Column Peter Uit de raad

Eigen-aardig

Gisteren sprak de overbuurman mij aan over de raadsvergadering van woensdag. Hij had gekeken en was een aantal dingen opgevallen. “Wat zijn jullie aardig tegen elkaar en vooral de voorzitter”. “Wat bedoel je daarmee ?” vroeg ik hem. “Ik heb zeker wel dertig keer “dank u wel voorzitter”, “voorzitter dank u wel” gehoord. Ik vertelde […]

Nieuws Uit de raad

Het duurt en het duurt…

Op 25 november 2020 stond de beantwoording van de schriftelijke vragen van VoorBaarn over de afvalcontainers bij Eemborg / Sonnevelt flats op de agenda. Onze reactie daarop is deze avond uitgesproken tijdens de raadsvergadering en kunt u hieronder lezen; Voorzitter,Wat kunnen we hier nou nog over zeggen, behalve dat het de schoonheidsprijs niet verdiend.Al sinds […]

Nieuws Uit de raad

(mini) Algemene Beschouwingen

Woensdag 28 werd in de gemeenteraad de gemeentelijke begroting behandeld. Aangezien tijdens de behandeling van de perspectiefnota en de jaarrekening de algemene beschouwingen ivm Corona geen doorgang vonden, was er tijdens deze vergadering de mogelijkheid om onze visie te geven op het college beleid. Hieronder vind u de tekst van deze door ons genoemde mini […]

Uit de raad

Baarns Cultuurhuis krijgt een kans

Nadat wij in juni tijdens de Algemene Beschouwingen een balletje opgooiden om een Baarns Cultuurhuis te realiseren, is het hard gegaan. Binnen de kortste keren begon de projectontwikkelaar samen met architecten en kostenspecialisten te rekenen en te tekenen. Op 18 september kreeg de gemeenteraad schetsen gepresenteerd voor zowel het ontwerp van het theater/bibliotheek gebouw tegenover […]

Uit de raad

Doe het veilig

Doe het veilig… Deze zin zou er zo maar eens een kunnen zijn die ik straks tegen mijn puberzoon zou zeggen. Maar, neemt hij deze waarschuwing ook ter harte? Dat is natuurlijk maar zeer de vraag. Als ouder weet ik inmiddels beter en probeer ik deze puber te behoeden voor gevaar, of hij dit nu […]

Uit de raad

Motie kinderpardon

Bram 27-09-2018 Tijdens de vergadering van gisteravond kwam de fractie van de BOP met een motie waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht een brief te schrijven naar de minister en staatssecretaris In die brief moet verwezen worden naar de VN rechten van het kind en heeft als strekking dat asielprocedures sneller moeten. Kinderen […]

Uit de raad

Algemene Beschouwingen 2019

Ieder jaar in juni stelt het college een perspectiefnota op. Dat is een financiële agenda voor het komende jaar. Alle fracties geven daar hun commentaar op tijdens de algemene beschouwingen. Algemene beschouwingen 20 juni 2018 Geacht college, geachte gemeenteraad, geachte ambtelijke organisatie, maar bovenal zeer geachte inwoners van Baarn! Daar sta je dan, de eerste […]