Coalitieakkoord

16 april 2018, over de coalitieonderhandelingen

Vorige week zijn de partijen van  de demissionaire coalitie druk bezig geweest om ook voor de komende periode de samenwerking voort te zetten. De vergaderingen waren openbaar en dus bij te wonen en te volgen op televisie en internet. Na afloop van alle gesprekken kregen alle vertegenwoordigde partijen een inhoudelijk verslag van de besprekingen. Vandaag tot 17:00 uur mochten de overige partijen (VoorBaarn, Groen Links, PvdA en BOP) reageren en suggesties doen van onderwerpen die in het coalitieakkoord konden worden opgenomen. Wij hebben echter geen gebruik te maken van die mogelijkheid.

Hoewel de onderhandelingen in alle openbaarheid worden gevoerd, is er voor ons geen ruimte om onze punten mondeling toe te lichten. De mogelijkheid om een inhoudelijke mondelinge toelichting op onze inbreng te geven is wel aan de informatietafel besproken, maar resoluut van de hand gewezen. Het lijkt dus een nobel gebaar om ons in de gelegenheid te stellen een inhoudelijke bijdrage te leveren, maar tegelijkertijd wordt het signaal afgegeven dat onze mening eigenlijk niet op prijs wordt gesteld.

Bovendien gaat het deze periode over het opstellen van een coalitieakkoord en niet over een raadsakkoord. Dat wil niet zeggen dat we het er inhoudelijk niet mee eens zijn, maar wanneer ons om een mening wordt gevraagd willen we er ook over mee kunnen praten. Onze inhoudelijke reactie op het coalitieakkoord geven wij tijdens de openbare raadsvergadering van 25 april. Wij zijn er van overtuigd dat wij in de komende periode met goede plannen zullen komen waar de coalitie constructief aan mee zal denken, net zoals wij constructief zullen meedenken met de plannen van de coalitie.

Persbericht

Persbericht

Baarn, 14 februari 2018

Naar aanleiding van klachten van een inwoonster van Baarn die de integriteit van 3 van onze kandidaten betrof, heeft de Raad van State vandaag uitspraak gedaan in het beroep dat was aangetekend tegen onze kandidatenlijst.

De Raad van State is van mening dat het beroep dat is aangetekend tegen het besluit van het centraal stembureau van de gemeente Baarn, van 9 februari 2018, waarbij de kandidatenlijst van “VoorBaarn” geldig is verklaard, ongegrond is.

Het centraal stembureau heeft hierin, gelet op de in de kieswet opgesomde vereisten, terecht geen aanleiding gezien kandidaten van de lijst VoorBaarn te schrappen.

Gedurende de afgelopen twee jaren worden drie kandidaten van onze lijst met regelmaat genoemd in belastende verklaringen op Twitter en Facebook. Er is door de inwoonster aangifte tegen hen gedaan bij de burgemeester, bij de politie, bij het Openbaar Ministerie, bij de Commissaris van de Koning en nu bij de Raad van State. De burgemeester heeft naar aanleiding van die klachten een gesprek gehad met de klaagster en onze kandidaten. De andere instanties zagen geen reden om over te gaan tot vervolging of het schrappen van onze partij of de kandidaten voor deelname aan de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.
Ook het bestuur van VoorBaarn heeft geen aanleiding gevonden om de drie kandidaten van de kieslijst te schrappen.

Het was niet noodzakelijk om persoonlijk bij de zitting van de Raad van State aanwezig te zijn, het partijbestuur heeft wel een verweerschrift opgesteld. Wij hopen en verwachten dat er met deze uitspraak een einde is gekomen aan deze langslepende kwestie.

VoorBaarn neemt op 21 maart onder lijst 9 deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Baarn

De drie dames op de kieslijst van VoorBaarn

De drie dames op de kieslijst van VoorBaarn

24-01-18

Met heel veel trots presenteren wij weer 3 nieuwe kandidaten.

v.l.n.r:

Afra van den Breul-Heijm.
Afra is geboren in Amsterdam, maar sinds 1964 woonachtig in Baarn.
Velen van jullie zullen haar nog kennen van haar werkzaamheden in de Speeldoos, maar misschien ook van het Cultureel Festival waar zij vele jaren de Kunstmarkt organiseerde.
Heeft altijd interesse gehad voor de politiek en stond de laatste 2 verkiezingen op de lijst van de LTS. Na het uiteenvallen van die partij stapte zij samen met Tino en Edwin over naar Baarnin Beraad en nu dus VoorBaarn.

Cultuur en kunst zijn haar interessegebieden, maar eigenlijk ook alles wat Baarn mooier en beter maakt.

Lies Visser.
Geboren in Rotterdam, maar sinds 1998 woonachtig in Baarn.
Samen met haar man Gerard Visser runt zij het loodgieters & verwarmingsbedrijf Gerard Visser. 10 jaar geleden streed zij voor een beter leerlingenvervoer voor de kinderen uit Baarn.
De keuze om op de lijst van VoorBaarn te staan is voor haar logisch: “ik heb over vele zaken een uitgesproken mening, zeker als het gaat over het mooie dorp Baarn”. “Daarom kies ik voor een lokale partij die denkt én handelt in het belang van Baarn”

Talitha van der Vuurst.
Geboren en getogen Barinees.
Werkzaam als H&R directeur bij Lagerweij Windturbines die internationaal opereert. Als echte Barinees wil zij haar steentje bijdragen aan ons mooie dorp. Zij houdt van de mooie wijkjes die Baarn rijk is en geniet van de vele activiteiten die er gedurende het jaar worden georganiseerd. Maar ziet ook dingen die haar niet bevallen en die zouden kunnen worden verbeterd.
“Ik ben echt een mensen-mens”. “Als je iets wilt veranderen, ga altijd het gesprek aan en doe dit met een positieve grondhouding dan kun je samen tot een oplossing komen.”

 

Voor Baarn ondertekent het Baarns Klimaat Akkoord

Voor Baarn ondertekent het Baarns Klimaat Akkoord

 

foto: Alexander Sanchez van Pictorista

Op 2 november werd het Baarns Klimaat Akkoord ondertekend in het Bomencentrum in Baarn. Een feestelijk moment waarop ruim 70 deelnemers hun handtekening hebben gezet onder de ambitie om individueel en gezamenlijk te streven naar een klimaatneutraal Baarn. Onder de ondertekenaars bevinden zich Baarnse ondernemers en verenigingen, de gemeente en inwoners. Ook de politieke partijen hebben zich verbonden aan dit streven.

Namens Voor Baarn ondertekende Bram van Ommen het akkoord. Het spreekt voor zich dat wij ons ook hard willen maken voor een klimaat neutraal Baarn. In ons verkiezingsprogramma hebben wij daarom punten opgenomen die bij moeten dragen aan de verduurzaming van de Baarnse samenleving. Wij willen de ontwikkeling van “Tiny Houses” stimuleren. Dit zijn huizen van maximaal 70 m2 en een bouwprijs van € 50.000. Het concept is ontwikkeld om een duurzamer leven te leiden met een kleinere ecologische voetafdruk. De gemeente is een van de ondertekenaars, wat ons betreft geeft de gemeente ook het goede voorbeeld door al het vastgoed te verduurzamen. Voor nieuw te bouwen woningen stellen wij strenge eisen op voor het toepassen van verduurzamende bouwtechnieken en elementen. Zo zien wij het liefst dat nieuwe huizen niet aan het gasnet gekoppeld worden en stimuleren wij het gebruik van warmtewisselaars, gescheiden watersystemen en zonnepanelen.

Het Baarns Klimaat Akkoord is een initiatief van Energiek Baarn.