Nieuws Uit de raad

(mini) Algemene Beschouwingen

Woensdag 28 werd in de gemeenteraad de gemeentelijke begroting behandeld. Aangezien tijdens de behandeling van de perspectiefnota en de jaarrekening de algemene beschouwingen ivm Corona geen doorgang vonden, was er tijdens deze vergadering de mogelijkheid om onze visie te geven op het college beleid.
Hieronder vind u de tekst van deze door ons genoemde mini algemene beschouwingen, die digitaal werden uitgesproken.

De fractie van VoorBaarn had zich bijna opgegeven bij Vita2000, want wij zaten weer eens in een spagaat. Want, hoe gaan we om met deze toch wel bijzondere vergadering? Zien we het als een soort mini algemene beschouwingen, of richten we ons sec op de begroting? Maar, ja het zijn dan ook verwarrende tijden.

2020 het jaar van 75 jaar vrijheid, een mijlpaal die groots gevierd had moeten worden, maar om begrijpelijke redenen was dat niet zo, want juist in dit jaar openbaarde het Covid-19 virus zich en bracht de grootste vrijheidsbeperkingen met zich mee sinds de 2e wereldoorlog.

Alles is dus anders en hoe kijk je dan tegen een gemeentelijke begroting aan? Een begroting die bij wijze van spreken morgen weer bij het oud papier kan. Al brengt dat de laatste, de laatste tijd niet meer zoveel op hebben we kunnen lezen in diezelfde begroting. Over afval is sowieso genoeg te vermelden, al is het alleen al de enorme stijging van de afvalstoffenheffing, met maar liefst 81% ten aanzien van 5 jaar geleden. Het service niveau is gedaald en de kosten stijgen, leg dat maar eens uit aan die bewoner van de Sonnevelt flat die al een half jaar tegen een rotzooi aan zit te kijken. Neem daarbij het gegeven dat er in Den Haag wordt gesproken over een boete aan gemeenten waar nog teveel aan restafval wordt opgehaald en je weet dat het einde van de stijging nog niet in zicht is. Daarom roept VoorBaarn alle partijen hier aanwezig met een lijntje naar Den Haag, deze lokale problematiek op de agenda te laten zetten.

De gemeentelijke begroting, laten we voorop stellen dat deze wederom leesbaarder is geworden en bovendien sluitend is. Waarvoor onze welgemeende complimenten. Conservatief van aard en beleidsarm, daar worden wij dan wat minder enthousiast van, maar door Corona is VoorBaarn ook iets milder geworden. Maar, pas op, voordat u tevreden achterover leunt, haast ik me te zeggen dat dit niet op alle vlakken geldt.

Vorig jaar liet ik tijdens de algemene beschouwingen een stilte vallen, een stilte die opviel, maar helaas een jaar later laat zien dat het niet het gewenste effect heeft gehad. Als VoorBaarn gaan wij deze stilte doorbreken, want nog steeds is de communicatie nog niet op het peil wat wij wensen en onze inwoners en ondernemers verdienen. Dit moet beter! En VoorBaarn zal elke gelegenheid aangrijpen om u daar aan te herinneren.

Dromen en geluk, twee onderwerpen die VoorBaarn heeft benoemd bij eerdere algemene beschouwingen. Dromen van geluk is in deze tijd misschien wel het hoogst haalbare, maar toch…
Als VoorBaarn worden wij gelukkig van alle hartverwarmende initiatieven die in Baarn genomen zijn tijdens de Corona perikelen in het voorjaar. Wij worden gelukkig van “het omzien naar elkaar” en wij worden gelukkig van ook nu weer mooie acties om de op dit moment minder gelukkigen een hart onder de riem te steken.
Natuurlijk worden ook wij minder gelukkig van de Corona maatregelen, maar we moeten er doorheen, het is niet anders. Je kan en mag vraagtekens hebben bij deze maatregelen, maar doe gewoon wat gevraagd wordt, al is het maar voor die ander. Maar bovenal, ga met respect om met elkaar, met de handhaving, met de zorgverlener, maar ook met dat jonge meidje bij de supermarkt die vriendelijk vraagt een winkelwagentje mee te nemen.

In deze Corona tijd willen wij als VoorBaarn voorzichtig zijn met het indienen van moties, het zijn onzekere tijden en dat vraagt soms terughoudendheid. Toch willen wij voor volgende week twee moties aankondigen:

  1. Als Corona ons iets geleerd heeft de afgelopen tijd is dat de eigen leefomgeving steeds belangrijker wordt. Dan irriteer je je al snel aan die losliggende stoeptegel, dat overhangende groen of dat rondslingerende afval. Dat willen we als VoorBaarn snel opgelost zien om zo de leefomgeving aangenamer te maken en netjes te houden. Daarom komt VoorBaarn met een motie voor een snel service, via de zogenaamde Fixi app. Deze snel service wordt al jaren met succes toegepast in Bunschoten en sinds maart dit jaar werken zij met de Fixi app. Op deze app kan de inwoner aangeven wat en waar het mis is en komt de snel service dit zo snel mogelijk herstellen.

  2. Corona neemt ook onverwachte kosten met zich mee. Neem bijvoorbeeld mondkapjes, deze zijn nu nog niet verplicht, maar zijn zeker gewenst. Voor mensen met een smalle beurs zullen de aanschafkosten van deze kapjes zeker niet passen in hun uitgavenpatroon. VoorBaarn heeft daarom het plan opgevat om aan deze doelgroep mondkapjes beschikbaar te stellen en hiervoor dus budget voor vrij te maken.  
    VoorBaarn zal daarom volgende week een motie indienen die deze strekking heeft.

Op dit moment wil ik het hierbij laten, maar niet voordat ik de wens uitgesproken heb om u bij de volgende algemene beschouwingen in weer in een normale setting te treffen. Met alle tradities en pracht en praal die hier  bij hoort, al denken sommige daar anders over.
Rest ons als VoorBaarn u een goede gezondheid te wensen en de zegen die later deze avond vast wordt uitgesproken kunnen we nu ook wel gebruiken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *