Nieuws

5 voor 12

Nog iets meer dan een dag, dan neemt de gemeenteraad van Baarn een belangrijke beslissing over het theater annex cultuurhuis op de Brink of locatie Rembrandtlaan. Een beslissing voor vele jaren! De afgelopen dagen hebben wij het hoofd gebroken over hoe we dit nu uitleggen in 10 zinnen? Zonder rekensommetje kan dat niet, dus het […]

Nieuws

Sinterklaas VoorBaarn style

Vrijdag 4 december gingen Malle Pietje en Pietje Bel oa voor VoorBaarn op pad. Een bezoekje aan de leden, bestuur en fractie van VoorBaarn om een lekkere chocolade letter en een heus Sinterklaas gedicht te overhandigen als blijk van waardering. Ook werd aan het college van Burgemeester en Wethouders gedacht. Een echte VoorBaarn actie, want […]

Nieuws Uit de raad

Het duurt en het duurt…

Op 25 november 2020 stond de beantwoording van de schriftelijke vragen van VoorBaarn over de afvalcontainers bij Eemborg / Sonnevelt flats op de agenda. Onze reactie daarop is deze avond uitgesproken tijdens de raadsvergadering en kunt u hieronder lezen; Voorzitter,Wat kunnen we hier nou nog over zeggen, behalve dat het de schoonheidsprijs niet verdiend.Al sinds […]

Nieuws Uit de raad

(mini) Algemene Beschouwingen

Woensdag 28 werd in de gemeenteraad de gemeentelijke begroting behandeld. Aangezien tijdens de behandeling van de perspectiefnota en de jaarrekening de algemene beschouwingen ivm Corona geen doorgang vonden, was er tijdens deze vergadering de mogelijkheid om onze visie te geven op het college beleid. Hieronder vind u de tekst van deze door ons genoemde mini […]

Nieuws

Jeugdzorg Baarn

Uit een aantal recente landelijke onderzoeken is gebleken dat kinderen (en ouders) onvoldoende hulp krijgen! De oorzaken zijn divers oa schaarste aan beschikbare tijd, middelen, specialistische hulp en groot verloop van personeel bij de diverse instanties. “Onze” Peter Blokker (raadslid) en Lies Visser (steunfractielid) hebben zich samen ingelezen in de diverse onderzoeken en kwamen tot […]

Nieuws

Soestdijk, en door …

Tino Schouten Afgelopen woensdag stond het ruimtelijk kader van Paleis Soestdijk op de agenda, het zal u niet ontgaan zijn. Voltooid verleden tijd, in de breedste zin van het woord, want het onderwerp werd van de agenda gehaald. De meerderheid wenste dit en zo geschiede. VoorBaarn was hier geen voorstander van, al waren wij ook […]

Nieuws

Coalitieakkoord

16 april 2018, over de coalitieonderhandelingen Vorige week zijn de partijen van  de demissionaire coalitie druk bezig geweest om ook voor de komende periode de samenwerking voort te zetten. De vergaderingen waren openbaar en dus bij te wonen en te volgen op televisie en internet. Na afloop van alle gesprekken kregen alle vertegenwoordigde partijen een […]