Adviseurs

VoorBaarn heeft een eigen lokale denktank. Baarnaars die vanuit hun eigen expertise meedenken en meekijken en hun visie delen met de partij. Net als onze enthousiaste (raads)leden, zijn onze adviseurs nauw betrokken bij Baarn.
De adviseurs hebben geen politieke binding met VoorBaarn. Vanuit hun betrokkenheid bij Baarn kunnen zij gevraagd en ongevraagd advies geven en hun visie en ervaring delen.

Hieronder stellen wij onze adviseurs aan u voor. De foto en de naam zijn een link naar meer informatie over onze adviseurs.

  Dr.Ir. Lieke Sluis-Hoogerwerf

  Eric van der Ent

  dr. Gerard Nijhof

  Jan van Esch

  drs. Vijko Lukkien 

  Harry Helwegen

Edwin Kouwenberg