Persbericht

Persbericht

Baarn, 14 februari 2018

Naar aanleiding van klachten van een inwoonster van Baarn die de integriteit van 3 van onze kandidaten betrof, heeft de Raad van State vandaag uitspraak gedaan in het beroep dat was aangetekend tegen onze kandidatenlijst.

De Raad van State is van mening dat het beroep dat is aangetekend tegen het besluit van het centraal stembureau van de gemeente Baarn, van 9 februari 2018, waarbij de kandidatenlijst van “VoorBaarn” geldig is verklaard, ongegrond is.

Het centraal stembureau heeft hierin, gelet op de in de kieswet opgesomde vereisten, terecht geen aanleiding gezien kandidaten van de lijst VoorBaarn te schrappen.

Gedurende de afgelopen twee jaren worden drie kandidaten van onze lijst met regelmaat genoemd in belastende verklaringen op Twitter en Facebook. Er is door de inwoonster aangifte tegen hen gedaan bij de burgemeester, bij de politie, bij het Openbaar Ministerie, bij de Commissaris van de Koning en nu bij de Raad van State. De burgemeester heeft naar aanleiding van die klachten een gesprek gehad met de klaagster en onze kandidaten. De andere instanties zagen geen reden om over te gaan tot vervolging of het schrappen van onze partij of de kandidaten voor deelname aan de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.
Ook het bestuur van VoorBaarn heeft geen aanleiding gevonden om de drie kandidaten van de kieslijst te schrappen.

Het was niet noodzakelijk om persoonlijk bij de zitting van de Raad van State aanwezig te zijn, het partijbestuur heeft wel een verweerschrift opgesteld. Wij hopen en verwachten dat er met deze uitspraak een einde is gekomen aan deze langslepende kwestie.

VoorBaarn neemt op 21 maart onder lijst 9 deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Baarn

De drie dames op de kieslijst van VoorBaarn

De drie dames op de kieslijst van VoorBaarn

24-01-18

Met heel veel trots presenteren wij weer 3 nieuwe kandidaten.

v.l.n.r:

Afra van den Breul-Heijm.
Afra is geboren in Amsterdam, maar sinds 1964 woonachtig in Baarn.
Velen van jullie zullen haar nog kennen van haar werkzaamheden in de Speeldoos, maar misschien ook van het Cultureel Festival waar zij vele jaren de Kunstmarkt organiseerde.
Heeft altijd interesse gehad voor de politiek en stond de laatste 2 verkiezingen op de lijst van de LTS. Na het uiteenvallen van die partij stapte zij samen met Tino en Edwin over naar Baarnin Beraad en nu dus VoorBaarn.

Cultuur en kunst zijn haar interessegebieden, maar eigenlijk ook alles wat Baarn mooier en beter maakt.

Lies Visser.
Geboren in Rotterdam, maar sinds 1998 woonachtig in Baarn.
Samen met haar man Gerard Visser runt zij het loodgieters & verwarmingsbedrijf Gerard Visser. 10 jaar geleden streed zij voor een beter leerlingenvervoer voor de kinderen uit Baarn.
De keuze om op de lijst van VoorBaarn te staan is voor haar logisch: “ik heb over vele zaken een uitgesproken mening, zeker als het gaat over het mooie dorp Baarn”. “Daarom kies ik voor een lokale partij die denkt én handelt in het belang van Baarn”

Talitha van der Vuurst.
Geboren en getogen Barinees.
Werkzaam als H&R directeur bij Lagerweij Windturbines die internationaal opereert. Als echte Barinees wil zij haar steentje bijdragen aan ons mooie dorp. Zij houdt van de mooie wijkjes die Baarn rijk is en geniet van de vele activiteiten die er gedurende het jaar worden georganiseerd. Maar ziet ook dingen die haar niet bevallen en die zouden kunnen worden verbeterd.
“Ik ben echt een mensen-mens”. “Als je iets wilt veranderen, ga altijd het gesprek aan en doe dit met een positieve grondhouding dan kun je samen tot een oplossing komen.”

 

Voor Baarn ondertekent het Baarns Klimaat Akkoord

Voor Baarn ondertekent het Baarns Klimaat Akkoord

 

foto: Alexander Sanchez van Pictorista

Op 2 november werd het Baarns Klimaat Akkoord ondertekend in het Bomencentrum in Baarn. Een feestelijk moment waarop ruim 70 deelnemers hun handtekening hebben gezet onder de ambitie om individueel en gezamenlijk te streven naar een klimaatneutraal Baarn. Onder de ondertekenaars bevinden zich Baarnse ondernemers en verenigingen, de gemeente en inwoners. Ook de politieke partijen hebben zich verbonden aan dit streven.

Namens Voor Baarn ondertekende Bram van Ommen het akkoord. Het spreekt voor zich dat wij ons ook hard willen maken voor een klimaat neutraal Baarn. In ons verkiezingsprogramma hebben wij daarom punten opgenomen die bij moeten dragen aan de verduurzaming van de Baarnse samenleving. Wij willen de ontwikkeling van “Tiny Houses” stimuleren. Dit zijn huizen van maximaal 70 m2 en een bouwprijs van € 50.000. Het concept is ontwikkeld om een duurzamer leven te leiden met een kleinere ecologische voetafdruk. De gemeente is een van de ondertekenaars, wat ons betreft geeft de gemeente ook het goede voorbeeld door al het vastgoed te verduurzamen. Voor nieuw te bouwen woningen stellen wij strenge eisen op voor het toepassen van verduurzamende bouwtechnieken en elementen. Zo zien wij het liefst dat nieuwe huizen niet aan het gasnet gekoppeld worden en stimuleren wij het gebruik van warmtewisselaars, gescheiden watersystemen en zonnepanelen.

Het Baarns Klimaat Akkoord is een initiatief van Energiek Baarn.

 

Over rubbergranulaat, het vervolg.

Over rubbergranulaat, het vervolg.

Woensdag 25 oktober stonden ze weer op de agenda van de gemeenteraad: De rubberkorreltjes. Op de kunstgrasvelden op het sportpark en het Cruyff Court op de Professor Krabbelaan ligt rubbergranulaat die het veld beter bespeelbaar moeten maken en moet beschermen tegen slijtage. Voor de vierde keer in 12 maanden tijd werd de veiligheid van het spelen en sporten op kunstgrasvelden aan de orde gebracht. En voor de vierde keer liepen de ergernissen tussen voor- en tegenstanders hoog op. Inclusief dreigende taal naar de wethouder die er een zooitje van zou maken door een aangenomen motie niet uit te voeren. Maar van een motie van wantrouwen of afkeuring kwam het niet. Wel blaffen, maar niet bijten dus.

De idee dat de wethouder de motie niet wil uitvoeren is, net als de hele korreltjesdiscussie, gebaseerd op frustratie en paniekvoetbal. Het bodemonderzoek is immers uitgevoerd, de bodem is niet vervuild. De wethouder laat aan de raad weten dat ze de motie wel verder wil uitvoeren, maar zij wil de resultaten van het onderzoek en de kosten toch aan de raad voorleggen. Op basis van de inspectie van de velden is er een nauwkeurigere schatting van de extra kosten gemaakt. Dat is nieuwe informatie en het is goed dat de wethouder deze informatie met de raad deelt. Temeer ook omdat 2 van de 3 kunstgrasvelden op sportpark Ter Eem over anderhalf jaar toch al vervangen moesten worden wegens slijtage.

Naar verwachting komt in 2019 nieuwe Europese regelgeving waarin nieuwe richtlijnen bekend worden gemaakt die gaan gelden voor het materiaal dat gebruikt kan worden voor het instrooien van kunstgrasvelden. Veel is er op dit moment nog onduidelijk aan welke voorwaarden dat materiaal moet gaan voldoen. Het lijkt ons dan niet meer dan logisch dat je nog even wacht met het vervangen tot er hier meer duidelijkheid over is. Het is zonde van ons geld als we nu het verkeerde product kiezen.

Maar is dat sporten en spelen op die korreltjes wel veilig? Omdat wij als gemeenteraadsleden niet kundig zijn om te beoordelen of de rubberkorreltjes veilig zijn voor de sportende en spelende kinderen, wordt de gemeente geadviseerd door het RIVM. Volgens dit instituut is er geen directe aanleiding om snel over te gaan tot het vervangen van het rubber in de velden. Ook niet na de uitzending van het tv-programma Zembla. Het is natuurlijk niet moeilijk om tegenover elke wetenschapper met een advies een andere wetenschapper te vinden die het tegenovergestelde beweerd. De BOP heeft contact gehad met een “gezaghebbende” wetenschapper en die komt tot een andere conclusie dan het RIVM. Wat overblijft is een discussie over wie de meest gezaghebbende wetenschapper kent. Speeltuinretoriek waar we in Baarn niet verder mee komen.

Bij de stemming in de raadsvergadering over het vervangen van de rubberkorreltjes is nu besloten dat de rubberkorreltjes op het Cruyff Court vóór de zomer van 2018 worden vervangen. Een motie van de BOP, GroenLinks, LTS en ChristenUnie/SGP met diezelfde strekking haalde in november vorig jaar geen meerderheid in de raad. Maar nu ze met een omweg en een jaar later dan toch hun zin hebben gekregen, noemt de BOP het behaalde resultaat op hun website een ‘schaamdoekje voor het bloeden.’ Opmerkelijk is dat D66 destijds, in afwachting van het advies van het RIVM, tegen die motie heeft gestemd, maar nu toch voor blijkt te zijn en zo het Cruyff Court amendement aan een meerderheid heeft geholpen. Ik zou eerder een bedankje vanuit de BOP-fractie op hun website verwachten. Maar goed, wie ben ik?

Voor Baarn is een voorstander van nuchtere politiek. Ontstaat er een probleem dan pak je het aan. Wij zijn niet voor een potje paniekvoetbal omdat een tv-programma een wetenschapper heeft gevonden die embryo’s van zebravisjes in water met rubberkorreltjes heeft laten zwemmen, die na verloop van tijd dood gingen of veranderd gedrag gingen vertonen. Laten wij de kosten dan zwaarder wegen dan de volksgezondheid? Nee, natuurlijk niet. Wij maken net zo goed deel uit van de Baarnse samenleving. Ook onze kinderen spelen op het Cruyff Court en op de velden op het sportpark. Wij volgen het advies dat de rijksoverheid ons geeft over veiligheid en volksgezondheid. Het eind is zoek als we daar niet meer op kunnen vertrouwen.

Bram van Ommen