Uit de raad

Motie kinderpardon

Bram 27-09-2018

Tijdens de vergadering van gisteravond kwam de fractie van de BOP met een motie waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht een brief te schrijven naar de minister en staatssecretaris In die brief moet verwezen worden naar de VN rechten van het kind en heeft als strekking dat asielprocedures sneller moeten. Kinderen zouden niet na 5 jaar nog uitgezet mogen worden.

De fracties van D’66, VVD en CDA vinden dit echter landelijk beleid en daar moeten wij als gemeente ons niet mee bemoeien. Zij steunden de motie daarom niet. Een principieel standpunt. Ware het niet dat dit helemaal geen politieke oproep is van de BOP, maar een menselijke. En mensen wonen overal. Ook in Baarn.

Nog niet zo lang geleden stond de Baarnse Brink vol met mensen die vonden dat 2 Baarnse jongetjes na 12 jaar niet uitgezet mochten worden omdat zij in de Baarnse samenleving geworteld waren. Op de Brink stonden naast mensen die voor een ruimhartig asielbeleid zijn, ook mensen die juist voor een streng beleid zijn. Het ging die dag om menselijkheid.

De 3 principiële raadsfracties vinden menselijkheid iets voor “Den Haag”. Een bijzonder standpunt. Ging de motie over het asielbeleid zelf, dan had ik mij het standpunt nog kunnen voorstellen. Dat is iets wat je nationaal en internationaal moet afstemmen. Maar een oproep doen aan de minister en staatssecretaris voor een menselijke procedure is iets wat ons allemaal aangaat. Gelukkig begrijpen de fracties van Groen Links, PvdA en Christen Unie/SGP dat wel.

De burgemeester formuleerde in voorzichtige bewoordingen wel bereid te zijn een dergelijke brief aan de minister te willen schrijven. De motie kwam 1 stem tekort waardoor het verzoek vanuit de raad geen meerderheid kreeg. Maar gelukkig is het schrijven van brieven een bevoegdheid van het college. Wanneer zij het onderling over de formulering eens kunnen worden, kunnen ze wat mij betreft de brief morgen alsnog op de bus doen.

2 Replies to “Motie kinderpardon

  1. Helemaal voor een kinderpardon! Veel succes met deze actie !! Sinds de laatste wijziging van de vreemdelingenwet is ook opgenomen dat burgemeesters altijd het recht hebben om een signaal richting Den Haag af te geven. Dus onze bm kan dat gewoon doen. Ook zonder motie van de raad. Alhoewel dat wel meer kracht had bij gezet. Individuele acties op de Brink terwijl je de onderliggende dossiers niet goed kent en waar halve waarheden worden verkondigd: Nee..Maar een kinderpardon voor alle kinderen die langer dan 5 jaar in Nederland verblijven: Doen!!

  2. Als je de juiste bril ophad dan stond de Brink vol mensen , met de goede brik waren het enige tientallen.
    Is dit de manier waarop VoorBaarn alle problemen bekijkt ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *