Nieuws

Even wat rechtzetten over het paleis

Toch even getwijfeld over onderstaand stuk en onderwerp, want is het ten tijde van “crisis” wel gepast om “gewoon” door te gaan met alledaagse zaken? Natuurlijk houd Corona ons ook bezig, maar het leven gaat door en zo ook het politieke leven. Dat is maar goed ook, want ook Baarn is er bij gebaat om het hoofd zoveel mogelijk koel te houden. Dat gezegd hebbende…

Laten we het weer eens over het paleis hebben! Waarom? Omdat ik afgelopen woensdag wederom een hoop onzin heb horen verklaren door collega raadsleden tijdens de behandeling van de raadsinformatiebrief over het sluitend krijgen van de businesscase landgoed Paleis Soestdijk. 

Onzin? Ja, want elk raadslid of steunfractielid die reeds in 2016 actief was, had kunnen weten dat de bebouwing (Alexanderkwartier) meer behelsde dan “slechts” het terrein van de marechaussee. Zie hiervoor ook bijgaande tekening uit het bidboek. Dat dit bidboek pas later beschikbaar is gesteld zegt niks over die wetenschap, want in 2016 zijn er 2 “vertrouwelijke” sessies geweest met de gemeenteraad van Baarn, waarin deze tekening ook gepresenteerd is. Daarnaast wordt er misschien niet woordelijk over 6,1ha gesproken, maar wel over “het ontwikkelen van een woondomein op de locatie van de voormalige Marechausseekazerne met een aangrenzend extra te bebouwen perceel”. 

Ook de hotelvoorzieningen zijn reeds in het bidboek genoemd, zij het in een andere vorm, maar dat er geen behoefte aan zal zijn, dat is onzin en wordt ook nooit ergens beweerd. Dat er een verandering is, dat is een feit, maar dat wordt goed onderbouwd in een latere brief richting de minister en het rijksvastgoed bedrijf. 

De “gewijzigde” regelgeving; er wordt beweerd dat dit bekend had moeten zijn bij de Meyer Bergman erfgoed groep. Dat betwijfel ik, want in een schrijven (aan de 2e kamer, van de staatssecretaris) van 25 oktober 2016 staat te lezen dat 1 van de toetsingscriteria is: “een integraal en haalbaar plan (passend binnen de beleidsdoelen en zodanig dat de benodigde vergunningen kunnen worden verkregen)” 
Alles bij elkaar lijkt het er sterk op dat feiten en gevoelens nog wel eens door elkaar lopen in dit dossier. Ik (wij) laat mij liever leiden door de feitelijke informatie die een ieder in de raad tot zich had kunnen nemen. 

Bewust schrijf ik dit als persoon, want mij zal de nodige hoon wel ten deel vallen. Het zij zo! Mij zal ongetwijfeld verweten worden teveel op de stoel (of nog fraaier op schoot) van de ontwikkelaar te zitten. Maar, na het vanaf de bank (ivm ziekte) kijken van de raadsvergadering van afgelopen woensdag, kon ik naar mijn mening niet anders dan mijn mening geven. 

Gaat dan alles goed? Nee, zeker niet de wethouder had de raad eerder en vollediger moeten informeren, dat heb ik hem persoonlijk ook verteld. Toch begrijp ik de wil om aanwezig te zijn als wethouder bij dergelijke belangrijke gesprekken. Waarom de 20.000 euro niet verdeeld wordt tussen de diverse belanghebbenden is mij een raadsel.

Volledig begrijpelijk is ook de reactie van de burgemeester namens het college en vooral ter verdediging van zijn ambtenaren ten aanzien van de brief van stichting de Parel van Baarn. Over de inhoud kan je nog wat vinden, maar over de toon kan maar 1 conclusie worden getrokken, dat deze beneden alle peil is, zeker gezien het feit dat deze door een meester in de rechten is opgesteld. Maar ja, een stichting die in haar oprichtingsstatuten heeft opgenomen dat een doel is om te procederen. Tja…

Ik zal dan ook scherp blijven op dit dossier, op alle vlakken dus ook of de hele waarheid wordt verteld. Door wie dan ook!

Tino Schouten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *