Harry Helwegen

Ik ben 20 jaar als ondernemer actief in Baarn, op het vlak van fusies en overnames. Ik heb een groot aantal transacties begeleid en vanuit die ervaring weet ik hoe belangrijk het is dat er in de vestigingsplaats van een bedrijf een goed ondernemersklimaat heerst. Daar kunnen de ondernemers zelf veel aan doen, maar daarbij zijn ze ook in hoge mate afhankelijk van de gemeentelijke overheid.

Voor elke stad en elk dorp is er een grote wisselwerking tussen het ondernemersklimaat en de leefbaarheid. De overheid trekt zich steeds verder terug en dat betekent onder meer dat er steeds meer een beroep wordt gedaan op het bedrijfsleven om de leefbaarheid in stand te houden. Primair doen bedrijven dat door het bieden van voldoende werkgelegenheid, maar ze zijn in toenemende mate ook een onmisbare factor bij het in stand houden van allerhande faciliteiten en evenementen voor de inwoners.

In 2007 was ik een van de oprichters van het Baarns OndernemersNetwerk en daarvan ben ik de eerste 9 jaar voorzitter geweest. Vanuit die hoedanigheid heb ik meegeholpen aan het tot stand komen van het Platform Ondernemend Baarn, een goed gestructureerd overlegorgaan tussen gemeente en vertegenwoordigers van Baarnse ondernemerswereld. Dat werpt steeds meer vruchten af, maar voor een optimaal resultaat is een grote betrokkenheid  van de politieke partijen noodzakelijk.

Om die reden wil ik VoorBaarn graag ondersteunen en adviseren bij vraagstukken op het vlak van het ondernemersklimaat in Baarn.