Nieuws

Persbericht

Baarn, 14 februari 2018

Naar aanleiding van klachten van een inwoonster van Baarn die de integriteit van 3 van onze kandidaten betrof, heeft de Raad van State vandaag uitspraak gedaan in het beroep dat was aangetekend tegen onze kandidatenlijst.

De Raad van State is van mening dat het beroep dat is aangetekend tegen het besluit van het centraal stembureau van de gemeente Baarn, van 9 februari 2018, waarbij de kandidatenlijst van “VoorBaarn” geldig is verklaard, ongegrond is.

Het centraal stembureau heeft hierin, gelet op de in de kieswet opgesomde vereisten, terecht geen aanleiding gezien kandidaten van de lijst VoorBaarn te schrappen.

Gedurende de afgelopen twee jaren worden drie kandidaten van onze lijst met regelmaat genoemd in belastende verklaringen op Twitter en Facebook. Er is door de inwoonster aangifte tegen hen gedaan bij de burgemeester, bij de politie, bij het Openbaar Ministerie, bij de Commissaris van de Koning en nu bij de Raad van State. De burgemeester heeft naar aanleiding van die klachten een gesprek gehad met de klaagster en onze kandidaten. De andere instanties zagen geen reden om over te gaan tot vervolging of het schrappen van onze partij of de kandidaten voor deelname aan de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.
Ook het bestuur van VoorBaarn heeft geen aanleiding gevonden om de drie kandidaten van de kieslijst te schrappen.

Het was niet noodzakelijk om persoonlijk bij de zitting van de Raad van State aanwezig te zijn, het partijbestuur heeft wel een verweerschrift opgesteld. Wij hopen en verwachten dat er met deze uitspraak een einde is gekomen aan deze langslepende kwestie.

VoorBaarn neemt op 21 maart onder lijst 9 deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Baarn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *