Fractie VoorBaarn

Tino Schouten

Tino Schouten
Fractievoorzitter & Raadslid

Taken:
* Lid Presidium
* Lid raadscommissie omgevingswet
* Lid Auditcommissie
* Voorzitter raadscommissie nieuwe omgevingswet
* Social media: Facebook, Twitter

Portefeuilles:
* Ruimtelijke ordening (bouwen, wonen)
* Economie en lokaal bedrijfsleven
* Financiën
* P & O interne organisatie
* Verbonden partijen: VRU
* Algemene zaken

Contact:
E-mail: t.schouten@baarn.nl

Peter Blokker
Raadslid

Taken:
* Raadsrapporteur Sociaal domein
* Vervangend raadsvoorzitter
* 2e Nestor van de raad
* Coach steunfractie & fractiemedewerker
* Nestor van de fractie VoorBaarn

Portefeuilles:
* Zorg / WMO
* Sociaal domein
* Verkeer
* Onderwijs
* Verbonden partijen: BBS
* Verbonden partijen: GGD
* Verbonden partijen: RMN

Contact:
E-mail: p.blokker@baarn.nl

Michel van Grinsven
Raadslid

Taken:
* Social media: YouTube

Portefeuilles:
* Sport
* Cultuur
* Horeca
* Recreatie & Evenementen
* ICT
* Duurzaamheid + Milieu
* Verbonden partijen: RWA/Amfors
* Verbonden partijen: RUD
* Verbonden partijen: RID

Contact:
E-mail: m.vangrinsven@baarn.nl

Muhammed Korkmaz
Steunfractielid

Portefeuilles:
* Financiën
* Jeugd
* Welzijn
* Zorg / WMO
* Sport – Cultuur – Recreatie
* Economische zaken (financiën)
* ICT
* Verbonden partijen: BBS
* Verbonden partijen: RID
* Verbonden partijen RMN

Contact:
E-mail: m.korkmaz@baarn.nl

Lies Visser
Steunfractielid

Portefeuilles:
* Ruimtelijke ordening (bouwen, wonen)
* Economische zaken (beleid)
* Zorg / WMO
* Verkeer
* Onderwijs
* P & O interne organisatie
* Duurzaamheid
* Verbonden partijen: VRU
* Verbonden partijen: RUD
* Verbonden partijen: GGD
* Verbonden partijen: RWA/Amfors

Contact:
E-mail: l.visser-eschauzier@baarn.nl