Uit de raad

Hoeveel is de huidige Trits ons waard?

In november stond een aangevraagde lening van de Trits op de raadsagenda. Met 1 ton kan de Trits een wellness hoek bouwen en uitbreiden voor de sporters en zwemmers. Maar moeten wij als gemeenschap dat financieren? Wij denken van niet.

exploitatie van de sporthal en zwembad is langgeleden uitbesteed aan een stichting. Maar om niet helemaal afhankelijk te zijn van gemeentelijke subsidies mag de Trits ook commerciële activiteiten ontplooien. Daar is op zich niks mis mee, maar die dubbele pet geeft de Trits wel een concurrentievoorsprong ten opzichte van andere aanbieders van wellness en fitness. Bovendien is de ingediende berekening van de terugverdiencapaciteit erg wankel en gebaseerd op aannames.

CONCURRENTIE

Om met de concurrentie te beginnen, heeft de Trits een eigen fitnessclub en met de zogenaamde Tritspas mag je ook gebruikmaken van het zwembad en de wellnesshoek met sauna’s etc. Die sportpas is relatief goedkoop. Al vanaf 25 Euro per maand kun je 2 jaar lang onbeperkt sporten en zwemmen. Prima als ze ze daarmee financieel uitkomen, maar de kosten zijn door de gemeentelijke bijdragen ook een stuk lager. Nu vragen ze boven de al lopende lening voor een op het dak gebouwde extra (multifunctionele) zaal, die in de praktijk alleen voor fitness wordt gebruikt, een nieuwe lening aan voor de wellness. Daar begint de schoen een beetje te wringen. Tegen een rente van 2% wordt de lening in 20 jaar afbetaald. Wanneer de andere sportscholen in Baarn hun pand willen uitbreiden, vragen zij een krediet aan bij hun bank. Minimale rentepercentage op een hypotheek ligt op het moment gemiddeld op 2,4% voor 20 jaar vast. Dat scheelt dus over de looptijd ongeveer € 40.000. Daarmee ontvangt de Trits nogmaals een voordeel ten opzichten van de commerciële fitness aanbieders.

TERUGVERDIENEN

De Trits gaat € 6.050,00 per jaar meer huur betalen aan de gemeente, om zo de lening terug te betalen. Het college heeft op vragen vanuit de raad de volgende berekening opgegeven van de kosten en de baten van deze uitbreiding van het wellness gedeelte.
De kosten komen inclusief de huurverhoging op € 10.750,00 per jaar.
De baten komen op € 10.950,00 per jaar.
Het gaat dus om een opbrengst van  € 200,00 op jaarbasis. Daarbij is rekening gehouden met € 4.950,00 aan nieuwe bezoekers per jaar. Dat is gemiddeld 10 tot 16 nieuwe bezoekers per maand die een abonnement afsluiten op de fitness of duizend extra bezoekers die een los kaartje kopen voor het zwembad. Komen die nieuwe bezoekers er niet, dan is de marge dus slechts € 200,00 op jaarbasis om quitte te spelen op deze investering.

DE TOEKOMST

Kijken we naar het verleden van de Trits, dan zien we dat er al veel is geïnvesteerd om het pand te onderhouden en uit te breiden. Recent is er krediet gegeven voor het opbouwen van een multifunctionele zaal op het dak en het uitbreiden van de opslag aan de achterkant. Volgend jaar staan er weer grote uitgaven gepland voor het onderhouden van het pand. Het eind is nog niet in zicht. Bij ons roept dat de vraag op of de Trits op het huidige lokatie in het huidige pand wel toekomst heeft, of dat we geld in een bodemloze put aan het storten zijn. Vandaar dat wij samen met de fracties van GroenLinks, PvdA en ChristenUnie/SGP in een motie het college hebben gevraagd om een extern bureau te laten onderzoeken of de huidige exploitatiemodel het meest gunstige is. Daarbij moet de vraag mee te nemen of het huidige pand voldoende toekomstbestendig is, of dat een nieuw, modern gebouw op termijn beter is. Hoeveel uitbreidingen kunnen we nog Op termijn, want we realiseren ons dat een nieuwe hal er ook niet volgend jaar al staat.

Deze motie is met een meerderheid van de raad aangenomen, de VVD, CDA en de BOP stemden tegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *