Jan van Esch

Mijn naam is Jan van Esch, geboren en, met enige onderbreking, getogen Baarnaar.

Op diverse manieren zakelijk actief geweest binnen de gemeente Baarn, momenteel houd ik mij bezig met investeren in en beheer van vastgoed.

Betrokken bij de ontwikkeling van het centrum en lid van de Coƶperatie Centrum Baarn (CCP). Verder altijd actief geweest als vrijwilliger in diverse adviesorganen en besturen en een van de oprichters van het Cultureel Festival Baarn waar ik vervolgens 17 jaar als organisator actief ben geweest.

Momenteel betrokken bij de Stichting Baarn Culturele Evenementen.

Graag zal ik op basis van mijn betrokkenheid bij en kennis van de Baarnse cultuur een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een beter en evenwichtiger evenementenbeleid.

Ik ben er van overtuigd dat er op dit terrein, zelfs met de nu beschikbare middelen, een veel hoger rendement is te behalen.