Nieuws

Coalitieakkoord

16 april 2018, over de coalitieonderhandelingen

Vorige week zijn de partijen van  de demissionaire coalitie druk bezig geweest om ook voor de komende periode de samenwerking voort te zetten. De vergaderingen waren openbaar en dus bij te wonen en te volgen op televisie en internet. Na afloop van alle gesprekken kregen alle vertegenwoordigde partijen een inhoudelijk verslag van de besprekingen. Vandaag tot 17:00 uur mochten de overige partijen (VoorBaarn, Groen Links, PvdA en BOP) reageren en suggesties doen van onderwerpen die in het coalitieakkoord konden worden opgenomen. Wij hebben echter geen gebruik te maken van die mogelijkheid.

Hoewel de onderhandelingen in alle openbaarheid worden gevoerd, is er voor ons geen ruimte om onze punten mondeling toe te lichten. De mogelijkheid om een inhoudelijke mondelinge toelichting op onze inbreng te geven is wel aan de informatietafel besproken, maar resoluut van de hand gewezen. Het lijkt dus een nobel gebaar om ons in de gelegenheid te stellen een inhoudelijke bijdrage te leveren, maar tegelijkertijd wordt het signaal afgegeven dat onze mening eigenlijk niet op prijs wordt gesteld.

Bovendien gaat het deze periode over het opstellen van een coalitieakkoord en niet over een raadsakkoord. Dat wil niet zeggen dat we het er inhoudelijk niet mee eens zijn, maar wanneer ons om een mening wordt gevraagd willen we er ook over mee kunnen praten. Onze inhoudelijke reactie op het coalitieakkoord geven wij tijdens de openbare raadsvergadering van 25 april. Wij zijn er van overtuigd dat wij in de komende periode met goede plannen zullen komen waar de coalitie constructief aan mee zal denken, net zoals wij constructief zullen meedenken met de plannen van de coalitie.

One Reply to “Coalitieakkoord

  1. Ik vind het sowieso schandalig dat de stem van de burger schijnbaar niets waard is. Hoe kan het dat een partij waar massaal op gestemd is als tweede rangs behandeld wordt?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *