Uit de raad

Doe het veilig

Doe het veilig…

Deze zin zou er zo maar eens een kunnen zijn die ik straks tegen mijn puberzoon zou zeggen. Maar, neemt hij deze waarschuwing ook ter harte? Dat is natuurlijk maar zeer de vraag. Als ouder weet ik inmiddels beter en probeer ik deze puber te behoeden voor gevaar, of hij dit nu wil of niet. Dat is mijn rol als ouder.

U zult wel denken, wat heeft dit nu te maken met politiek? Wat mij betreft alles, want als raadslid heb je dus ook een bepaalde verantwoording ten aanzien van veiligheid van en voor de inwoners van Baarn. Je kan niet tegen beter weten in dingen maar op zijn beloop laten en denken het komt vast allemaal wel goed. Als je de mogelijkheid hebt om bijvoorbeeld het verkeer veiliger te maken dan moet je dat niet nalaten en wat ons betreft niet hijgerig achter een woonvisie aanlopen. Als raadslid kan je dan gereedschappen aandragen en vragen stellen, waarmee je eigenlijk al aangeeft dat je het niet eens bent met het voorgestelde. Mocht u denken waar gaat dit over? Het gaat over de Kooijhoek en de kruising Eemnesserweg – Dalweg – Nieuwstraat. De oplossing die is aangedragen door het college, namelijk achteruitrijden met een vrachtwagen achten wij niet verstandig en dus niet veilig, dat heeft niets te maken met de kwaliteiten van de truckers. De chauffeurs die het moeten doen, hebben in grote getalen (bijna 40 reacties op het chauffeursforum) aangeven deze optie niet verstandig te vinden. Wat ons betreft en dan zeg ik het maar in de geest van dit stukje, de aangedragen oplossing van het college is een beetje “voor het zingen de kerk uit” het gaat vaak goed, maar veilig is het niet.

Dan het andere uiterste. De BOP heeft voorgesteld om al het vrachtverkeer maar te weren uit het centrum, of heel Baarn, dit onder de noemer duurzaamheid en veiligheid. Er is opgeroepen tot een onderzoek of dit mogelijk is in Baarn. Daarbij werd zelfs een heus Baarns distributiecentrum genoemd. Kosten?? Niet bekend en niet genoemd. Daarbij kost een onderzoek altijd geld en dat steken wij liever in zinnige zaken. Er loopt immers al een onderzoek, landelijk met heel veel deelnemende steden, ondernemers, retailers, fabrikanten, etc. Dit onderzoek moet in januari 2020 afgerond zijn, dan kijken of je als Baarn aan kan haken lijkt ons vroeg genoeg.
Daarnaast zou een dergelijke maatregel hoe dan ook consequenties hebben voor de Baarnse ondernemers en winkeliers. Als Baarn willen we graag weer een bloeiend en boeiend centrum, met gevulde winkelpanden, om dan een extra drempel op te werpen lijkt ons niet handig. Laten we vooral reëel zijn, Baarn is een relatief kleine gemeente en om daar het spreekwoordelijke wiel uit te willen vinden gaat ons te ver. Doe wat je kan doen, maar loop niet voor de muziek uit.

Tino Schouten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *