Uit de raad

Algemene Beschouwingen 2019

Ieder jaar in juni stelt het college een perspectiefnota op. Dat is een financiële agenda voor het komende jaar. Alle fracties geven daar hun commentaar op tijdens de algemene beschouwingen.

Algemene beschouwingen 20 juni 2018

Geacht college, geachte gemeenteraad, geachte ambtelijke organisatie, maar bovenal zeer geachte inwoners van Baarn!

Daar sta je dan, de eerste algemene beschouwingen namens VoorBaarn en dan mag je ook nog het spits afbijten. Als grootste oppositie partij doen we dat natuurlijk graag.

Ik wil graag aftrappen met een quote van één van mijn helden Ramses Shaffy “Wie geen dromen heeft, heeft evenmin een werkelijkheid”dit citaat geeft goed weer hoe VoorBaarn tegen de voorliggende perspectiefnota aan kijkt. Veel tekst, weinig concreet, maar vooral een magere ambitieuze visie. Dat kan beter en naar onze mening kan dit college dat ook. Zie het als een uitdaging en bedenk dat een droom of plan zoals u wilt, een droom blijft totdat het werkelijkheid wordt.

Zo is het ook met oplossingen, het is pas een oplossing als het opgelost is! Als voorbeeld noemen we de Wintertuin, hoewel een mooie eerste aanzet in de vorm van een intentieverklaring, is deze nog steeds niet exploitabel en hangt het nu op de zonwering. Hadden wij u daar niet voor gewaarschuwd? Graag denkt VoorBaarn mee in oplossingen, maar dan is een luisterend oor zeer welkom. Of zoals VoorBaarn altijd zegt een goed idee is een goed idee en het maakt niet uit waar het vandaan komt.

Toch staan wij positief tegenover de voorliggende perspectiefnota, het doet ons deugd dat een aantal zaken vanuit ons verkiezingsprogramma over zijn genomen. Bijvoorbeeld het multifunctioneel gebruik van de ijsbaan, de Tiny Houses, het bevorderen van de economie en nog diverse andere zaken. Een mooie eerste stap! En hoewel wij ons kunnen vinden in het grootste gedeelte van de nota, zouden wij natuurlijk graag andere accenten zien, maar ik sta hier niet om zuur te zijn, daarvoor is Baarn te leuk en u heeft daar niets aan. Wij
moeten het tenslotte samen doen.

Wel zien wij een aantal tegenstrijdigheden, want hoe verhoud het verleiden van bedrijven om zich te vestigen op onze bedrijventerreinen, zich tot het bouwen van woontorens op diezelfde terreinen? Hoe wil je een ijsbaan multifunctioneel maken, terwijl je er een gasontvangst station naast zet? Hoe ga je op zoek naar een geschikte ruimte voor jongeren en geef je een aantal bladzijden verder aan, dat je de al jaren leegstaande Boemerang wil slopen? Deze en andere tegenstijdigheden zijn op zijn minst bijzonder te noemen en deed de wenkbrauwen bij ons fronsen en daar gaan wij de komende tijd nog eens goed naar kijken. Want hoewel oplossingsgericht, wij tekenen niet blind bij het kruisje en dat is een toezegging. Dat mogen we best stabiel noemen voor een nieuwe partij.

Dan is er natuurlijk ook nog de bibliotheek, en het daarbij behorende voorbereidingskrediet van 4ton! Wij vinden daar iets van en zo is wel gebleken tijdens de laatste verkiezingen, onze inwoners ook. Nou hebben wij mocht dit onzalige plan doorgang vinden nog een suggestie voor het college. Men zoekt nog vrijwilligers bij de ouderenbus en misschien kan het college straks per toerbeurt plaats nemen achter het stuur, om zo onze ouderen naar de bibliotheek te brengen, het gezellige loopje is immers dan voor hen verleden tijd en zo is het college zelfs tijdens dit vrijwilligerswerk bezig met besturen.

De financiën zijn op orde en daarvoor verdient het college een welgemeend compliment! Maar om dan gelijk te gaan roepen dat “de OZB wel naar beneden kan” dat was een beetje dom. Zorg dat het huishoudboekje gezond blijft en dat houdt ook de inkomsten kant in. Er is ruimte om te investeren, bijvoorbeeld in citymarketing, maar als er dan kansen voordoen, pak ze dan ook. Investeer in cultuur en evenementen, om zo Baarn nog aantrekkelijker te maken voor mensen van buitenaf, maar zeker ook voor onze eigen inwoners. Dat kost geld en soms meer dan de gelimiteerde som, maar de vraag moet zijn, wat levert het op? Vele plannen zijn neergelegd om de aantrekkelijkheid van Baarn te vergroten, even zoveel plannen zijn in het vierkante archief beland, er is naar onze mening te weinig mee gedaan. Dat is ronduit jammer, maar belangrijker, zeer demotiverend voor de initiatiefnemers.

Breng citymarketing naar de mensen toe, met andere woorden licht voor daar waar het druk is. Als VoorBaarn hebben wij een mobiel VVV kantoor geopperd, deze kan je plaatsen waar gewenst, om zo de bezoekers te verleiden om bij een volgende gelegenheid ook ons mooie centrum te verkennen.

Al met al is Baarn een plaats om trots op te zijn! Maar het vergt een investering van ons allen, dus ook van u als inwoner van dit mooie dorp. Bedenk dat veel gemeentelijke investeringen die nu worden gedaan, het gevolg zijn van veranderend gedrag. Waarom moet de gemeente parkeerplekken aanleggen bij scholen, terwijl wij ook met de fiets kunnen gaan? Waarom moet de gemeente geld vrijmaken voor een extra BOA om foutparkeerders te beboeten, terwijl wij onze auto ook 5 meter verderop goed kunnen neerzetten. Natuurlijk mag u nog steeds onomwonden uw mening geven en vaak is deze ook gefundeerd. Of u dat nu doet zonder er doekjes om te winden op z’n plat Báárns of in scherpe nette bewoordingen op z’n Baarns. Het mag! Maar, heel veel gaat goed in Baarn en daar doen de gemeente, het college, de gemeenteraad, vele vrijwilligers en nog veel meer mensen hun stinkende best voor. Laten we ons niet laten leiden door de roepende minderheid, maar de zwijgende meerderheid een stem geven. Samen maken we Baarn nog prettiger om te leven, te werken en te recreëren.

Terug naar de droom, of zullen we het nu visie noemen. Wat zou het toch mooi zijn, als over 10 jaar een prachtig nieuw binnen sportcomplex aan de andere kant van de Geerenweg staat en op de huidige plek een groot aantal woningen zijn verrezen. Zo is Baarn weer een stukje meer toekomstbestendig. Denk in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden, misschien is dat wel onze droom.

Bedenk dan dat een droom is als een zaadje, als we het goed verzorgen, is het de werkelijkheid van morgen.

VoorBaarn dankt u voor uw aandacht en wenst het college veel succes met de uitvoering, maar droom af en toe eens hardop.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *