Uit de raad

Over rubbergranulaat, het vervolg.

Woensdag 25 oktober stonden ze weer op de agenda van de gemeenteraad: De rubberkorreltjes. Op de kunstgrasvelden op het sportpark en het Cruyff Court op de Professor Krabbelaan ligt rubbergranulaat die het veld beter bespeelbaar moeten maken en moet beschermen tegen slijtage. Voor de vierde keer in 12 maanden tijd werd de veiligheid van het spelen en sporten op kunstgrasvelden aan de orde gebracht. En voor de vierde keer liepen de ergernissen tussen voor- en tegenstanders hoog op. Inclusief dreigende taal naar de wethouder die er een zooitje van zou maken door een aangenomen motie niet uit te voeren. Maar van een motie van wantrouwen of afkeuring kwam het niet. Wel blaffen, maar niet bijten dus.

De idee dat de wethouder de motie niet wil uitvoeren is, net als de hele korreltjesdiscussie, gebaseerd op frustratie en paniekvoetbal. Het bodemonderzoek is immers uitgevoerd, de bodem is niet vervuild. De wethouder laat aan de raad weten dat ze de motie wel verder wil uitvoeren, maar zij wil de resultaten van het onderzoek en de kosten toch aan de raad voorleggen. Op basis van de inspectie van de velden is er een nauwkeurigere schatting van de extra kosten gemaakt. Dat is nieuwe informatie en het is goed dat de wethouder deze informatie met de raad deelt. Temeer ook omdat 2 van de 3 kunstgrasvelden op sportpark Ter Eem over anderhalf jaar toch al vervangen moesten worden wegens slijtage.

Naar verwachting komt in 2019 nieuwe Europese regelgeving waarin nieuwe richtlijnen bekend worden gemaakt die gaan gelden voor het materiaal dat gebruikt kan worden voor het instrooien van kunstgrasvelden. Veel is er op dit moment nog onduidelijk aan welke voorwaarden dat materiaal moet gaan voldoen. Het lijkt ons dan niet meer dan logisch dat je nog even wacht met het vervangen tot er hier meer duidelijkheid over is. Het is zonde van ons geld als we nu het verkeerde product kiezen.

Maar is dat sporten en spelen op die korreltjes wel veilig? Omdat wij als gemeenteraadsleden niet kundig zijn om te beoordelen of de rubberkorreltjes veilig zijn voor de sportende en spelende kinderen, wordt de gemeente geadviseerd door het RIVM. Volgens dit instituut is er geen directe aanleiding om snel over te gaan tot het vervangen van het rubber in de velden. Ook niet na de uitzending van het tv-programma Zembla. Het is natuurlijk niet moeilijk om tegenover elke wetenschapper met een advies een andere wetenschapper te vinden die het tegenovergestelde beweerd. De BOP heeft contact gehad met een “gezaghebbende” wetenschapper en die komt tot een andere conclusie dan het RIVM. Wat overblijft is een discussie over wie de meest gezaghebbende wetenschapper kent. Speeltuinretoriek waar we in Baarn niet verder mee komen.

Bij de stemming in de raadsvergadering over het vervangen van de rubberkorreltjes is nu besloten dat de rubberkorreltjes op het Cruyff Court vóór de zomer van 2018 worden vervangen. Een motie van de BOP, GroenLinks, LTS en ChristenUnie/SGP met diezelfde strekking haalde in november vorig jaar geen meerderheid in de raad. Maar nu ze met een omweg en een jaar later dan toch hun zin hebben gekregen, noemt de BOP het behaalde resultaat op hun website een ‘schaamdoekje voor het bloeden.’ Opmerkelijk is dat D66 destijds, in afwachting van het advies van het RIVM, tegen die motie heeft gestemd, maar nu toch voor blijkt te zijn en zo het Cruyff Court amendement aan een meerderheid heeft geholpen. Ik zou eerder een bedankje vanuit de BOP-fractie op hun website verwachten. Maar goed, wie ben ik?

Voor Baarn is een voorstander van nuchtere politiek. Ontstaat er een probleem dan pak je het aan. Wij zijn niet voor een potje paniekvoetbal omdat een tv-programma een wetenschapper heeft gevonden die embryo’s van zebravisjes in water met rubberkorreltjes heeft laten zwemmen, die na verloop van tijd dood gingen of veranderd gedrag gingen vertonen. Laten wij de kosten dan zwaarder wegen dan de volksgezondheid? Nee, natuurlijk niet. Wij maken net zo goed deel uit van de Baarnse samenleving. Ook onze kinderen spelen op het Cruyff Court en op de velden op het sportpark. Wij volgen het advies dat de rijksoverheid ons geeft over veiligheid en volksgezondheid. Het eind is zoek als we daar niet meer op kunnen vertrouwen.

Bram van Ommen

One Reply to “Over rubbergranulaat, het vervolg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *