Schriftelijke vragen

Huishoudelijke hulp?

Afgelopen week heeft VoorBaarn schriftelijke vragen gesteld over huishoudelijke hulp in Baarn. Deze vragen opgesteld door Lies Visser en Michel van Grinsven kunt u hieronder vinden. Toelichting:In het blad Binnenlands Bestuur van de VNG wordt gewag gemaakt van een forse stijging van de WMO aanvragen en met name de huishoudelijke hulp. De oorzaak zou zijn […]

Nieuws

Jeugdzorg Baarn

Uit een aantal recente landelijke onderzoeken is gebleken dat kinderen (en ouders) onvoldoende hulp krijgen! De oorzaken zijn divers oa schaarste aan beschikbare tijd, middelen, specialistische hulp en groot verloop van personeel bij de diverse instanties. “Onze” Peter Blokker (raadslid) en Lies Visser (steunfractielid) hebben zich samen ingelezen in de diverse onderzoeken en kwamen tot […]