen uit te werken en aan ons te presenteren.” Even later “Wij vinden dat JeeGee Vastgoed hoog inzet. Erg hoog inzet.” De VVD houdt nog steeds serieuze twijfels over de financiële haalbaarheid van het plan.

Ook CDA kiest voor de negatieve benadering. “Wordt het plan straks afgeschoten, dan zijn er twee verwijten denkbaar. Óf we schieten het over een paar maanden af en dan kan er makkelijk gezegd worden “Ach, dat wisten we toch al van tevoren, dat hadden we al gezegd” Óf als we nu vandaag een streep door het plan zouden zetten, zouden we het te horen krijgen: “Waarom hebben jullie niet de moeite genomen om het écht goed uit te zoeken?”” Gevolgd door “Als we dan toch een verwijt moeten krijgen, dan maar het eerste.”

CU/SGP : “We vinden het plan te mooi om waar te zijn, maar we vinden het ook te mooi om nu al los te laten.”

We zullen in december zien of de afwijzende grondhouding wat is bijgedraaid. Wij hopen van wel.

Bram van Ommen

Als voorzitter kan je maar beter duidelijk zijn.

Als voorzitter kan je maar beter duidelijk zijn.

Door Bram van Ommen, 28 maart 2019

De maand maart stond in het teken van de verhuizing van de bibliotheek uit de Hoofdstraat naar de Speeldoos. Een onderwerp waar de Baarnse bevolking massaal voor warm liep. Er werden vergeet-mij-nietjes en 1900 handtekeningen aan de burgemeester overhandigd, er is een filmpje gemaakt door RTV Baarn, er waren tientallen ingezonden brieven in de Baarnsche Courant en aan raadsleden, de raadsfracties zijn bezocht tijdens hun overlegmomenten in het gemeentehuis en er is ingesproken door enkele inwoners van Baarn tijdens de informatie- en debatvergaderingen van de gemeenteraad.

Voor Baarnse begrippen was er een ongekend grote opkomst tijdens die vergaderingen. Vertegenwoordigers van de Speeldoos en Bibliotheek zaten naast inwoners en winkeliers en andere betrokkenen die allemaal hun eigen redenen hebben om de bibliotheek in het centrum willen houden.

“Zullen we allemaal maar weggaan dan?”

Ik mocht de eerste avond van de vergadercyclus voorzitten. Niet in de raadszaal zoals gebruikelijk, maar in het gebouw van de speeltuinvereniging Oosterkwartier. Meestal ben ik wel wat gespannen om een vergadering voor te zitten. De vorige keer verliep het niet helemaal zoals ik wilde, maar de spanning viel nu gek genoeg wel mee. Ik had er wel zin in. Ik was wat aan de late kant, er waren al veel mensen, RTV Baarn was er om het live uit te zenden op televisie en verder zo’n 80 mensen in de zaal. Ik had me goed voorbereid, ik was er klaar voor.

Omdat er zoveel belangstelling was, heb ik samen met de griffier een hele uitgebreide introductie opgesteld waarin ik de regels en de volgorde van de vergadering heb uitgelegd. Niet iedereen is immers een frequent bezoeker van raadsvergaderingen. Een van de regels is de maximale spreektijd. Die hebben we met elkaar afgesproken om iedereen even veel spreektijd te geven en hun visie op een voorliggend raadsvoorstel te presenteren. Alle insprekers zijn bij aanmelding bij de griffier van de spreektijd op de hoogte gebracht.

Als voorzitter van de vergadering heb ik de taak om deze ordentelijk te laten verlopen. Dat wil onder andere zeggen volgens de afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt. Daar past dan ook bij om alle aanwezigen, kijkers en luisteraars op de hoogte te stellen van de 5 minuten spreektijd. Hoe vervelend het ook is om iemand in zijn of haar betoog te moeten onderbreken vanwege de tijd, het is een officiële vergadering en de regels zijn duidelijk. Ook voor de mevrouw die namens 1900 inwoners kwam inspreken.

Dat heeft tot veel onbegrip geleid in de zaal, maar ook op straat ben ik er, tot gisteren aan toe de hele maand nog op aangesproken. “Zullen we allemaal maar weggaan dan?” werd er geroepen in de zaal. “Je deed het wel een beetje bot.” hoorde ik later in de supermarkt. Ik heb het nog eens terug gekeken, maar ik vind dat eigenlijk wel meevallen. Het was duidelijk, ja. Als voorzitter kan je maar beter duidelijk zijn.