Motie kinderpardon

Bram 27-09-2018

Tijdens de vergadering van gisteravond kwam de fractie van de BOP met een motie waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht een brief te schrijven naar de minister en staatssecretaris In die brief moet verwezen worden naar de VN rechten van het kind en heeft als strekking dat asielprocedures sneller moeten. Kinderen zouden niet na 5 jaar nog uitgezet mogen worden.

De fracties van D’66, VVD en CDA vinden dit echter landelijk beleid en daar moeten wij als gemeente ons niet mee bemoeien. Zij steunden de motie daarom niet. Een principieel standpunt. Ware het niet dat dit helemaal geen politieke oproep is van de BOP, maar een menselijke. En mensen wonen overal. Ook in Baarn.

Nog niet zo lang geleden stond de Baarnse Brink vol met mensen die vonden dat 2 Baarnse jongetjes na 12 jaar niet uitgezet mochten worden omdat zij in de Baarnse samenleving geworteld waren. Op de Brink stonden naast mensen die voor een ruimhartig asielbeleid zijn, ook mensen die juist voor een streng beleid zijn. Het ging die dag om menselijkheid.

De 3 principiële raadsfracties vinden menselijkheid iets voor “Den Haag”. Een bijzonder standpunt. Ging de motie over het asielbeleid zelf, dan had ik mij het standpunt nog kunnen voorstellen. Dat is iets wat je nationaal en internationaal moet afstemmen. Maar een oproep doen aan de minister en staatssecretaris voor een menselijke procedure is iets wat ons allemaal aangaat. Gelukkig begrijpen de fracties van Groen Links, PvdA en Christen Unie/SGP dat wel.

De burgemeester formuleerde in voorzichtige bewoordingen wel bereid te zijn een dergelijke brief aan de minister te willen schrijven. De motie kwam 1 stem tekort waardoor het verzoek vanuit de raad geen meerderheid kreeg. Maar gelukkig is het schrijven van brieven een bevoegdheid van het college. Wanneer zij het onderling over de formulering eens kunnen worden, kunnen ze wat mij betreft de brief morgen alsnog op de bus doen.

De laatste raadsvergadering van deze periode

principe ontwerp
Woningen op de Tolweg

Woensdag 14 maart was de allerlaatste raadsvergadering van deze zittingsperiode. Een vergadering met een dubbele agenda. Letterlijk. We deden het debat en besluit na elkaar. Een belangrijk punt wat nog snel even door deze raad gejaagd moest worden was het principebesluit om woningen te mogen bouwen op de Tolweg 2-6.  Dat zijn nu nog de bedrijfspanden achter de BP aande Eemweg, op het industrieterrein de Drie Eiken. Er zijn plannen om daar 3 woonflats te bouwen van 5, 6 en 7 woonlagen. Nergens in Baarn zijn de gebouwen hoger dan 5 woonlagen. Er is nog gepoogd de besluitvorming over woningbouw nu van de agenda te halen, zodat de nieuwe raad zich hierover kan buigen, maar de meerderheid steunde de wethouder in het standpunt dat de gemeente daarmee geloofwaardigheid verliest. Persoonlijk vind ik dat een vreemd argument. Het is natuurlijk nog veel vreemder wanneer er in de nieuwe raad andere meerderheden ontstaan en het principebesluit om woningen op een industrieterrein te gaan bouwen weer wordt teruggedraaid. Het is veel duidelijker voor ontwikkelaars wanneer zij met 1 gemeenteraad te maken hebben in plaats van 2.

Wij vinden wonen op een industrieterrein niet wenselijk. Ook niet aan de rand. Vrachtwagens rijden af en aan om bedrijven te bevoorraden of om spullen op te halen. Bedrijvigheid met bedrijfsgeluiden, bezoekers, personeel en parkeren, dat vinden wij geen omgeving om een heleboel woningen tussen te plaatsen. Ook niet wanneer de hoogte in gebouwd gaat worden. Industrieterreinen zijn voor bedrijven. Het wordt tijd dat we gaan investeren in economie. Daar horen bedrijven bij. Die bedrijven moet je kunnen huisvesten en daar heb je industrieterreinen voor nodig. De losse bedrijfsunits die recent zijn gebouwd op de Drie Eiken, waren razendsnel vergeven. Er is dus behoefte aan goede bedrijfshuisvesting. Het argument van het CDA dat je eerst moet zorgen voor inwoners voordat je bedrijven kunt huisvesten, is daarbij natuurlijk ridicuul. Alsof er geen mensen van buiten Baarn in de bedrijven in Baarn werken of mogen werken. Het mag geen verrassing zijn dat een meerderheid van de raad koos voor het verder uitwerken van de plannen. Ook de uit de raadszaal weggelopen Tinus Snyders  van de fractie LTS (“Het is een schande dat we dit punt op de agenda laten staan en daar wil ik niet aan bijdragen.”), had daar geen verandering in kunnen brengen. Wel vreemd dat vorige maand de plannenmaker voor een nieuw groot pand in de Brinkstraat van de voltallige gemeenteraad op zijn kop kreeg omdat hij onvoldoende met de buurt had gepraat over zijn plannen. De omwonenden en naburige ondernemers op het bedrijventerrein zijn pas geïnformeerd toen het in de Baarnsche Courant stond. Meten met 2 maten heet dat.

Een door ons, GroenLinks en de Christen Unie/SGP ingediende motie over het vanuit de gemeente ondersteunen van vertrouwenspersonen bij verenigingen haalde het niet. Kennelijk vinden de andere partijen het een ‘ver van mijn bedshow’ dat er binnen verenigingen sprake kan zijn van (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie. En wanneer dat dan toch voorkomt, dan moeten ze het zelf maar intern oplossen.

Laat ik het maar positief afsluiten. Voor een partij die niet met de rug naar de samenleving staat, kiest u op de 21e maart VoorBaarn.

 

Bram van Ommen

15-3-2018